Skydd av personuppgifter

Vad man behöver veta

Översikt skydd av personuppgifter

I följande innehåll, Översikt skydd av personuppgifter, finns en sammanfattning av hur ZEISS onlinetjänster (webbplatser, nyhetsbrev, appar, sociala nätverk) samlar in och behandlar din personliga information. Detaljerad information om denna process finns i den fullständiga versionen av vårt meddelande om skydd av personuppgifter.

Vilken typ av information samlar vi in?

I. När du öppnar och/eller använder någon av våra onlinebaserade tjänster samlar vi in följande information:

 • Typ av webbläsare du använder
 • De sidor på vår webbplats som du har besökt
 • Operativsystemet
 • Din IP-adress eller IP-adress i kortform
 • Användarbeteende (t.ex. musrörelser, klickbeteende, sessionslängd och dylikt)

Denna information samlas in och används i huvudsak i anonymiserad eller pseudonymiserad form.

II. Om du har registrerat dig på vår webbplats har du frivilligt uppgivit information om dig själv som omfattar:

 • Förnamn, efternamn och titel
 • Betalningsuppgifter
 • Kontaktinformation (t.ex. e-post, telefon)
 • Adress och beställningsuppgifter
 • Företag, grupptillhörighet
 • Produkter och utrustning du använder
 • Personliga intressen och preferenser

Hur samlas information in genom ZEISS onlinetjänster?

ZEISS onlinebaserade tjänster använder olika typer av cookies eller spårningsteknik med olika funktioner. Dessa utför tekniska funktioner samtidigt som de används för att optimera våra webbsidor, för interaktioner med sociala medier samt för användningsrelaterade annonser från både oss och våra samarbetspartners. Till följd av detta tillhandahåller vi information till våra samarbetspartners i analys- och marknadsföringssyfte samt för sociala medier. Du kan när som helst och i olika stadier neka till att dessa typer av teknik används. Klicka på "Inställningar" för att göra dina personliga inställningar för cookies.

Settings

Data samlas in genom ZEISS onlinetjänster via automatiserade processer eller via användarens inmatningar, alltså genom:

 • Spårningspixlar för cookies
 • Direkt användarinmatning 
 • Cross device tracking, musspårning och liknande metoder

Cookies gör webbplatserna effektivare, säkrare och mer användarvänliga. En cookie är en textfil som innehåller information om användaraktiviteten och som sparas temporärt i användarens webbläsare. Cookies kan användas för att fastställa och spara besökarens preferenser och webbläsarinställningar.

OBS: Mer information om cookies och andra former av webbteknik finns i vårt Meddelande om skydd av personuppgifter.

Varför behandlar och använder ZEISS onlinetjänster min personliga information? När använder och behandlar ZEISS min personliga information?

Notera att ZEISS endast samlar in personlig information från fall till fall och för specifika ändamål. Följande exempel på anledningar är därför inte uttömmande.

 1. För att tillhandahålla våra produkter och tjänster
 2. För att uppfylla lagstadgade krav
 3. För kreditkontroller vid behandling av betalningar som sker med osäkra betalningsmetoder
 4. För att förhindra bedrägeri vid köp för annonsändamål
 5. För webbanalyser och för att förbättra vår webbplats
 6. För tävlingar
 7. För nyhetsbrev och andra prenumerationer
 8. För onlineapplikationer
 9. För kontaktändamål och i kontaktformulär
 10. Vid användning av skyddade områden, t.ex. ZEISS ID, och för autentisering
 11. I onlinebutiken
 12. För beställningar
 13. Vid användning av ZEISS digitala tjänster, t.ex. plattformar, för att prenumerera/avprenumerera på nyhetsbrev samt vid användning av appar

Vi vet att det är viktigt för dig att din personliga information hanteras omsorgsfullt. Eftersom skydd av personuppgifter är av högsta vikt för ZEISS ser vi till att din information samlas in, behandlas och används helt i enlighet med gällande lagstiftning. I ovan angivna fall behöver vi personlig information från dig.

Denna information hjälper oss att löpande förbättra våra webbplatser och ge dig en anpassad användarupplevelse. De enskilda delarna i din personliga information används för att behandla dina beställningar, leverera köpta varor och produkter till dig, verifiera din kreditvärdighet, genomföra betalningar, förhindra bedrägeri och informera dig om dina beställningar och våra produkter, tjänster och specialerbjudanden.

