Patentskydd för i.Scription®

ZEISS glasoptimeringsteknik revolutionerar marknaden

Carl Zeiss Vision har säkrat ett viktigt patentskydd för i.Scription®. Det optimerade glaset tas fram genom mer omfattande och känsliga analysmetoder för synfel än tidigare. Bland annat tas hänsyn till överordnade synproblem som inte kunde fastställas med de äldre systemen. 

Patentskydd för i.Scription®

Det tyska patent- och registreringsverket har godkänt patentet och därmed bekräftat att företagets innovativa instrument och metod för att bedöma korrigeringsbehov vid synfel är en viktig faktor i ny glasögonteknik.

 

Patentnumret DE-102007032001B4 omfattar bland annat den matematiska beräkningen av glasstyrkan utifrån mätvärden som fastställs med mätinstrumentet i.Profiler®, som bygger på vågfrontteknik, och den subjektiva bestämningen hos optikern.  Anton Kuhn, försäljningschef för Centraleuropa inom Carl Zeiss Vision GmbH, menar att beslutet från det tyska patent- och registreringsverket har stor betydelse:
 

”Marknadsutvecklingen visar att vi med i.Scription® tagit fram en produkt som behövs och som övertygar både optiker och glasögonanvändare. För utvecklarnas del är patentskyddet en viktig bekräftelse på hur mycket deras arbete faktiskt är värt.” Du kan på ett enkelt sätt hitta en optiker som använder i.Scription-teknik via ZEISS optikersökning.