DuraVision® BlueProtect från ZEISS

ZEISS lösning för blockering av blå-violett ljus.

DuraVision® BlueProtect från ZEISS är en ytbehandling speciellt utvecklad för människor som vistas mycket inomhus och utsätts för blå-violett ljus från LED-lampor, TV-apparater, datorer eller läsplattor.

DuraVision® BlueProtect har samma högkvalitativa egenskaper som ZEISS övriga ytbehandlingar.

DuraVision® BlueProtect BPI 15
Överlägsen hårdhet
Enkel skötsel*

På klara materialversioner och PhotoFusion. 1.5/1.53/1.59/1.60/1.67/1.74
* Enkel skötsel-funktion: glasen är lätta att rengöra och har antistatiska och reptåliga egenskaper

 • Design

  DuraVision® BlueProtect - lösningen för inomhusaktiviteter

  DuraVision® BlueProtect - lösningen för inomhusaktiviteter

  ZEISS DuraVision® BlueProtect reflekterar en del av det blå-violetta ljuset som genereras av dessa ljuskällor och förhindrar därmed att ljuset når ögat.


  Denna ytbehandling från ZEISS minskar överföringen i spektrat 380-455 nm (farligt blått ljus) till ett BP-index på 15, samtidigt som den höga transmissionsnivån hålls kvar på över 460 nm.

  Mängden blå-violett ljus som vi exponeras för är inte alltid densamma.

  Men vi måste alltid kunna se bra och bekvämt.

  Blå-violett ljus finns överallt även om dess intensitet varierar kraftigt.

  En vanlig LCD-datorskärm genererar en ljusstyrka på 250 cd/m2, medan en klar blå himmel mitt på dagen är 32 gånger starkare. Direkt solljus kan vara tusentals gånger kraftigare.

  De två sidorna av blå-violett ljus*:

  De två sidorna av blå-violett ljus

  Att filtrera blå-violett ljus på 440 nm och lägre bör ha minimal påverkan på kroppens dygnsrytm samtidigt som det ger ett fördelaktigt skydd mot potentiell fototoxicitet.

  Pro Kontra
  Reglerar dygnsrytmen (kroppens dag-natt-rytm)
  Det finns tillräckligt med bevis för att fastställa att blått ljus i spektrat mellan 400 och 520 nm med maximalt 460 nm är viktigt för att kroppen ska kunna reglera melatoninhalten korrekt, som påverkar vår dygnsrytm och vårt allmänna välbefinnande.

  Ökar risken för makuladegeneration
  Å andra sidan tyder bevisen också på att långsiktig exponering för blå-violett ljus på under 460 nm, med maximalt 440 nm, kan bidra till fotokemiska skador på näthinnan vilket ökar risken för makuladegeneration över tiden (känt som "blåljusrisk").

  Krav när det gäller blockering av blå-violett ljus.
  Hur mycket skadligt blå-violett ljus vi exponeras för varierar kraftigt mellan inom- och utomhus. Det är viktigt att blockera blå-violett ljus i lämplig utsträckning beroende på hur kraftigt ljuset är.


  * För mer information, se ZEISS vitbok om DuraVision® BlueProtect.


 • Fördelar
  Fördelar för användaren

  Fördelar för användaren

  • Informerar kunderna om de hälsomässiga fördelarna med ZEISS lösningar för blockering av blå-violett ljus.
  • Erbjuder ett omfattande sortiment som tar hänsyn till de olika graderna av skadligt blå-violett ljus vid inomhus- och utomhusaktiviteter.
  • Enkelt att förstå med Blue Protect Index (BPI).
 • Detaljer: ZEISS BlueProtect Index (BPI)

  ZEISS lösningar för blockering av blå-violett ljus - utformade för att passa alla typer av

  exponering av blå-violett ljus.

  ZEISS erbjuder ett omfattande utbud av lösningar för blockering av blå-violett ljus, som möter kundernas olika krav för inomhus- och utomhusaktiviteter och filtrerar olika grader av blå-violett ljus beroende på aktiviteten ifråga.

  Skylet® och ZEISS PhotoFusion är tonade och färgskiftande glas som blockerar olika grader av blå-violett ljus och samtidigt erbjuder 100 % UV-skydd. Nu finns ett nytillskott i sortimentet: DuraVision® BlueProtect från ZEISS, en ny ytbehandling med partiell blockering av blå-violett ljus, perfekt för inomhusaktiviteter.

  ZEISS utbud av blockeringslösningar

  ZEISS BlueProtect Index (BPI) gör det enklare att välja rätt lösning för blåljusblockering utifrån vad användaren huvudsakligen ägnar sig åt. Indexet går upp till 100, vilket är den maximala blockeringsgrad som Skylet®-glas erbjuder.

  Tonade eller färgskiftande glas absorberar blå-violett ljus delvis

  Tonade eller färgskiftande glas absorberar blå-violett ljus delvis

  ZEISS DuraVision® BlueProtect reflekterar blå-violett ljus delvis

  ZEISS DuraVision® BlueProtect reflekterar blå-violett ljus delvis

   

  * ZEISS har utvecklat BPI exklusivt för att göra det lättare att rekommendera rätt blå-blockeringslösning utifrån användarens huvudsakliga aktiviteter. För mer information, se ZEISS vitbok om DuraVision® BlueProtect.