F 60-90 och F 540-580

F 60-90 och F 540-580

Specialfilter för medicinskt bruk

Specialfilterglasen F 60, F 80 och F 90, samt F 540, F 560 och F 580 för medicinskt bruk har utvecklats och testats i samarbete med internationella institut och ögonspecialister. Transmissionen har optimerats så att en del av det synliga kortvågiga spektrat absorberas.

1. Rätt rekommendation vid retinitis pigmentosa

F 60-90 och F 540-580

Transmissionskurvor för F 60, F 80 och F 90

Retinitis pigmentosa - eller snarare retinopathia pigmentosa, är en ärftlig och progressiv sjukdom i ögat. På grund av en störning i ögats ämnesomsättning blir syncellerna (stavar och tappar) inte tillräckligt försörjda med blod och degenererar därför gradvis. Det finns många former av sjukdomen vilket gör att det är omöjligt att beskriva symptomen exakt.

I inledningsskedet försämras stavarnas funktion. Man får allt svårare att se i gryning, skymning och mörker och blir efter hand helt nattblind. Synfältet förminskas gradvis från periferin och inåt tills patienten bara har så kallat "tunnelseende". Det blir då mycket svårt för personen att orientera sig.

Ytterligare ett symptom på retinitis pigmentosa är att tapparna fungerar sämre. Det leder till minskad synskärpa, försämrat kontrast- och färgseende och hög känslighet mot bländning. Specialfilterglas ökar ofta komforten för användaren.

F 540, 560, 580

Transmissionskurvor för F 540, F 560 och
F 580

Ökad synkomfort vid färgblindhet

Total färgblindhet eller stav-monokromasi är en typ av färgblindhet där tapparna helt slutar fungera. Den drabbade patienten har ingen färguppfattning alls och kan endast skilja mellan olika grader av ljus. Nystagmus (ögondarrning) förekommer också ofta. Känsligheten mot bländning är mycket hög och synskärpan försämras vanligtvis avsevärt. Bländningseffekten uppstår på grund av att stavarna överexponeras.


ZEISS specialfilterglas absorberar det våglängdsområde mot vilket stavarna är överkänsliga och minskar på så sätt bländningen.

Diabetesretinopati

F 540, F 560 och F 580

Ökad synkomfort vid diabetesretinopati

Skadan till följd av diabetes uppkommer oftast i de mittersta och inre skikten av näthinnan, där bildens kontrast bearbetas.


En näthinna som har skadats genom diabetes har en försämrad kontrastkänslighet. I ljusa omgivningar genererar mörka detaljer kraftigast möjliga signal till hjärnan. Ljusare detaljer genererar inte en tillräckligt kraftig signal och kan därför inte särskiljas från mörkare områden. Framför allt patienter med långt framskriden diabetesretinopati störs ofta av bländning och har svårt att anpassa sig mellan ljus och mörker.


Kantfilter som t.ex. F 540, F 560 och F 580 absorberar den del av spektrat som tapparna är känsliga för och avskärmar på så sätt dem. Specialfilterglasen minskar därmed bländningen och gör det enklare för ögat att anpassa sig till växlande ljusförhållanden.

2. Detaljer

ZEISS specialfilterglas

Specialfilterglas från ZEISS färgas i speciella doppfärgningsbad

Översikt över specialfilterglas

  • F 60: rödbrunt, 60 % absorption vid 600 nm
  • F 80: brunt, 80 % absorption vid 600 nm
  • F 90: mörkbrunt, 90 % absorption vid 600 nm
  • F 540: ljusorange, 50 % absorption vid 540 nm (kantfilter)
  • F 560: orange, 50 % absorption vid 560 nm (kantfilter)
  • F 580: rött, 50 % absorption vid 580 nm (kantfilter)

Filterkategorier för F 60-90 och F 540-580

Glastyp

Kategori
enligt DIN EN ISO 8980-3
UV-absorption

Lämplighet för trafik och bilkörning i mörker och i skymning/gryning
enligt DIN EN ISO 14889
F 60

Kategori 2
(57-82 %)
100 % UV-B-absorption
100 % UV-A-absorption
Ej lämpliga för användning i trafiken!
F80
F90
Kategori 3
(82-92 %)
100 % UV-B-absorption
100 % UV-A-absorption
Ej lämpliga för användning i trafiken!
F 540
F 560
Kategori 1
(20-57 %)
100 % UV-B-absorption
100 % UV-A-absorption
Ej lämpliga för användning i trafiken!
F 580
Kategori 2
(57-82 %)
100 % UV-B-absorption
100 % UV-A-absorption
Ej lämpliga för användning i trafiken!

Tips till optikern

  • Alla plastglas med index 1.50 kan levereras med specialfilter F 60, F 80, F 90 samt F 540, F 560 och F 580.
  • Alla ytbehandlingar förutom hårdskikt är möjliga