Ögonhälsa och förebyggande åtgärder

Så håller du dina ögon friska

Ögonhälsa och förebyggande åtgärder

Hur får du dina ögon att le?

Ögonhälsa och förebyggande åtgärder

Få det bästa skyddet för dina ögon

Ögonhälsa och förebyggande åtgärder

Varför ser människor olika bra?

Ögonhälsa och förebyggande åtgärder: vad man kan göra för att se bra

Våra ögon är väldigt speciella organ. De samarbetar med hjärnan och låter oss uppleva vår omgivning på ett sätt som inget annat organ gör. Och alla människor uppfattar sin omgivning på helt olika sätt: alla ser olika! Vad vi ser avgörs inte bara av hur väl vi ser utan även av vad vi faktiskt vill se - våra individuella preferenser, erfarenheter och minnen spelar en avgörande roll för vad vi uppfattar. Det sägs att runt 80 % av alla intryck kommer genom ögonen.

Men det är inte allt. Våra ögon kallas ofta själens spegel - och det finns goda skäl till det. De återspeglar hur vi mår, till exempel om vi är glada, ledsna, stressade eller trötta. Faktum är att detta till och med kan påverka hur bra vi ser. Om man är stressad när man gör en synundersökning får man ett annat resultat än om man är avslappnad och på gott humör. Dessutom följer det vi ser på dagtid oss även nattetid. När vi sover bearbetar vi bilder som vi har sett under dagen när vi var vakna. Till och med foster i livmodern kan uppfatta ljus.

Det är alltså viktigt att vi skyddar och tar väl hand om våra ögon. Vi bör med andra ord undersöka våra ögon regelbundet.

I dagens moderna värld utsätts våra ögon för helt andra utmaningar

I dessa dagar, när vi konstant använder datorer, smarta telefoner, läsplattor eller tittar på TV, fokuserar våra ögon på samma avstånd under mycket längre perioder än tidigare. Det kan leda till att våra ögon blir trötta och till huvudvärk, ryggvärk eller stelhet i nacken vid slutet av dagen.

Det råder en viss oenighet om huruvida det är effektivt eller inte att träna ögonen. En sak är dock säker: om våra ögon fokuserar på nära håll under längre perioder bör vi se till att vi tar korta pauser under dagen för att låta ögonen vila. Det finns ett enkelt sätt att göra detta på. Titta på längre avstånd med jämna mellanrum utan att fokusera på något speciellt, till exempel i fem minuter per timme om du kan.

Det gäller inte bara för vuxna: om barn ska kunna utveckla sin fulla synpotential måste de utsätta sina ögon för så många stimuli som möjligt både på nära håll och på avstånd. Numera är det ett välkänt faktum att förekomsten av närsynthet eller myopi är högre hos barn som ägnar mycket tid åt aktiviteter där de tittar på nära håll, som att läsa, måla eller spela spel på en dator eller surfplatta.

Övning, dagsljus och balanserad kost är lika viktigt för våra ögon som för vår hälsa i övrigt. Se till att du dricker tillräcklig med vatten under dagen. En obalanserad kost (för sur kost eller mat med lågt vitamin- och näringsinnehåll), rökning, läkemedel och brist på motion är dåligt för våra ögon. Numera anses cirkulationsproblem vara den största orsaken till många ögonsjukdomar. Även för mycket direkt solljus kan skada våra ögon. Se till att du vidtar lämpliga förebyggande åtgärder - dina ögon kommer att tacka dig för det.

Läs mer

Så håller du dina ögon friska

Vårt viktigaste sinnesorgan måste skyddas och tas om hand. Det finns mycket du kan göra för att skydda ögonen.

mer

Hur får du dina ögon att le?

Antingen vi bär glasögon eller inte är ögonen enormt viktiga när vi kommunicerar med varandra. Här är våra tre bästa tips för glasögonbärare som vill behålla leendet i ögonen.

mer

 

Det är också viktigt att göra regelbundna synundersökningar.

Vuxna (utan befintliga eller kända ögonproblem) bör genomgå en synundersökning regelbundet

a. mellan 20 och 39 år: minst tre gånger under denna period
b. från 40 år och uppåt en gång vartannat/vart tredje år
c: från 65 år och uppåt: varje/vartannat år

Barn bör regelbundet genomgå en synundersökning hos en optiker:

a. Första undersökningen: från 2 års ålder fram till senast vid 3,5 års ålder
b. Andra undersökningen: innan skolstart
c. Därefter vartannat år även om de inte har några uppenbara ögonproblem, för att säkerställa att man i ett tidigt skede kan upptäcka eventuella tecken på försämrad syn
d. För tidigt födda barn och barn vars föräldrar eller syskon skelar eller har kraftigt nedsatt syn bör undersökas så tidigt som möjligt, från 6-12 månaders ålder och därefter regelbundet

Hur ofta bör du göra en synundersökning?
minimera

Få det bästa skyddet för dina ögon

Känsliga och omöjliga att ersätta – farorna för våra ögon är många och de kan få förödande konsekvenser

mer

Är det skadligt för ögonen att läsa i dåligt ljus?

Det är en vanlig myt som de flesta av oss har hört: det är skadligt för ögonen att läsa i dåligt ljus. Men de senaste studierna visar att det här inte alls stämmer.

mer

Mediciner kan vara farliga för synen

Det gäller att vara försiktig med vissa mediciner. Under vissa förhållanden kan de vara farliga för ögat.

mer

De senaste artiklarna om ögonhälsa och förebyggande åtgärder

  

Om glasögonen är för snäva. Bästa tipsen för avslappnad syn och perfekt passform.

Om glasögonen är för snäva. Bästa tipsen för avslappnad syn och perfekt passform.

Det finns flera kriterier som är viktiga för optimal syn och passform, vare sig det gäller glasögonens sidor, näsrygg eller själva bågarna.

Glasögonen trycker mot sidorna av huvudet, det är ansträngande att se, de sitter irriterande obekvämt på näsryggen. Vad ska man göra när glasögonen inte har...

Vad innebär ett synhandikapp?

Vad innebär ett synhandikapp?

Det är inte bara äldre människor som får problem med synen. I den här artikeln presenteras olika hjälpmedel som kan underlätta livet för människor som lider av ett synhandikapp

Många av oss använder synhjälpmedel i form av glasögon eller kontaktlinser som låter oss se normalt. Men vad händer när de inte räcker till? Alla kan drabbas av...