För att säkerställa att vi snabbt kan komma i kontakt med dig behöver vi din e-postadress. Din adress används för annonsändamål endast om du har gett ditt utryckliga godkännande till detta.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter endast i enlighet med gällande lagar. I synnerhet behandlar vi dina uppgifter i enlighet med artikel 6 och artikel 9 i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), samt enligt villkoren för samtycke i artikel 7 GDPR. Vi behandlar bland annat dina uppgifter utifrån följande rättsliga grunder. Notera att detta inte är en fullständig lista över de rättsliga grunderna. Istället tjänar den som exempel för att återge de rättsliga grunderna på ett mer transparent sätt.

 • Samtycke (led (a) i artikel 6, punkt 1 och artikel 7 GDPR eller led (a) i artikel 9, punkt 2 och artikel 7 GDPR): vi behandlar endast specifika uppgifter i enlighet med det uttryckliga och valfria samtycke som du har lämnat på förhand. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för framtida verkan.
 • Fullgörande av avtal/avtalsmässiga åtgärder (led (b) i artikel 6, punkt 1 GDPR): vi behöver åtkomst till vissa uppgifter för att initiera eller genomföra ditt avtal med ZEISS och ZEISS samarbetspartners.
 • Fullgöra en rättslig förpliktelse (led (c) i artikel 6, punkt 1 GDPR): ZEISS omfattas av en rad rättsliga krav. För att kunna uppfylla dessa krav måste vi behandla specifika uppgifter.
 • Värna berättigade berättigade intressen (led (f) i artikel 6, punkt 1): ZEISS behandlar specifika uppgifter för att värna sina intressen eller tredje parts intressen. Detta gäller dock endast om dina intressen i det enskilda fallet väger tyngre

Var behandlas min personliga information?

I allmänhet behandlas din information på servrar i Tyskland. Om så är tillåtet kan informationen även behandlas i länder utanför Tyskland. Användarinformationen behandlas delvis av externa företag på uppdrag av ZEISS. Vidarebefordring av data inom ZEISS Group (om tillåtet), överföring av data till andra länder och behandling av data via externa samarbetspartners sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Dessa aktiviteter skyddas av lagstadgade föreskrifter om dataskydd, inklusive avtal om databehandling, EU:s standardmässiga avtalsbestämmelser och internationella avtal.

Vilka rättigheter har jag?

 • Rätt till information
 • Rätt att invända, inklusive rätt att återkalla din invändning
 • Rätt att radera eller publicera/överföra information
 • Rätt att begränsa eller blockera behandlingen av information
 • Rätt att få informationen korrigerad
 • Rätt att överklaga, även genom ansvarigt tillsynsorgan
 • Rätt att upphäva ditt godkännande
 • Rätt att inte omfattas av beslut som härrör från automatiserad behandling av information eller profilering


För förfrågningar rörande skydd av personuppgifter var god kontakta vårt företags representanter för skydd av personuppgifter:
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Tyskland

Kontakt via e-post (var god skicka inte konfidentiell eller känslig information): datap rivacy @zeiss .com
Kontakt via telefon: +49 7364 20-0 (nyckelord: "skydd av personuppgifter")
Kontakt via onlineformuläret: Visa formulär

När raderas min personliga information?

Vi raderar din personliga information när syftet för vilket den samlades in inte längre föreligger; detta kan vara information som samlades in i samband med ett avtal som har avslutats. För att uppfylla handels-/skattelagstiftningen och andra lagstadgade krav kan vi behöva lagra din personliga information för fler ändamål än det syfte för vilket den samlades in, eller inledningsvis blockera informationen så att den kan användas vid senare behandling. Detta kan även krävas som bevis eller försvar vid en juridisk tvist.

Hur skyddar ZEISS min personliga information?

När du loggar in i skyddade områden, t.ex. via ZEISS ID, eller i onlinebutiker, när du registrerar dig för att delta i tävlingar eller när du lägger en beställning överförs din personliga information till oss. För att säkerställa att din information inte hamnar i fel händer krypteras den med avancerade standardmetoder som exempelvis SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Detta är en beprövad och säker metod för att överföra information på internet.

