ZEISS Progressive Individuell 2 med EyeFit Technology: De mest anpassningsbara progressiva glasen någonsin från ZEISS – en titt bakom kulisserna

BETTER VISION ber produktchefen Manuela Dauner berätta om utvecklingsarbetet bakom de nya progressiva glasen från ZEISS

Återigen har Carl Zeiss Vision kunnat presentera en nyhet på området för anpassade progressiva glas. ZEISS Progressive Individuell 2 med EyeFit Technology är de mest anpassningsbara progressiva glasen någonsin från ZEISS. Glasen ger naturligt seende på alla avstånd och är extremt anpassningsbara. Varför är de här glasen så unika? BETTER VISION fick en titt bakom kulisserna hos ZEISS och ställer frågan till produktchefen Manuela Dauner.

ZEISS Progressive Individuell 2 med EyeFit Technology: De mest anpassningsbara progressiva glasen någonsin från ZEISS – en titt bakom kulisserna

Manuela Dauner, Product Manager Carl Zeiss Vision

BETTER VISION: Nya ZEISS Progressive Individuell 2 med EyeFit Technology progressiva glas från ZEISS utgör en milstolpe inom utvecklingen av glasögonglas. Exakt vad är det som gör de här glasen mer individuella än föregångarna?


Manuela Dauner: För oss här på ZEISS har utvecklingen av ZEISS Progressive Individuell 2 med EyeFit Technology varit högt prioriterad. Eyefit-tekniken gör att vi kan erbjuda bärare av progressiva glas en mycket bättre naturlig synkomfort än förr. Det betyder att vi kan ta större hänsyn till individens synavstånd och hur varje enskild individ använder sina glasögon. Vi har utvecklat tre designtyper för progressiva glas som är inriktade på olika användargrupper. En annan viktig sidoeffekt hos de nya progressiva glasen är att de inte bara är utformade efter ögats anatomi, utan de är också tunnare, mer estetiskt tilltalande och har en lägre vikt. Dessa progressiva glas ger också optikerna fler anpassningsmöjligheter.

 

BETTER VISION: Glasens nya design är logiskt nog det mest utmärkande med den nya tekniken. Hur går det till när ni utvecklar en ny design? Hur kan utvecklarna veta vad enskilda glasögonbärare efterfrågar hos en ny design av progressiva glas?

 

Manuela Dauner: Våra konstruktioner baseras på många års erfarenhet från tillverkning av progressiva glas. För ZEISS del handlar det om mer än 30 år. Vid sidan av själva forskningen är kundernas erfarenheter viktiga. Vi utför omfattande användartester både internt och externt, och samarbetar också med universitet och andra högskoleutbildningar. Vi använder oss naturligtvis också av marknadsundersökningar. Vi genomför slutanvändarundersökningar för att ta reda på vad kunderna vill ha och bättre förstå hur de upplever sina glasögonglas. Våra undersökningar bland glasögonbärare bekräftar att närseendet blivit allt viktigare idag, även för dem som är ålderssynta, så vi har bestämt oss för att fokusera särskilt på seendet på nära håll och mellanavstånd. Vi ställer högre krav på progressiva glas än förr. En snabb förflyttning av ögats fokus från smarttelefonens skärm till ett objekt på längre håll och snabbt tillbaka igen, eller kanske från bilens navigationssystem till vägen, är bara några exempel på vanliga utmaningar, särskilt för den som är ålderssynt.

ZEISS Progressive Individuell 2 med EyeFit Technology: De mest anpassningsbara progressiva glasen någonsin från ZEISS – en titt bakom kulisserna

Skräddarsydda progressiva glas.

BETTER VISION: Hur kom det sig att ni bestämde er för de tre profilerna Balanserad, Mellanavstånd och Nära för ZEISS Progressive Individuell 2 med EyeFit Technology?

