Medical Technology

Vi förbättrar patientens livskvalitet och driver utvecklingen av, effektiviteten hos och tillgången till sjukvård.

ZEISS Medical Technology

Medical Technology-segmentet hos ZEISS erbjuder helhetslösningar för diagnostisering och behandling av oftalmologiska sjukdomar. På mikrokirurgi-området erbjuder företaget innovativa visualiseringslösningar.

Med särskilt fokus på oftalmologi, oftalmologisk kirurgi och visualiseringssystem på området mikrokirurgi ger företaget stöd åt sjukvårdspersonal genom att sätta nya vårdstandarder med vedertagen medicinteknologi och bred tillämpningskompetens baserad på banbrytande uppfinningar. ZEISS erbjuder även visualiseringslösningar för tandvård och gynekologi. Företagets medicintekniska portfölj fulländas av framtidsorienterad teknologi såsom intraoperativ strålbehandling.

  • 1

    Intäkter och Antal anställda härrör från publicerade siffror för Medical Technology-segmentet hos Carl Zeiss AG som resultat av olika konsolideringsmetoder.