Visste du att Carl och Zeiss var åtskilda under en tid?

När det fanns två tyska stater fanns det även två Carl Zeiss – ett företag i öst och ett i väst. Efter andra världskrigets slut ockuperades Thüringen av amerikanska trupper. När amerikanerna drog sig tillbaka till sitt ockupationsområde tog de med sig 84 chefer och forskare. Dessa grundade 1946 ett företag med namnet Optische Werke Oberkochen, som senare bytte namn till Carl Zeiss. 1948 tog den socialistiska staten över fabriken i Jena och företaget döptes om till VEB Carl Zeiss Jena.

Carl Zeiss Jena

Carl Zeiss Jena

Jena utvecklades på bara några år till tekniska ledare inom optik på sin respektive hemmamarknad. I början drevs utvecklingen på genom ömsesidigt samarbete. Företaget i Jena tillhandahöll dokument till äldre produkter, medan företaget i Oberkochen sammanställde ritningar till nyutvecklingar. I några länder hade de även gemensamma försäljningskanaler tills DDR-regimen 1953 förbjöd allt samarbete.

 

I samband med den tyska återföreningen för drygt tjugo år sedan blev de två företagen ett igen Redan 1990 meddelade cheferna för de två Zeiss-företagen sin avsikt att återförenas under ledning av Carl-Zeiss-stiftelsen. Genom upprättandet av Carl Zeiss Jena GmbH tog Carl Zeiss över kärnverksamheten inom finmekanik och optik. Trots åtskilliga hinder på vägen var återföreningen till slut ett faktum. Sedan dess är Carl och Zeiss åter ett företag med verksamhet över hela världen.