Precisionsmätning av ögat

Steg 2: i.Profiler® mäter ditt öga och skapar en unik profil där alla egenskaper sammanställs i en optisk karta.

Under 2007 introducerade Carl Zeiss Vision i.Profiler®. som revolutionerade optikervärlden. Med denna innovativa teknik kan man detaljerat mäta ögonen och dess egenskaper och sammanställa informationen i en optisk karta. Det är värdefullt eftersom inget öga är helt runt och ingen hornhinna helt jämn. Alla ögonmätningar görs dessutom mycket enkelt utan obekväma förberedelser.

De flesta av oss vet om vi är översynta, närsynta eller astigmatiker. Men det finns även mer komplexa brytningsfel och avvikelser som är unika för varje mänskligt ögat. Dessa fel syns inte med konventionell refraktion, dvs. det personliga syntest som din ordination bygger på. Med i.Profiler® och den informationen som systemet samlar in om dina ögon kan du nu ordineras än mer exakta precisionsglas från Carl Zeiss Vision.

 

Utifrån informationen kan utvecklarna producera glasögon som ger dig tydligt seende både på natten och i skymningen utan störande reflektioner och bländningar. Du får bättre kontrasts- och djupseende och ser tydligare. Färger blir plötsligt rikare. Låter det för bra för att vara sant? Det är det inte. Genom wavefront-teknik kan din optiker ta fram din helt individuella synprofil. Carl Zeiss Vision använder i sin tur den informationen och i.Scription®-teknik för att producera skräddarsydda ZEISS precisionsglas. i.Scription® ger ditt seende en helt ny dimension.

 

Gå vidare med steg 3 i konfigurationen av dina individuella ZEISS-linser: Ditt personliga syntest