Historien om Carl Zeiss.

1864 öppnade Carl Zeiss en ateljé för finmekanik och optik i den tyska staden Jena. Den nådde tidigt stora framgångar mycket tack vare Zeiss samarbetspartner Ernst Abbe. Dennes forskningsresultat gjorde företaget till ett av de främsta inom optikområdet. Framgångarna höll i sig under ett sekel. I samband med den tyska delningen efter andra världskrigets slut bildades två Carl Zeiss-företag.

Under åren 1989/1990 blåste nya politiska vindar i Tyskland och 1990 slog sig de två konkurrenterna ihop till ett företag. Återföreningen gjorde Carl Zeiss starkare än någonsin tidigare i företagets händelserika historia. Idag ser man på framtiden med stor optimism och förväntan.

Hur det började

Den 17 november 1846 öppnade den 30-årige mekanikern Carl Zeiss en verkstad och en liten butik på Neugasse 7 i Jena. Zeiss hade fördelen av både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Han var dessutom bekant med flera forskare och matematiker vid universitetet i Jena. Det gjorde att han på några få månader kunde bygga upp ett stort klientel av kunder för vilka han reparerade vetenskapliga apparater och instrument eller tillverkade instrument enligt kundens specifikationer. Han erbjöd dessutom glasögon, kemikalievågar, ritapparater, teleskop och liknande.
1847 valde Zeiss sporrad av framgången att anställa en assistent och en lärling samt att hyra två verkstadslokaler på Wagnergasse 34. På inrådan av sin lärare, botanisten Mattias Jacob Schleiden, ägnade Zeiss merparten av sommaren 1847 åt att bygga ett enkelt mikroskop. I september 1847 tillverkade han det första luppmikroskopet.

I början av 1850-talet ökade efterfrågan på observationsinstrument från Zeiss verkstäder, som tack vare det fina hantverket hade gott rykte bland mikroskopister. Många forskare och läkare visade samtidigt allt större intresse för sammansatta mikroskop med hög förstoringskapacitet. Utvecklingen av optiska system var en tidskrävande process där man var tvungen att pröva sig fram. Detta gjorde att Zeiss, som var övertygad om att det måste finnas en mer vetenskapligt metod att bedöma individuella element i optiska system, till en början höll sig från området. Konkurrensen tvingade honom emellertid att tänka om och efter 1857 byggde även Zeiss sammansatta mikroskop på det klassiska sättet.

De tidiga åren

Carl Zeiss är ett företag med en lång tradition. Det grundades av Carl Zeiss i Jena år 1846 som en verkstad för finmekanik och optik.

Efter 1872 tillverkades mikroskop i Jena enligt vetenskapliga beräkningar och de färdiga produkterna fick betydligt bättre optiska egenskaper. Denna teknologiska modernisering gav företaget ett internationellt rykte och kan tillskrivas fysikern och matematikern Ernst Abbe som blev delägare i den optiska verkstaden 1876.

Abbes teori om bildformering i mikroskop och hans "sinusvillkor" utgör basen i all högprestandaoptik.