Vad du ska göra om du har en synnedsättning

Har du perfekt syn (6/6) eller är du närsynt eller översynt? Har du en åldersrelaterad synnedsättning? Ett syntest ger svaren.

Våra ögon kan skilja mellan tusentals färger, bedöma hur snabbt en tennisboll rör sig genom luften och urskilja bokstäver på bråkdelen av en sekund. Det avancerade systemet fungerar dock bara om ögonen är helt friska. Miljontals människor lider av en synnedsättning och behöver glasögon. Genom ett enkelt syntest hos din optiker eller ögonläkare får du veta om du är närsynt, översynt eller om du har en åldersrelaterad synnedsättning.

Har du perfekt syn (6/6) eller är du närsynt eller översynt? Har du en åldersrelaterad synnedsättning? Ett syntest ger svaren.

Har du perfekt syn (6/6) eller är du närsynt eller översynt? Har du en åldersrelaterad synnedsättning? Ett syntest ger svaren.

Myopi, hyperopi eller presbyopi är latinska namn för vanliga synnedsättningar som används av ögonspecialister. Låt dig inte förvirras av terminologin! De medicinska begreppen avser samma synnedsättningar som du känner under andra namn.

 

På svenska kallas myopi för närsynthet, hyperopi för översynthet och presbyopi för ålderssynthet eller åldersrelaterad synnedsättning. Över hälften av alla tyskar lider av någon typ av synfel.  Med ett enkelt syntest får de veta vilket och kan ordineras glasögonglas som ger dem en perfekt syn igen.

Kort beskrivning av de vanligaste synfelen

Närsynthet (myopi)

Ljusstrålarna som träffar ögat bryts framför näthinnan och bilden som framträder blir suddig. Det närsynta ögat, dvs. det öga som drabbats av myopi, är för långt eller så är linsens brytningskraft för hög. Föremål på avstånd upplevs därför otydligt.

Vi rekommenderar att du låter en optiker eller ögonläkare undersöka dina ögon omkring en gång om året. Om du tillhör den kategori människor som aldrig behövt glasögon men plötsligt märker att du inte längre kan läsa vägskyltarna när du kör, bör du definitivt göra ett syntest.

Hur uppstår myopi?
Myopi beror vanligtvis på att ögonloben blivit för lång. Avvikelser så små som en millimeter kan ge närsynthet i storleksordningen –3 dioptrier. Eftersom ackommodation endast kan öka linsens brytkraft kan det mänskliga ögat inte kompensera för närsynthet utan stöd av ett synhjälpmedel.

Närsynt öga

Ännu har man inte kunnat fastställa exakt varför myopi uppkommer. Det enda man säkert vet är att ärftliga faktorer spelar in. Det är en av anledningarna till att personer av kinesisk härkomst oftare lider av myopi än européer. Ärftlig myopi bryter ut hos barn i skolåldern och ger normalt avvikelser från –2 till –4 dioptrier. I puberteten och tonåren brukar processen avta gradvis och till slut helt avstanna.

Hur går en synundersökning hos en optiker eller ögonläkare till?

Optikern eller ögonläkaren testar din synskärpa. De använder mätanordningar där olika glasögonglas kan sättas in eller ett instrument som kallas autoforopter.

I några enkla steg kan olika linser provas framför ögonen och patienten kan enkelt avgöra vilka som förbättrar synen och vilka som inte gör det. Idag används även datorstödda mätsystem.

Hur korrigeras myopi med glasögon?

För att patienter med myopi ska återfå ett perfekt avståndsseende måste den felaktiga brytningen korrigeras med konkava glas (minusglas). De ser till att ljusstrålarna bryts direkt på näthinnan, så att bilden som framträder där blir tydlig.

Översynthet (hyperopi)

Det översynta ögat, dvs. det ögat som drabbats av hyperopi, är för kort och linsens brytningskraft är inte tillräcklig. Översynthet kan ge följande symptom:

  • Personen upplever koncentrationssvårigheter och får huvudvärk vid exempelvis handarbete.
  • Ögat behöver lång tid att ställa om från avstånds- till närseende och omvänt


Kontakta en optiker eller ögonläkare om du ofta får huvudvärk när du läser eller utför andra sysslor på nära håll, t.ex. sitter framför en dator. Unga ögon kan faktiskt kompensera för hyperopi med hjälp av ögonlinsens ackommodationsstyrka. Många yngre människor som drabbas av synfelet märker det därför inte förrän de är äldre. Om du upplever symptomen ska du ta dem på allvar och boka tid för en ögonundersökning.

Hur uppstår hyperopi?
Hyperopi beror på att ögongloben är för kort eller linsens brytkraft för svag.  Ljusstrålarna bryts därför bakom näthinnan. Hos människor utan synfel är ögonen helt avslappnade när de zoomar in på föremål i närheten.

Översynt öga


För att översynta ska se tydligare på nära håll måste linsens brytkraft ökas. Det sker genom att ciliarmuskeln spänns så att linsen kröks. Den extra muskelspänningen kan orsaka symptomen ovan och det är vanligt att människor inte klagar ens när den ökade belastningen utlöser migränanfall. I stället lider de i onödan tills deras synfel till slut bekräftas.

