Fördelarna med i.Scription® – en intervju med mannen bakom glasen

En titt bakom kulisserna hos Carl Zeiss Vision

i.Scription® och i.Profiler® är de senaste innovativa höjdpunkterna inom glasögonglas och målet med i.Scription® är att ge användarna en helt ny synkvalitet. I det här avsnittet tar vi dig med bakom kulisserna hos Carl Zeiss Vision och möter Lars Mendel, mannen som leder i.Scription®-projektet.

Fördelarna med i.Scription® – en intervju med mannen bakom glasen

Intervju med Lars Mendel, projektledare för i.Scription® hos Carl Zeiss Vision

BETTER VISION: Mr. Mendel, är lanseringen av i.Scription® ett led i ert arbete att ge alla en högre grad av synkvalitet? Med andra ord, gör de unika fördelarna hos i.Scription® att de snart är de enda glasen på marknaden?

 

Lars Mendel: Den första delen av frågan kan besvaras med ett entydigt "ja".  Vi har skapat en ny standard. Optimeringslösningen i.Scription® ger oss ett verktyg som gör det möjligt att erbjuda bättre seende åt alla. Av erfarenhet vet vi att många kunder som tidigare undvek att använda sina receptglasögon nu väljer att ha dem hela tiden. i.Scription®-glas ger bättre synintryck och högre användarkomfort från första stund. När det gäller den andra delen av frågan kan vi bara spekulera – ingen kan säga om att de kommer att konkurrera ut alla andra glas. Vad vi däremot vet är att i.Scription® kommer att få stor genomslagskraft tack vare alla fördelar för patienterna

BETTER VISION: Den här glasoptimeringen höjer samtidigt ribban för optikerna. Finns det ingen risk att produktegenskaperna används på fel sätt?

Lars Mendel: : Här vill jag ge ett direkt svar – avancerad ögonoptik kräver specialkunskaper. Alla som arbetar inom området måste ha rätt utbildning och utrustning. Carl Zeiss Vision arbetar aktivt för att ge optiker de nödvändiga kvalifikationerna. Därför har vi öppnat Relaxed Vision Centres med tillgång till videobaserade centreringsinstrument. De är ett ytterligare stöd för optikerna under hela rådgivnings- och tillpassningsprocessen. Vi har med andra ord allt på plats som en optiker behöver för att kunna hantera även mycket avancerade och komplexa produkter.  

 

BETTER VISION: Är i.Scription® verkligen den perfekta lösningen för alla med glasögon – inklusive kunder som idag använder halvglas?

 

Lars Mendel: Människor som bara behöver läsglasögon och liknande är faktiskt undantaget från regeln. Vår vågfrontteknik, som analyserar ögats individuella avvikelser, har utformats för att ge bättre syn på större avstånd. Vid närtillämpningar gäller andra förutsättningar. Halvglas får dock en allt mer underordnad roll, eftersom progressiva glas är ett betydligt bättre alternativ.

 

BETTER VISION: Tack så mycket för intervjun.