Perfekt syn trots synfel

Våra ögon är vår viktigaste källa till sinnesintryck och en ögonsjukdom ska aldrig ignoreras

Våra ögon utför precisionsarbete hela tiden. De fokuserar på föremål som är nära genom att zooma in på dem på avstånd och måste anpassa sig till olika ljusförhållanden om och om igen. Vi tar in över 80 % av alla information genom ögonen och därför är också rädslan för ögonsjukdomar stor. Grön starr, grå starr och kraftig skelning – mycket kan gå fel, men i de allra flesta fall kan en professionell ögonläkare hjälpa till.

Våra ögon är vår viktigaste källa till sinnesintryck och en ögonsjukdom ska aldrig ignoreras

Perfekt syn trots synfel

För att kunna ta oss runt i världen måste vi få tydliga bilder av omgivningen. Våra ögon ger oss den information vi behöver.  Om de plötsligt slutar att fungera kan det skapa mycket rädsla och osäkerhet.

 

Med moderna behandlingsmetoder kan man i de flesta fall rädda synen hos människor som drabbas av ögonsjukdomar. Den viktigaste förutsättningen är att sjukdomen upptäcks och diagnosticeras tidigt. Rekommendationen bland ögonläkare och optiker är att alla som passerat fyrtio bör låta undersöka sig en gång om året. Om en sjukdom upptäcks tidigt kan behandling inledas innan den drabbade fått permanenta skador.

Kort översikt över de vanligaste ögonsjukdomarna

Esotropi (skelning)

Omkring två miljoner tyskar lider av den här formen av skelning där ögonen tittar i kors. Skelning är en av de ögonsjukdomar som oftast drabbar båda ögonen. Sjukdomen är ärftlig och följande är viktigt att veta − att se i kors är mer än ett kosmetiskt fel. Ögonen hos barn som lider av skelning sitter i fel vinkel mot varandra, vilket gör att barnet ofta ser dubbelt. Vår hjärna är smart och tar till ett trick för att skapa balans − det friska ögat får göra hela jobbet medan det andra ögat övergår i ett slags "viloläge". Följden blir att det öga som inte används försvagas allt mer tills synen nästan helt försvinner, trots att det egentligen har full (om än felaktig) funktion. Det största problemet? Från omkring sex års ålder är synprocesserna så utvecklade att behandling som inleds senare inte blir särskilt effektiv. Man brukar skilja mellan några olika typer av skelning:

 • Latent skelning (heterofori)
  Det finns en obalans i ögonmuskeln. Hjärnan kan i hög grad jämna ut tillståndet, men trötthet och stress kan ge huvudvärk och ögonsmärtor.
 • Manifest skelning (heterotropi)
  Ögonen rör sig visserligen på ett jämnt och koordinerat sätt, men är inte programmerade på samma föremål. Skelningsvinkeln är densamma för alla synfält. Det är viktigt att barn som drabbas av sjukdomen får behandling tidigt för att förhindra en permanent synnedsättning i det drabbade ögat.
 • Ögonmuskelförlamning
  Uppstår normalt i samband med en neurologisk sjukdom, en olycka eller på grund av nedsatt funktion i en eller flera ögonmuskler.


Viktigt att veta!
Ögonen hos ett spädbarn kan ännu inte fokusera på föremål och är därför inte helt parallella. Det är normalt. Tillståndet blir problematiskt först när ett öga konstant avviker från det andra ögats riktning. Ett ytterligare varningstecken är att barnet beter sig "klumpigt". Det kan vara svårt för en förälder att avgöra om barnet skelar eller inte, men en undersökning hos en ögonläkare ger definitiva svar.

Olika typer av skelning behandlas på olika sätt. Den vanligaste behandlingen är övertäckning, dvs. det "friska" ögat täcks över för att tvinga det drabbade ögat att arbeta. Ibland räcker det med att fästa en lapp över det ena glaset i glasögonen.  Avsikten är att hjärnan ska tvingas stödja och träna det svaga ögat. Ju tidigare behandlingen inleds, desto större är chanserna att den lyckas.

Om skelningen kvarstår trots motåtgärderna kan det bli aktuell med en operation av det drabbade ögat. Det görs normalt när barnet nått förskoleåldern.