Manuela Dauner: De tre profilerna var resultatet av en kravanalys. Med hjälp av användarundersökningar och vår mångåriga erfarenhet av individuella progressiva glas kunde vi vaska fram tre huvudtyper av beteenden, där vart och ett ställer olika krav. Ta till exempel någon som läser mycket och som inte vill byta glasögon utan bekvämt kunna läsa vidare med sina progressiva glas. En sådan användare vill ha glas med så stort närseende som möjligt. För dessa användare har vi utvecklat profilen Nära. För den som är mycket aktiv och idrottar mycket eller som sitter länge framför bildskärmen och inte vill ha ett extra par glasögon, har vi utvecklat profilen Mellanavstånd som ger bästa komfort på medellångt avstånd. Balanserad är en allroundprofil med god balans över hela registret. För oss är det viktigt att alltid ha en rejäl zon för seende på längre håll i alla designprofiler. Vid val av design för progressiva glas är det viktigt att optikern så långt möjligt tar reda på i vilka situationer glasen kommer att användas och vilken typ av arbete eller fritidsaktiviteter som bäraren ägnar sig åt.

En liten utvikning - varför finns det ett område i progressiva glas som inte är fokuserat?

Progressiva glas tillverkas med en speciell metod. När glasets ytor slipas används många typer av optiska glas. Glasen blir mer och mer skeva mot botten, vilket skapar ett odefinierat område i den nedre utkanten. Det kan liknas vid när man gräver en sandgrop och tar bort sand från gropens botten medan den samtidigt hopas i någon annan del av gropen. Det gör att utkanten inte definieras optiskt med progressiva glas, vilket ger ett oskarpt intryck i det området. Varje glasögonglastillverkare har sin egen tanke om hur och var den här zonen definieras samt hur övergångsområdena ska utformas. I stort sett kan man säga att ju bättre det progressiva glaset koordineras med bäraren och anpassas till de individuella värdena, desto mindre blir detta optiskt odefinierade område.

BETTER VISION: På det hela taget har utvecklingsarbetet utan tvekan inneburit mycket arbete för teamet på Carl Zeiss Vision. Hur lång tid tog det totalt att utveckla ZEISS Progressive Individuell 2 med EyeFit Technology?

 

Manuela Dauner: Det är svårt att säga exakt eftersom vi utvecklar ny design och nya idéer konstant på ZEISS. I Eyefit samlades därför många nya funktioner som vi hade forskat kring och utvecklat i månader, ibland kanske flera år, och som passade perfekt i det nya glasögonglaset.

 

BETTER VISION: Hur gör ni för att testa glasögonglas och progressiva glas med en ny design på förhand?

 

Alla glasögonglas testas regelmässigt på Carl Zeiss Vision innan de kan börja säljas. Det är en mycket viktig uppgift för oss och vi gör det i form av intensiva användartester. Våra testanvändare bär till exempel olika typer av progressiva glas, skräddarsydda efter deras behov, och får jämföra dem med avseende på sitt synbeteende och verkliga situationer. De dokumenterar dessutom sina erfarenheter och besvarar frågor efteråt.

 

BETTER VISION: Kan ZEISS Progressive Individuell 2 med EyeFit Technology rekommenderas för alla som har progressiva glasögon och för vilka är den här tekniken särskilt användbar?

 

Manuela Dauner: Vi är övertygade om att ZEISS Progressive Individuell 2 med EyeFit Technology är det bästa valet för optimal syn på nära och långt håll. Genom att ta hänsyn till de individuella värdena, till exempel ögonavstånd, hur glasögonen sitter och deras form, samt individens användningsmönster, kan vi skapa ett harmoniskt seende som är så naturligt som möjligt. Det är ett faktum. Traditionella progressiva glas är baserade på genomsnittliga värden som ska passa alla glasögonbärare över hela registret. Det innebär vissa kompromisser med synkomforten för den enskilda användaren. Jämför en skräddarsydd kostym som sitter perfekt med en enklare standardkostym - det kan hända att den enklare sitter perfekt men troligen inte. Ett annat tips - vi vet att många människor inte gärna vill byta till progressiva glas när de är unga. Ändå visar undersökningar och forskning att ju tidigare en användare går över till progressiva glas, även om de har låg styrka, desto lättare är det att vänja sig vid dem.

BETTER VISION: Om vi tittar in i framtiden, utgör Eyefit-tekniken slutpunkten för de individuella progressiva glasen eller finns det något ytterligare att utveckla?

Manuela Dauner: Med dagens produktionsmetoder är Eyefit utan tvekan en design för progressiva glas som slår det mesta på världsmarknaden. Det finns dock stora möjligheter att ytterligare närma sig ett naturligt seende och det är förstås självklart att vi på ZEISS fortsätter att arbeta mot det målet.