Visste du att Carl Zeiss ger undervisning på internet?

En undersökning som nyligen genomförts av public service-företagen ARD och ZDF visar att över 60 procent av tyskarna använder internet varje dag. Genomsnittstysken tillbringar två timmar på nätet, vilket räcker gott och väl för den som vill ta del av ett utbildningserbjudande. Nätbaserad inlärning har blivit trend, i synnerhet sedan allt fler universitet erbjuder attraktiva utbildningsplattformar.

Nätbaserad utbildning genom ZEISS

Nätbaserad utbildning genom ZEISS

I samarbete med Florida State University har Carl Zeiss öppnat ett online-campus för fluorescensmikroskopi. Utbildningsplattformen bygger på tillämpningsbaserad inlärning. Det betyder att studenterna inte längre behöver sitta i en föreläsningssal på universitetet för att lära sig mer om olika fluorescensmikroskopiska tekniker. Under www.zeiss.com/campus hittar du grafiska artiklar skrivna av experter på området, ett fotogalleri och interaktiva flash-animeringar. Dessutom kan du delta aktivt i undervisningen.

 

Utbildningsplattformen omfattar allt från grundläggande teoretisk kunskap till teknisk bakgrundsinformation och praktiska tillämpningar. Artiklar skrivna av ledande forskare är ett annat viktigt inslag och experter överlag ser stor potential i disciplinen fluorescensmikroskopi.

 

De viktigaste ämnena 2009 var mikroskoptillämpningar med extra hög upplösning, metoder för att komma runt diffraktionsgränsen och avbildning på molekylär nivå. Besök vårt online-campus – och möt en spännande värld av fluorescerande material.