Grå starr (katarakt)

Namnet katarakt kommer från det grekiska ordet för vattenfall. I den gamla antiken trodde man att den grå färg som syntes inuti vissa människors pupiller var rinnande vatten. Idag vet vi bättre −  grumligheten beror på att proteiner klumpar ihop sig i ögats lins. En stor bov i dramat är nikotin, men även diabetes och UV-strålar kan vara utlösande faktorer. Människor som drabbas av grå starr upplever att de tittar som genom frostat glas. Lyckligtvis finns det många bra behandlingsalternativ för sjukdomen. Den grumliga linsen kan avlägsnas och ersättas av en konstgjord lins. Det är en rutinoperation som inte kräver sjukhusvistelse och som bara i Tyskland utförs ca 500 000 gånger om året.

Grön starr (glaukom)

Det här är en mycket lömskare ögonsjukdom eftersom den inte orsakar någon smärta. Ökat tryck i ögat leder till skador på näthinnan och gör att synnerven förtvinar. I Sverige kallas sjukdomen "grön starr" eftersom trycket i ögat kan göra att människor ser ett grönt sken runt ljuskällor. Om sjukdomen upptäcks i tid kan den botas med speciell medicin (ögondroppar) och synen kan räddas. Regelbundna ögonundersökningar är viktigt, eftersom nervfibrer som väl förstörts aldrig kan återställas.

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)

Runt 4,5 miljoner tyskar lider av den här ögonsjukdomen. AMD är den vanligaste orsaken till nedsatt syn hos äldre. Näringsförsörjningen till näthinnan fungerar inte längre lika bra och cellerna börjar att förtvina. I ett tidigt stadium kan sjukdomen avslöjas med ett enkelt syntest. Om en person med AMD tittar på en rak glipa mellan kakelplattorna i badrummet kommer han/hon plötsligt att se den krokigt. Detta krokseende är ett tidigt tecken på sjukdomen.

När sjukdomen fortskrider förstörs syncellerna i gula fläcken (makula), dvs. den centrala punkten i näthinnan som ansvarar för det skarpaste seendet. Endast sidoseendet skonas. I praktiken betyder det att om en person med AMD tittar på en gata ser han/hon husen till höger och vänster men inte bilarna på vägen. Det finns två varianter av ögonsjukdomen:  

 • Torr AMD
  Det så kallade pigmentepitelet under näthinnan förstörs och syncellerna dör. Över 80 % av alla AMD-patienter lider av den torra varianten som utvecklas långsamt under många år. Än idag finns mycket få behandlingsmetoder, men många patienter kan med förstorande synhjälpmedel åtminstone få så mycket syn att de kan läsa.

 • Våt AMD
  Våt AMD har ett betydligt aggressivare förlopp än torr AMD. Även här bryts pigmentepitelet ned och syncellerna dör. Ett karakteristiskt drag hos den våta formen är att nya blodkärl bildas i näthinnan. Dessa kärl är tunna, spricker lätt och orsakar svullnader i näthinnan. Resultatet blir att patienten ser förvrängda bilder. De läckande blodkärlen kan även leda till ärrbildning på näthinnan. Mediciner som hämmar blodkärlstillväxten under och inuti näthinnan kan hjälpa i ett tidigt sjukdomsstadium. Vissa patienter kan även få hjälp genom laserterapi eller fotodynamisk terapi (PDT) och på några kliniker testas nya metoder för näthinnekirurgi.

 

Diabetesretinopati

Diabetesretinopati är en av de vanligaste orsakerna till blindhet hos äldre. Sjukdomen utvecklas normalt i samband med diabetes och drabbar näthinnan. Höga blodsockervärden under en längre tid kan leda till sjukliga förändringar i näthinnans blodkärl, vilket i sin tur kan orsaka synnedsättningar och blindhet. Läkarna skiljer mellan tre olika typer:

 • Icke-proliferativ retinopati
  Kärlmutationerna begränsas till näthinnan. I de flesta fallen märker de drabbade ingenting.

 • Proliferativ retinopati
  Om sjukdomen avancerar kan nya kärl som bildas i näthinnan brista och orsaka blödningar i glaskroppen. En ytterligare konsekvens är så kallad näthinneavlossning, där delar av näthinnan lossnar från ögats innervägg. Synen är vid det här laget kraftigt försämrad.

 • Makulasvullnad
  Svullnader och läckande hotar gula fläcken (makula) som är platsen för vårt skarpaste seende. Om sjukdomen förvärras kan den drabbade till slut bli helt blind.

Det är viktigt att människor med diabetes håller sin sjukdom i schack, vilket tyvärr inte alltid är fallet. På ett tidigt stadium kan laserbehandling sakta ned cellmutationen, men under ett senare sjukdomsförlopp krävs operation för att förhindra att patienten blir blind.

