ZEISS DriveSafe Lenses.

Ett allroundglas optimerat för vardagsbruk och säkrare körning.

Många känner sig osäkra, obekväma och stressade när de kör bil, särskilt i skymning, gryning eller mörker, eller i besvärligt väder som regn eller dimma. I genomsnitt kör 83 % av alla glasögonbärare* bil. Bilkörning kan ibland vara en verklig utmaning även om man inte ska köra särskilt långt och att kunna se bra är helt avgörande för säkerheten.

Med ZEISS DriveSafe Lenses lanserar ZEISS nu en ny kategori av glasögonglas optimerade för vardagsbruk. Glasen är specifikt designade för att uppfylla synbehoven hos människor som vill kunna köra säkrare och bekvämare med sina vanliga glasögon.
ZEISS DriveSafe Lenses finns både som enstyrkeglas och som progressiva glas.


*Källa: Marknadsundersökning genomförd i augusti 2013 bland 36 optiker och 480 konsumenter i USA och Tyskland


 • Design

  ZEISS har utvecklat ett glasögonglas optimerat för vardagsbruk som består av tre element för att göra bilkörningen säkrare och bekvämare.

  Loading the player...
  • Luminance Design® Technology från ZEISS tar hänsyn till pupillens storlek vid svaga ljusförhållanden
  • ZEISS DuraVision DriveSafe ytbehandling minskar den uppfattade bländningen med upp till 64 %*
  • ZEISS DriveSafe Lenses är designade så att mellanavståndsområdet är upp till 43 % större, vilket gör att det är enklare för ögat att växla mellan att titta på instrumentbrädan och speglarna. Synområdet på långt håll är upp till 14 % större vilket ger en bredare vy över vägen.

   

  *Med DuraVision DriveSafe upplevde 64 % färre testförare problem med bländningar med den nya ytbehandlingen jämfört med andra antireflexbehandlingar i premiumsegmentet.

  1// Bättre seende vid dåliga ljusförhållanden för säkrare och bekvämare bilkörning
  2// Minskad bländning i mörker från mötande bilar eller gatubelysning
  3// Tydlig syn på vägen, på instrumentbrädan och i back- och ytterspeglarna
 • Fördelar
  Fördelar för användaren

  Fördelar för användaren

  Ett par allroundglas optimerade för vardagsbruk och säkrare körning:

  • Bättre syn vid dåliga ljusförhållanden för säkrare och bekvämare bilkörning
  • Minskad bländning i mörker från mötande bilar eller gatubelysning
  • Tydlig syn på vägen, på instrumentbrädan och i back- och ytterspeglarna

  Användarna är mycket nöjda med ZEISS DriveSafe Lenses*

  För att säkerställa att ZEISS DriveSafe Lenses möter konsumenternas förväntningar fullt ut har ZEISS genomfört tester i verkliga livet.


  * Internt användartest med 60 CZV-medarbetare i Tyskland, 2013; externt användartest med 70 optiker och konsumenter i Spanien, 2014


  97 % vid bilkörning  94 % vid vardagliga sysslor, t.ex. kontorsarbete

 • Detaljer

  1// Bättre seende i dåliga ljusförhållanden.

  Luminance Design® Technology från ZEISS.

  Utmaningen
  Pupillen reagerar på ljusintensiteten i omgivningen, speciellt det ljus som direkt träffar ögat. I dagsljus är pupillen liten, i mörker blir den större. I så kallade mesopiska förhållanden, t.ex. i skymning, vid regn eller dimma, eller vid körning i mörker, är pupillen någonstans mitt emellan stor och liten. Föraren får svårare med rumsuppfattningen och att bedöma avstånd.

  Efter intensiv forskning på området mesopiskt seende* identifierade man basen för utvecklingen av Luminance Design® Technology från ZEISS och verifierade den med hjälp av användartester. Sammanfattningsvis: det finns kraftigt ljus (fotopiskt seende), inget ljus (skotopiskt seende) och skymningsljus (mesopiskt seende). Vid mesopiska förhållanden förändras ljusintensiteten och därmed även pupillens storlek: en utmaning för synen.


  *Mer information finns i ZEISS DriveSafe White Paper

  ZEISS lösning
  ZEISS utvecklade nya Luminance Design® Technology (LDT), som tar hänsyn till olika ljusförhållanden och pupillstorlekar för att förbättra glasdesignen och ge användaren ett naturligt seende i alla situationer. LDT tar hänsyn till pupillens storlek vid körning i mesopiska förhållanden och optimerar glasdesignen utifrån detta. Den anpassade pupillstorleken som används i optimeringsalgoritmerna är 5,0 mm i enstyrkeglas och 4,3 mm i progressiva glas.

  Resultatet blir att användarna ser bättre i svagt eller dåligt ljus.

