F 451/452

F 451-452

Ett filter för blåtapps-monokromasi

De blå specialfilterglasen F 451 och F 452 absorberar selektivt. De är speciellt utvecklade för patienter med blåtapps-monokromasi. De uppvisar en transmission på mindre än 20 % i området med synlig strålning från 550 nm till 650 nm.

1. Märkbar förbättring av synskärpan hos patienter med blåtapps-monokromasi

F 451, F 452

Transmissionskurvor för F 451 och F 452

Blåtapps-monokromasi är en mycket sällsynt ögonsjukdom där bara stavarna och de blå tapparna fungerar.

Det blå filterglaset F 451 och det mörkblå filterglaset F 452 kan användas för att uppnå märkbart högre kontrastkänslighet, synskärpa och synskärpa i gryning/skymning.

Filterclips

Filterclip med specialfilterglas

Filterclipsen är försedda med specialfilter i plastglas utan styrka. De kan monteras på i princip alla glasögonbågar utan problem.
Filterclipsen kan användas som ett tillbehör till befintliga Rx-glasögon, de är lätthanterliga och gör det möjligt att snabbt byta filter om man behöver använda olika filterfärger. När clipsen inte används kan de fällas upp via en fjädermekanism i bryggan.

2. Detaljer

Filterkategorier för F 451/452

Glastyp

Kategori enligt DIN EN ISO 8980-3 UV-absorption

Lämplighet för trafik och bilkörning i mörker och i skymning/gryning
enligt DIN EN ISO 14889
F 451
F 452
Kategori 2
(57-82 %)
100 % UV-B-absorption
>95 % UV-A-absorption
Ej lämpliga för användning i trafiken!

Tips till optikern

  • Alla plastglas med index 1.50 kan levereras med specialfilter F 451 och F 452.
  • Alla ytbehandlingar förutom hårdskikt är möjliga