Innovation och teknik

Optisk teknik banar väg för många innovationer inom en rad olika branscher.

Innovation formar framtiden

För oss på ZEISS är innovation ett sätt att leva. Man skulle till och med kunna säga att det ligger i företagets gener.

På ZEISS är innovation alltid en del av en bredare samhällskontext. Alla innovationer syftar till att säkerställa att vi uppfyller kundernas framtida behov av produkter, tjänster, lösningar och affärsmodeller, och samtidigt erbjuda mervärde och fördelar. Innovationerna handlar inte längre bara om att utveckla nya produkter, utan strävar samtidigt efter att möjliggöra en ny form av styrning och nya affärsmodeller.

Optisk teknik är avgörande för vår framtid. Den tekniska och vetenskapliga tillämpningen av denna typ av teknik kommer att påverka vår vardag i allt större utsträckning under de kommande åren.

Dr Karl Lamprecht, styrelseordförande och VD för ZEISS

Optisk teknik är en avgörande del inom många områden, t.ex. livsvetenskap, medicin, IT och telekom, fordonsindustrin, konsumentbranschen och många fler. ZEISS forsknings- och utvecklingsteam jobbar ständigt för att utöka vårt teknologiska ledarskap.

Tre avgörande framgångsfaktorer för ZEISS

Highly qualified employees
Högkvalificerade medarbetare

Innovativa produkter kan bara utvecklas och tillverkas av medarbetare som är högkvalificerade och motiverade. ZEISS lägger därför stor vikt vid att noga välja ut sin personal, erbjuda målinriktade utbildningsprogram och erbjuda en attraktiv arbetsplats. Det märks framför allt på att medarbetarna behandlar varandra positivt och med respekt, så att alla kan göra sitt bästa varje dag på jobbet.

Networks and partnerships
Nätverk och partnerskap

I framtiden kommer innovationerna att bli allt mer komplexa. Den kompetens som krävs kan bara uppbådas i starka nätverk. Inom forskning och utveckling samt inom leveranskedjan har ZEISS därför ett nära samarbete med sina samarbetspartners inom industri och vetenskap.

Courage and sustainable investments
Mod och hållbara investeringar

Löpande och övergenomsnittliga investeringar i forskning och utveckling och infrastruktur gör att ZEISS kan dra nytta av dynamiken på marknaden. Under senare år har ZEISS investerat stort i att utöka sina faciliteter, och kommer att göra så även i framtiden. Ett exempel är att ZEISS fortsätter att utveckla sin ursprungliga anläggning i Jena genom att utöka den med en ny, integrerad högteknologisk anläggning som en ledande innovationsplats.

ZEISS planerar även att bygga en ny, gemensam, innovationshubb på Karlsruhe Institute of Technology:s (KIT) norra campus.

Nya verksamheter

Formar ZEISS framtid

ZEISS har infört speciella, avdelningsövergripande aktiviteter för att påskynda företagets digitala omvandling ytterligare och samtidigt skapa nya verksamhetsområden.

ZEISS Digital Partners

ZEISS Digital Partners är en nybildad enhet inom ZEISS Group. Målet är tydligt: att möjliggöra och påskynda ZEISS digitala omvandling, både när det gäller snabbhet och omfattning. De utvecklar digitala lösningar tillsammans med ZEISS affärsgrupper och påskyndar innovation som skapar ett framtida värde för våra kunder och vårt företag.

ZEISS Ventures

ZEISS har inlett målriktade satsningar i syfte att få entreprenörer att förverkliga sina ambitioner när det gäller att skapa, utveckla och kommersialisera marknadsformande innovationer globalt.