Hur korrigeras hyperopi med glasögon?
Efter en synundersökning (se utförligare beskrivning ovan) hos en optiker eller ögonläkare ordineras glasögon med konvexa glas (plusglas). De ser till att ljusstrålarna från föremål som befinner sig en bit bort bryts på näthinnan, utan att ögat måste anstränga sig för att kompensera genom ackommodation. 

Ålderssynthet (presbyopi)

Ålderssynthet är en vanlig åkomma som beror på att ögonens linser förändras när vi blir äldre. Hos människor runt fyrtiofem börjar linsen förlora sin elasticitet och har svårt att anpassa sig till närseende. Följande symptom är vanliga:

  • Patienten får svårt att läsa och måste hålla boken eller tidningen på allt längre avstånd för att kunna urskilja texten.
  • Längre perioder av läsning tröttar ut ögonen och ger huvudvärk.
  • Patienten har svårt att se på nära håll när ljusförhållandena inte är optimala.
  • Han/hon får allt svårare att följa objekt som närmar sig eller rör sig bort.


Uppsök en optiker eller ögonläkare när du först lägger märke till ditt synfel, t.ex. om du plötsligt får problem att läsa.

Uppsök en optiker eller ögonläkare när du först lägger märke till ditt synfel, t.ex. om du plötsligt får problem att läsa.

Uppsök en optiker eller ögonläkare när du först lägger märke till ditt synfel, t.ex. om du plötsligt får problem att läsa.

Hur uppstår presbyopi?
Idag är man ganska säker på vad som orsakar ålderssynthet. När vi blir äldre minskar volymen vatten i ögats lins medan mängden lösligt protein ökar. Följden blir att linsen "styvnar" och förlorar sin elasticitet. Den kan inte längre krökas så mycket som behövs för att ögat ska se tydligt på nära håll.

 

Presbyopi börjar utvecklas hos människor i fyrtiofemårsåldern och på ett tidigt stadium krävs endast minimala korrigeringar på omkring +0,75 dioptrier. Ju äldre vi blir, desto mer avtar ögats ackommodationsförmåga. Det är en gradvis försämring fram till omkring sextioårsåldern när nedsättningen stabiliseras till en konstant nivå.

 

Hur korrigeras presbyopi med glasögon?
När en patientens synskärpa har fastställts kan olika glas användas för att kompensera för synnedsättningen. Patienter som tidigare varit befriade från synfel brukar ordineras läsglasögon med konvexa glas. Beroende på hur bra deras närseende är måste de eventuellt ta av glasögonen vid vissa typer av arbete på nära håll (datorarbete t.ex.).

 

När det gäller personer som tidigare var närsynta eller översynta krävs en något mer komplex lösning. Närsynta patienter behöver läsglasögon med svagare konkava glas. Översynta patienter ordineras starkare konvexa glas och läsglasögon. Eftersom många vill slippa växla mellan olika glasögon väljer översynta personer ofta mutifokala glas.

 

De fungerar bra både på avstånd och nära och ger ett bekvämt seende i området däremellan. Multifokala ger steglösa övergångar mellan seende på avstånd och närseende. De efterliknar på många sätt våra naturliga synmönster och invänjningsperioden med moderna glasögon är mycket kort.

Syn efter 40

Ojämn krökning av hornhinnan (astigmatism)

Astigmatism beror på att hornhinnan har en ojämn krökning; i sällsynta fall kan även linsen ha någon oregelbundenhet. De som drabbas ser förvrängda och suddiga bilder. Nästan alla människor lider av en mild form av astigmatism, eftersom den helt exakta normen aldrig återfinns i naturen.

Specialisterna anser att tillståndet beror på att ögonlocket blir för spänt och att ögat därigenom antar en lätt elliptisk form. Resultatet blir att det inkommande ljuset bryts hastigare. Föremål blir suddiga och förvrängda och en prickad form uppfattas som en linje.

Astigmatism åtföljer vanligtvis myopi eller hyperopi och man brukar skilja mellan två olika typer. Patienter med vanlig astigmatism har bara två olika brytningsnivåer. Hos personer som lider av oregelbunden astigmatism har hornhinnan deformerats så mycket att det inkommande ljuset inte sammanstrålar i en specifik punkt utan bryts på flera håll.

Hur kan glasögon korrigera dessa fel?
Hos patienter med vanlig astigmatism korrigeras felet med cylinderglas. De bryter ljuset i olika riktningar. Fullständiga ordinationer innehåller inte bara detaljer om myopin eller hyperopin utan specificerar även cylindervärden.

Viktig information:Barn som har dessa synfel ska så tidigt som möjligt använda glasögon som är anpassade efter deras individuella behov.  I annat fall kan patienten drabbas av huvudvärk och dubbelseende som vuxen eftersom hjärnan lärt sig att uppfatta de objekt som visas felaktigt på näthinnan som korrekta. Följden blir att synnedsättningen består.

Oregelbunden astigmatism kan endast korrigeras med speciella kontaktlinser som gör att tårfilmen mellan hornhinnan och kontaktlinsen kan kompensera för oregelbundenheterna.

Astigmatiskt öga