Hur tillverkas glasögonglas?

Lär dig mer om glastillverkning – nyckeln till kvalitetsglasögon

Oavsett om materialet är mineralglas eller plast går optiska glas igenom många processteg innan de till slut hamnar i en glasögonbåge. Här får du lite grundläggande kunskap om en produkt som är vardag för många och en lyxartikel för andra.

Från smältglas till mineralglas

Hur tillverkas glasögonglas?

Produktionen av mineralglas börjar med klarglas. Naturliga råmaterial (som kvarts, kaliumkarbonat, soda) smälts ned i en glasblandning vid 1 400 till 1 500 grader Celsius. Därefter matas de automatiskt in i en press och trycks ihop till runda glasblock med en tjocklek på en till tre cm – detta klarglas är som en oslipad diamant.

 

I det efterföljande produktionssteget behandlas framsidan. En diamantslip används för att ge ytan rätt form och känsla och därefter poleras glaset tills det är tillräckligt transparent.  På så sätt skapas ett genomskinligt klarglas som är slipat framtill.

 

I nästa processteg utformas det färdiga mineralglaset enligt individuella ordinerade värden eller enligt en standardstyrka för fasta beställningar som lagerglas. I båda fallen kan glaset behandlas på många olika sätt.

Modern kemi – plastglas

Materialet såg dagens ljus på 1940-talet och är idag den vanligaste basen i glasögonglas – 100 % syntetisk plast.

Det organiska glaset tillverkas med en gjutteknik där flytande material (s.k. monomerer) blandas med speciella tillsatser – som härdar materialet och ökar det färdiga glasets förmåga att absorbera UV-strålning. Därefter placeras det i gjutformar.

Behållaren utsätts för timslånga tempererade behandlingar – först härdas materialet och därefter tas det färdiga plastglaset ut ur gjutformen och glödgas, dvs. värms upp till strax under smältpunkten och hålls vid en förinställd temperatur under en viss tid. Därmed  släpper materialets inre spänningar.

Visste du att enorma framsteg med s.k. högindexplast gjort det möjligt att tillverka extremt tunna organiska glas med brytningsindex på upp till 1.738. Dessa plastglas tillverkas med samma gjutteknik – men processen är betydligt långsammare och kan ta upp till 48 timmar.

För nära och avstånd – dubbelslipat mineralglas

För nära och avstånd – dubbelslipat mineralglas

Mineral- och plastglas hanteras fundamentalt olika i alla tillverknings- och bearbetningsprocesser – vilket kan illustreras utifrån bifokala glas. I bifokala mineralglas fogas ett extra glas in i klarglaset. Den övre extradelen har samma styrka som basglaset medan den nedre delen är starkare. Senare syns en skarv i övergången mellan fälten som precisionsslipas och fogas samman.

 

När extraglasets baksida har slipats och polerats placeras det med den krökta sidan nedåt i urtaget i basglaset och glasen pressas samman under högt tryck. Efter kylningen är den extra delen och basglaset en oskiljbar, homogen massa. I nästa steg slipas extraglasets ytskikt och det nu bifokala glaset slipas och poleras på fram- och baksidan. Därefter kan det bifokala glaset finjusteras.

Dubbelslipat organiskt glas

Bifokala plastglas tillverkas i betydligt färre steg. I motsats till mineralglas uppnås inte närstyrkan med starkare glas som fogas in i basglaset, utan genom en djupare krökning i extraytan. Den konkava innerdelen i gjutdelen (se bild) holkas ur i samma form som närområdet, vilket ger det gjutna klarglaset den karakteristiska buktningen i närområdet och en tydlig kant.

Skräddarsydd design för dina ögon – progressiva glas

Skräddarsydd design för dina ögon

Alla glas för ålderssynthet utgår från användarens önskemål och behov – ska de användas främst vid datorarbete eller hela dagen?

 

För att ta fram en så kraftfull design krävs avancerade system med hundratals okända värden och ibland tusentals ekvationer att lösa. Allt i kombination med konsekvent anpassning till individuella kunduppgifter. I komplexa fall krävs oräkneliga processer bara för att ta fram den första prototypen som ska utvecklas till en produkt som kan testas av slutbäraren med avseende på kvalitet och kompatibilitet. Om bäraren inte kan vänja sig vid glaset räknas en ny kraftfull design fram – och produktionscykeln startar om från början.

 

Mer information om glas för ålderssynthet hittar du här.