Nu kan du se mer – även på natten och i skymningen

ZEISS introducerar ett nytt glaskoncept som låter dig se tydligare och kontrastrikare på natten och i skymningen

Bättre mörkerseende − hundratals människor som bär de här glasögonen skulle aldrig byta bort dem igen. De har valt ZEISS precisionsglas som bygger på i.Scription®-teknik. Carl Zeiss Visions i.Scription® har utvecklats av ledaren inom optikerglas och är en teknik som analyserar varje ögas individuella profil. Informationen ligger sedan till grund för datorberäkningar och framställning av skräddarsydda glasögonglas.  Vinsten för användaren är en helt ny synkvalitet – speciellt på natten då människor som använder våra glas ser tydligare och skarpare. De de uppfattar även kontraster och färger mer intensivt.

Se bättre på natten och i skymningen. När ögonen utsätts för ljuskällor på natten kan de påverkas av bländande och reflekterande ljus. i.Scription® minskar dessa effekter – och ökar din säkerhet i nattrafiken.

Se bättre på natten och i skymningen. När ögonen utsätts för ljuskällor på natten kan de påverkas av bländande och reflekterande ljus. i.Scription® minskar dessa effekter – och ökar din säkerhet i nattrafiken.

Statistiken över trafikolyckor talar sitt tydliga språk. Trots att endast 20 procent av alla bilresor på allmänna vägar i Tyskland sker på natten, inträffar 40 procent av de allvarliga olyckorna då (källa: Tysklands statistiska centralbyrå).

 

Risken att råka ut för en trafikolycka är följaktligen störst på natten när ljuskoner, reflexioner, spegelbilder, begränsad sikt, låga kontraster och allmänt dåliga ljusförhållanden irriterar och anstränger ögonen och de andra sinnesorganen.

 

Dessa begränsningar ökar inte bara risken för olyckor utan påverkar även människors livskvalitet.Osäkerheten de känner gör att de undviker nattliga bilfärder och avstår från utomhusaktiviteter under de tider på året när det blir mörkt tidigt.

ZEISS precisionsglas och i.Scription® förstärker din syn och dina upplevelser

Våra ögon är lika unika som våra fingeravtryck. i.Scription® är en ny patenterat metod som utvecklats av ZEISS och som tar hänsyn till detta. ZEISS i.Profiler® avslöjar inte bara typiska synfel som närsynthet eller översynthet utan analyserar även ögats individuella profil som är unik för varje människa. ZEISS i.Profiler® är ett innovativt specialinstrument för ögonundersökningar och bygger på vågfronts -teknik.

Under analysen mäts över 1 500 referenspunkter. Ändå behöver patienten bara titta kort i apparaterna. Det är en högteknologisk lösning för ögat – ZEISS i.Profiler®, som utnyttjar kraften i infrarött ljus, genererar en ljuspunkt på ögats näthinna och analyserar hur ljuset sprids. På väg tillbaka förändras ljuset individuellt. ZEISS i.Profiler® mäter förändringarna och skapar utifrån det en skräddarsydd profil för varje öga.

Optiker som använder i.Profiler® i stället för konventionella instrument för att mäta ögats brytkraft kan även mäta hur pupillerna utvidgas i mörker. Därmed kan de upptäcka och korrigera synfel som påverkar personens mörkerseende, och ge dig information om din syn som du inte kunde få tidigare. Genom en komplex och patenterad datorprocess omvandlas analysdata och personliga brytningsdata till läsbar information.

i.Profiler® – ZEISS specialinstrument för ögonanalys bygger på nyskapande vågfronts -teknik

Den kan i sin tur användas för att ta fram skräddarsydda glasögonglas som perfekt matchar ögat och de individuella synnedsättningarna. Utifrån de exakta måtten och beräkningarna kan ZEISS glas tillverkas med dioptritalet 1/100.

 I jämförelse motsvarar konventionella glasögonglas normalt det omvända (inverterade) värdet av 0,25 dioptrier. ZEISS lösning är den mest exakta mätmetoden för glasögonglas på marknaden idag.


 Carl Zeiss Visions i.Scription®-system består av tre komponenter: Det innovativa mätinstrumentet i.Profiler® från ZEISS (se bild), optimeringstekniken i.Scription® och sist men inte minst – servicen hos din optiker.

Fördelarna för dig

Hur du själv tjänar på i.Scription®-optimerade glas blir extra tydligt på natten och i skymningen, dvs. under de tider på dygnet när du måste urskilja människor, föremål och din omgivning i lite eller inget naturligt ljus.

Under redan krävande förhållanden blir alla synfel som inte kan korrigeras med glas avsedda för dagsljus ett extra riskmoment. Lägg sen till bländningseffekter och ljusreflektioner från konstgjorda ljuskällor som gatulampor eller strålkastare på mötande bilar. Det är tydligt att ögonen utsätts för stora påfrestningar och trötta ögon är en stor risk för alla som kör på natten.

Glasögon med precisionsglas som bygger på i.Scription®-teknik ger dig även fördelar under dagen. Du ser med perfekt skärpa, skarpare kontraster och klarare färger.

Din ZEISS optiker visar dig gärna hur i.Scription®-tekniken fungerar och hur du kan se bättre – även på natten – tack vare ZEISS precisionsglas.

Feedback från en i.Scription®-linsanvändare

Människor som redan använder glasögon och som valt att byta till ZEISS precisionsglas utrycker alla samma entusiasm – de har alla fått bukt med sin synnedsättning. Ett stort antal kundundersökningar har påvisat samma höga kundtillfredsställelse hos patienter som använder i.Scription®-glas:

Juliane B.:
"Jag rekommenderar alla att byta. Jag har haft glasögon i tolv år – och i.Scription® kom nyss ut på marknaden. Tidigare hade jag andra glas, men alla som har råd bör verkligen välja ZEISS-glas. Se det som en ren investering i dina ögon som gör enorm skillnad! Så stor att jag knappt kan beskriva den. För egen del kommer jag aldrig att byta bort mina ZEISS-glas igen och jag rekommenderar alla att testa i.Scription®. "

Visste du att flera tester har bekräftat att människor som bytt till i.Scription®-glas bland annat fått bättre kontrastseende? i.Scription® är en patenterad innovation från ZEISS.