Sammanfattning: Påtvingad delning

1945 Delar av fabriken i Jena förstörs under kriget. Amerikanska trupper tar med 126 chefer och forskare till den amerikanska ockupationszonen
1946 De deporterade cheferna fortsätter sitt arbete och grundar det nya företaget "Optische Werke Oberkochen" som senare byter namn till Carl Zeiss
1948 Zeiss- och Schott-fabrikerna i Jena som ägs av Carl Zeiss-stiftelsen övertas av staten: VEB (folkägt företag) Carl Zeiss JENA och VEB Jenaer Glaswerk
1949 Heidenheim blir rättslig hemvist för Carl Zeiss-stiftelsen. Zeiss-företagen i öst och väst utvecklas till tekniska ledare inom optik på sin respektive hemmamarknad
1965 VEB Carl Zeiss JENA blir ledande tillverkare av finmekaniska och optiska produkter i Östtyskland. Vägen mot sammanslagning
1971 I London ingås avtal mellan de två företagen som reglerar vem som har rätt till namn och varumärken där "Zeiss" ingår