  Kraftigt ljus = fotopiskt seende med liten pupill
  Stort skärpedjup, avslappnad rumsuppfattning

  Inget ljus (mörker) = skotopiskt seende med stor pupill
  Litet skärpedjup

  Svagt ljus = mesopiskt seende med varierande pupillstorlek
  Besvärliga förhållanden på grund av varierande skärpedjup

  maximera
  minimera

  2// Minskad bländning i mörker.

  DuraVision® DriveSafe ytbehandling från ZEISS.

  Utmaningen

  Bländning beskriver svårigheten att se i starkt ljus, såsom direkt solljus eller artificiellt ljus. Både marknadsundersökningar och vetenskapliga rön tyder på att upplevd bländning i trafiken i synnerhet är kopplad i till LED- och Xenon HID-ljuskällor i modern billjusteknik. Kraftig bländning kan innebära en risk, eftersom den minskar föremåls synlighet och ögats känslighet för kontrast. Bländning kan också subjektivt uppfattas som obehaglig och irriterande.

  ZEISS vision science-forskare utförde bländningsexperiment. Dessa låg till grund för internationella studier* med olika behandlingssimuleringar. Vetenskapliga bevis visar att den blåaktiga, högenergiska delen av det synliga spektrumet (i synnerhet inom 440-470 nm) med hjälp av LED eller Xenon H.I.D. (High Intensity Discharge)-teknik kopplas till en bländningseffekt som uppfattas av förare.

  *Mer information finns i ZEISS DriveSafe White Paper.

  ZEISS lösning
  DuraVision® DriveSafe ytbehandling reflekterar dessa våglängder delvis och minskar på så sätt den uppfattade bländningen med upp till 64 %** jämfört med de bästa antireflexbehandlingarna.
   

  **Jämfört med ZEISS bästa ytbehandlingar. Med DuraVision DriveSafe upplevde 64 % färre testförare problem med bländningar med den nya ytbehandlingen jämfört med andra antireflexbehandlingar i premiumsegmentet.

  Utan DuraVision® DriveSafe ytbehandling

  Med DuraVision® DriveSafe ytbehandling: upp till 64 %** mindre bländning

  Minskad ljusinducerad irritation såsom bländning och reflektion

  maximera
  minimera

  3// Tydlig syn på vägen, på instrumentbrädan och i back- och ytterspeglarna.

  ZEISS DriveSafe glasdesign.

  Utmaningen
  Bilkörning kräver en hög grad av uppmärksamhet från förarna. Oftast behöver man kunna se en bred vy över vägen för att kunna bedöma trafiksituationen. Framför allt för de som använder progressiva glas kan det vara besvärligt att växla fokus från vägen till instrumentbrädan och speglarna och omvänt. Det är då dynamiskt seende blir avgörande.

  Vid en studie i samarbete med FKFS* där ögonens rörelser följdes identifierade vi vilket synfält en bilförare behöver:

  97 % av den inspelade tiden tittade förarna på vägen.
  2 % av den inspelade tiden tittade de på instrumentbrädan.
  1 % av den inspelade tiden växlade de mellan att titta på de olika speglarna.


  *FKFS Research Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines Stuttgart är en oberoende stiftelse med koppling till universitetet i Stuttgart, Tyskland. FKFS grundades år 1930 och är nu ett av de största och ledande forskningsinstituten inom fordonsteknik. Institutet arbetar mot fordonstillverkare och -leverantörer. Mer information finns ZEISS DriveSafe White Paper.

  ZEISS lösning

  För att underlätta för användare av progressiva glasögon att snabbt växla fokus mellan vägen, instrumentbrädan och speglarna har ZEISS utvecklat de nya progressiva glasen DriveSafe med optimerade synområden på långt håll och mellanavstånd, vilket minskar behovet av att vrida på huvudet.

  • Dynamiskt seende för snabb omfokusering mellan vägen och instrumentbrädan och speglarna
  • Synområdet på nära håll är perfekt optimerat för vardagsbruk.

  Upp till 43 % större ** mellanavståndsområde för att enklare växla fokus mellan instrumentbrädan och speglarna. Och upp till 14 % större** område på långt håll för en bredare vy över vägen.


  **Jämfört med ZEISS bästa progressiva glas

  ZEISS DriveSafe progressiva och enstyrkeglas för bättre bedömning av trafiksituationen; optimerade för vardagsbruk.

  maximera
  minimera
 • Produktutbud
  ZEISS DriveSafe
  Ljusa
  Tonade
  PhotoFusion
  Transitions® Polariserande
  Plast 1.74

         
  Plast 1.67
  Plast 1.6
  Plast 1.5

  Polariserande glas kan göra det svårare att se bilder som visas på vissa LCD-/LED-skärmar. Kontrollera därför alltid att glasen fungerar för att se på digitala enheter.

  Närmare information finns i ZEISS produktkatalog.

   

    Variabel höjdtillpassning
  Rekommenderar höjdtillpassning och standard
    14 – 20 mm
  18 mm