Torra ögon

Ögonen svider och kliar och det känns som ett lager av små sandkorn täcker pupillerna. Bländande solljus, avgaser, luftburna pollen, damm och blinkande datorer kan trigga de otrevliga symptomen. I friska ögon sköljer tårvätskan ut alla främmande partiklar och tillför ögat syre och näringsämnen.

Om tårfilmen torkar får vi den välbekanta känslan av att ha grus i ögonen. Detta inträffar vanligtvis när vi under lång tid stirrar på en bildskärm, är i ett utrymme med torr luft eller sitter i en bil med luftkonditioneringssystem. Andra utlösande orsaker är hormonella störningar och vissa mediciner som p-piller eller betablockerare.

Otillräcklig tårvätskeproduktion är inte alltid problemet, utan ibland är det konsistensen som är fel. I båda fallen är den bästa lindringen ett tårersättningsmedel. Denna vätska eller gel som fungerar som "konstgjorda tårar" och droppas in i ögonen vid nedre konjunktivalsäcken. Därefter måste personen sluta ögonlocket och "rulla" ögonen så att vätskan sprids.

Varning! Om dropparna används för ofta och under längre tid kan ögats produktion av tårvätska avta ännu mer. Det är därför viktigt att i samråd med en läkare söka andra och mer långsiktiga lösningar (byta piller, undvika stimulantia).

Och så ett semestertips! Använd simglasögon när du simmar i en pool med mycket klor.  Operation ska alltid vara den sista utvägen om lokalterapi inte hjälper. Dr. Mehrle: "Tårvätskan distribueras långsammare eftersom tårkanalerna är helt eller delvis stängda."

Retinitis pigmentosa

En person som lider av den här ögonsjukdomen kan fortfarande läsa tidningen eller en bok eftersom han/hon ser världen med ett slags tunnelseende. Retinitis pigmentosa är en genetisk sjukdom som drabbat omkring 40 000 personer i Tyskland.

På grund av en ärftlig defekt dör fotoreceptorerna i näthinnan efterhand bort. Först angrips stavarna som ansvarar för mörker- och halvmörkerseendet. Celldöden sker normalt utifrån och in, vilket betyder att gula fläcken (makula) i ögats centrum skonas till en början. De drabbade har därmed bibehållen lässyn under lång tid. I allvarliga fall dör till slut alla celler.

Sjukdomen bryter normalt ut i unga år och båda ögonen angrips lika mycket. Människor med retinitis pigmentosa kan först inte se i skymningen, drabbas därefter av nattblindhet som fortskrider tills endast ett begränsat tunnelseende återstår.

Idag kan symptomen lindras med tonade synhjälpmedel som skyddar mot bländning, men utvecklingen inom genetiken och molekylärbiologin går snabbt framåt. Forskarna hoppas därför att det inom överskådlig tid ska finnas en effektiv behandlingsmetod.

Doktorer vid universitetskliniken i tyska Aachen har nått en bit på vägen. De har utvecklat ett synimplantat som testats på sex patienter. Protesen fungerar trådlöst och är kopplad till en kamera som skickar signaler till implantatet. En del av nervcellen måste fortfarande vara intakt för att implantatet ska kunna fungera.

Ljusblixtar/näthinneavlossning

Personer som ser ljusblixtar när de har ögonen stängda kan lida av åldersrelaterade förändringar i glaskroppen och ska genast vända sig till en ögonläkare.

Orsak till sjukdomen: Med åren kan de normala och ofarliga grumlingarna i glaskroppen klumpa ihop sig med kollagenfibrer. När glaskroppen skrumpnar bildas vätskefyllda utrymmen. Ögonen uppfattar de fasta strukturerna som flyter omkring som rörliga skuggor, tunna trådar eller fluffiga bollar. Dessa grumlingar eller mouches volantes (ung. "flygande flugor" på franska) kan vara störande, men är ännu ofarliga och behöver inte behandlas.

Om förvätskningen fortskrider kan glaskroppen lossna från sitt fäste. Det kan ske genom en delvis eller fullständig glaskroppsavlossning.

Vid delvis avlossning finns det någon anslutning kvar mellan glaskroppen och näthinnan. När personen rör sig uppstår krafter i näthinnan som orsakar ljusblixtar. Om glaskroppen till slut helt lossnar försvinner ljusblixtarna. Fullständig avlossning av glaskroppen kan i sin tur leda till näthinneavlossning och glaskroppsblödning.

Läkaren ställer diagnos genom att undersöka glaskroppen med en spaltlampa och en kontaktlins och kontrollera ögonbottnen. Vid näthinneavlossning krävs ett kirurgiskt ingrepp och komplikationerna måste behandlas omedelbart.