Sammanfattning: 2000-talet

1998 Carl Zeiss är ett av världens ledande optikföretag inom mikroskopi och industriell metrologi, högprestandaglas för mikrochiptillverkning, operationsmikroskop och instrument för diagnos och behandling av ögonsjukdomar.
2000 Carl Zeiss-koncernen som tidigare bestod av 26 individuella enheter koncentrerar sin verksamhet till fyra tillväxtmarknader: halvledarteknik och mikroelektronik, bioteknik, ögonhälsa, industriell metrologi.
2000 Carl Zeiss gör en framtidssatsning på halvledarteknik. I Oberkochen uppförs en ny fabrik för mikrolitografiska system som är modernast i Europa och som placerar Carl Zeiss i en klass för sig. På en fabriksyta motsvarande ca 45 000 kvadratmeter kommer runt 1 000 människor att arbeta i framtiden.
2001 Från oktober fungerar avdelningen för halvledarteknik som ett fristående bolag under namnet Carl Zeiss SMT AG.
2002
Carl Zeiss Meditec AG – som bildas genom en sammanslagning av avdelningen för oftamologi och företaget Asclepion-Meditec AG – är det första börsnoterade företaget i Carl Zeiss-koncernen.
2002
Carl Zeiss styrelse presenterar företagets nya globala vision för medarbetarna och offentligheten. Den är ett led i företagets nya strategiska satsning. Innebörden av den nya visionen sammanfattas i en slogan: "We make it visible".
2003
De första "innovationsdagarna" hålls i Göttingen. De ska utvecklas till ett regelbundet återkommande arrangemang och ett forum där vetenskapsmän och ingenjörer kan utbyta information och idéer med sina kolleger inom Carl Zeiss-koncernen.
2004 Carl Zeiss blir retroaktivt börsbolag från och med den 1 oktober 2003. Samtidigt träder den reviderade stiftelseförfattningen i kraft. Carl Zeiss-stiftelsen är fortsatt ensam aktieägare i företaget.
2005 Avdelningen för ögonoptik går samman med det amerikanska företaget SOLA och blir därmed världsledande leverantör av glasögonglas.
2006
Officiell invigning av Carl Zeiss SMT AG:s nya fabrik; världens modernaste utvecklings- och produktionsanläggning för optik som bygger på mikrolitografi.