Skräddarsydd hightech-lösning för perfekt syn

Revolutionerande teknik ger ännu bättre glas

Ännu skarpare, ännu kontrastrikare, ännu klarare. Det skulle kunna vara påståenden om den senaste TV-generationen men den här gången gäller de något annat. Vi talar om en revolutionerande process som ger ännu bättre kvalitet i glasögonglas. Nya i.Profiler® är ett unikt system för analys av individuella ögondata som man tidigare inte alls tagit hänsyn till vid synfelskorrigering.  Mätvärdena används sedan för att ta fram optimala glas –  i.Scription®.

Redan för 700 år sedan upptäckte människan att de kunde förbättra synen med hjälpmedel.

Redan för 700 år sedan upptäckte människan att de kunde förbättra synen med hjälpmedel.

Redan för 700 år sedan upptäckte människan att de kunde förbättra synen med hjälpmedel. Glasögon som vi känner dem idag utvecklades omkring 1850 och mycket har hänt sen dess. Den senaste milstolpen är en teknik som gör det möjligt att mycket exakt mäta individuella ögonparametrar.

 

Varför är den här upptäckten så viktig? För att inget öga är det andra likt. Ögon är unika på samma sätt som fingeravtryck. Med i.Profiler® från Carl Zeiss Vision kan man mäta ögon med en helt ny grad av exakthet. Lösningen bygger på så kallad vågfrontteknik. Till skillnad från standardmetoderna som endast testar synstyrkan i dagsljus och med hög kontrast, tar det nya systemet även hänsyn till ändrade ljusförhållanden, reflexioner, färger och kontrastförändringar. Ögats egenskaper testas objektivt under olika ljusförhållanden och kontraster, och man får fram individuella resultat som kan analyseras med maximal precision. De omfattar

 

  • synstyrka
  • djupseende
  • ögonens samverkan.

i.Scription®-glas ger människan bättre syn.

Alla dessa aspekter tas med i beräkningen av glasvärdena. Fördelen för patienten är uppenbar – ögats egenskaper kan analyseras med en noggrannhet på en hundradels procent, vilket är 25 gånger effektivare än med konventionella metoder. Synfel som tidigare ignorerades kan nu avhjälpas med ett skräddarsytt glas. Kunderna får glas som ger skarpare syn, bättre kontrastseende och mycket klarare färger.

Hur är det möjligt? Här är ett exempel

Många människor som använder glasögon har inga synproblem alls på dagen, men har svårt att se under natten. Deras ögon irriteras kraftigt av bländande och spritt ljus. För dessa personer blir bilkörning ett riskmoment. Orsaken till problemen kan vara dåligt tillpassade glas. De mätmetoder som använts hittills kunde inte registrera alla typer synfel.  Optiker och ögonläkare kallar dessa tester för subjektiv refraktionsbestämning och syftar då på det klassiska bokstavstestet. Metoden bygger på kundens kundens aktiva medverkan, men alla som någon gång genomgått ett subjektivt test vet hur svårt det kan vara att märka de små (och ofta avgörande) skillnaderna.

Många människor som bär glasögon har problem att se på natten.

Många människor som bär glasögon har problem att se på natten.

Subjektiv refraktionsbestämning har en funktion att fylla även i framtiden, exempelvis för att bedöma djupseendet. Det nya objektiva mätsystemet från Carl Zeiss Vision är ett komplement till den konventionella metoden. Testet begränsar risken att missa viktiga detaljer eftersom systemet även tar hänsyn till aspekter som trötta ögon och mörkerseende.

 

i.Profiler® analyserar ögonen oberoende av varandra och bedömer även om pupillerna är utvidgade som de skulle vara under natten. Det är det första systemet som kan registrera överordnade problem. Begreppet låter nästan farligt, men avser normalt problem med utvidgade pupiller. När pupillen utvidgas bryts ljusstrålarna intensivare i linsens ytterkanter än i mitten, vilket ger ett nedsatt kontrastseende. Ett annat överordnande problem är astigmatism där ljuset bryts asymmetriskt och den drabbade ser något som påminner om en eldsvans i bildkanterna. Båda tillstånden försämrar mörkerseendet.

Snabbt och exakt – glastillpassning med i.Profiler®

Snabbt och exakt – glastillpassning med i.Profiler®

Noggranna mätvärden utgör basen för i.Scription®-optimeringen som Carl Zeiss Vision nu erbjuder som tillval till alla glas. Systemet består av fyra komponenter:

 

  • Ögonundersökning med i.Profiler®
  • Konventionell ögonundersökning
  • Beräkningar av glasvärden med en ny matematiskt metod
  • Maximal precision i tillverkningen

 

Kunder som redan använder i.Scription®-glas är mycket entusiastiska. Der ser bättre på natten och känner sig säkrare när de kör. Färger upplevs mer intensivt, synintrycken är skarpare och kontrastrikedomen större.

 

Om du vill testa i.Scription® föreslår vi att du bokar in ett möte hos en lokal optiker klicka här för att hitta en.