ZEISS lösningar för halvledarindustrin

ZEISS lösningar för halvledarindustrin

Lagringsmedier och mikroprocessorer eller mikrochip får allt högre kapacitet och allt större inverkan på våra liv. Här gäller maximal precision på minimala ytor. Mikrochiptillverkare inom halvledarindustrin förlitar sig på ZEISS högprestandaoptik för sin fotolitografi – hörnstenen i serieproducerade mikrochip.

Bilden ovan visar en fotolitografisk lins. En Carl Zeiss-medarbetare håller i en kiselplatta som reflekterar hans ansikte

Bilden ovan visar en fotolitografisk lins. En Carl Zeiss-medarbetare håller i en kiselplatta som reflekterar hans ansikte

Om en person med dagens kunskap hade kunnat besöka den tid när Carl Zeiss och Ernst Abbé byggde upp företaget hade precisionsoptik varit en ledande teknik.

 

Gränserna för vad som är möjligt inom grundforskningen flyttas hela tiden framåt. Därmed måste även tillverkningsmetoderna som behövs för forskningen och de optiska instrumenten som behövs för metoderna vidareutvecklas och hålla jämna steg. Carl Zeiss ledde utvecklingen då och gör det fortfarande.

 

Det ständigt ökande behovet av lagringsmedier som kan hantera mer information på mindre utrymme och de allt högre hastigheterna vid dataöverföring driver industrin att ta fram allt mer välfyllda elektronikkomponenter i allt mindre format.

 

Dagens chipstrukturer har dimensioner omkring 100 nm (= en tiondels mikrometer) och än ser ingen slutet på utvecklingen. Inom serieproduktion av mikrochip, där man i hög grad förlitar sig på ZEISS-optik, måste kvalitetskontroll och processövervakning alltid hålla jämna steg med utvecklingen.

 

Kontroll är viktigt…

eftersom felaktiga mönster som ritas under exponeringen kan få stora konsekvenser om de överförs till serietillverkade chip. Om felen inte upptäcks förrän tusentals oanvändbara chip har tillverkats ger det otänkbara konsekvenser i form av produktionsbortfall och kostnadsökningar.

 

Möjligheten att på ett tidigt stadium hitta och eliminera fel är därför mycket viktig. Ju mindre och kraftfullare chipet är, desto viktigare blir metoderna för att hitta avvikelser innan de byggs in i massproduktionen. Här krävs högprestandaoptik.