ZEISS vidtar också en rad andra tekniska och operativa säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra samarbetspartners och kunders personliga information skyddas. I samband med dessa säkerhetsåtgärder kan vi i vissa fall begära att du verifierar din identitet innan du medges åtkomst till din personliga information.

Använder ZEISS cookies?

ZEISS använder cookies för att se till att du får en så bekväm och enkel användarupplevelse som möjligt. Vill du veta mer om hur vi använder cookies?

Läs mer om cookies och andra former av webbteknik

Ditt ZEISS ID-konto

Ditt ZEISS ID-konto kan användas för att logga in till en lång rad ZEISS-produkter och -tjänster. När du loggar in används den information du frivilligt uppger för att skapa ett personligt dataregister som hjälper oss att erbjuda produkter och tjänster bättre anpassade till dig personligen.

Att återkalla tillåtelsen att använda din personliga information

För att återkalla tillståndet att använda din personliga information, klicka på nedan länk:

Visa formulär för återkallande

Falska e-postmeddelanden (spoofing), spam och lösenordsfiske

Var uppmärksam på lösenordsfiske och falska e-postmeddelanden

Tyvärr används ZEISS varumärke ibland i bedrägligt syfte. Mer specifikt innebär detta att användarna ibland får falska e-postmeddelanden som sägs komma från ZEISS. Dessa e-postmeddelanden är ofta visuellt utformade på ett sätt som gör att de ser ut att komma från ZEISS, och är ibland svåra att skilja från meddelanden som verkligen kommer från ZEISS.

I dessa fall försöker de personer som skickar de falska e-postmeddelandena missbruka förtroendet mellan ZEISS och våra kunder för att stjäla känsliga uppgifter (t.ex. inloggningsuppgifter, kunduppgifter, betalningsuppgifter) eller för att installera skadlig programvara i din dator eller smartphone.

Dessa e-postmeddelanden skapas eller skickas inte från ZEISS även om vårt namn används för att få det att se ut så. Tyvärr innebär detta också att ZEISS inte har någon kontroll över dessa falska e-postmeddelanden när de skapas eller skickas.

Följande kännetecken kan hjälpa dig att identifiera om e-postmeddelandet du har fått verkligen kommer från ZEISS:

 • Bekräftelsemeddelanden och fakturor från ZEISS ska endast avse artiklar du verkligen har beställt.
 • E-postmeddelanden från ZEISS ska vara fria från stavfel och grammatiska fel eftersom de korrekturläses innan de skickas.

På vissa ställen på webbplatsen finns information om och länkar till webbplatser från tredje part. Detta gör vi endast om vi är helt övertygade om att respektive leverantör är seriös. ZEISS övertar dock inget ansvar för dataskyddsbestämmelserna eller innehållet på dessa webbplatser och har inga skyldigheter i detta sammanhang. Sådana externa länkar är märkta med följande symbol:

Rätt sätt att hantera spam, lösenordsfiske och falska e-postmeddelanden:

 • Vi rekommenderar att du raderar misstänkta e-postmeddelanden omedelbart.
 • Öppna aldrig länkar eller bilagor i misstänkta e-postmeddelanden och lämna aldrig ut någon personlig information.
 • Vi rekommenderar också att du kör en virusskanning av din dator.
  Om ett e-postmeddelande innehåller ovanlig eller suspekt information rörande din beställning eller dina kunduppgifter bör du logga in i onlinebutiken där du gjorde din beställning. Där finns en lista över samtliga beställningar du har gjort, samt status och fakturanummer för varje beställning. Skriv in adressen för ZEISS webbplats eller plattform manuellt i din webbläsare för att göra detta. Om du skriver in adressen manuellt kan du undvika risken att du omdirigeras till bedrägliga webbplatser via länkar i e-postmeddelandet.

Tips: Om du är tveksam rörande ett e-postmeddelande du har fått kan du kontakta oss via vår kontakttjänst.

Viktig information om att skydda dina uppgifter

Att skydda din personliga information

I dagens uppkopplade värld är obehöriga försök att komma åt din information en verklighet som privatpersoner och företag ställs inför varje dag. Att skydda informationen mot sådana försök är en verklig utmaning.

Dataskydd är av högsta prioritet för ZEISS och vi investerar tid, arbete och pengar på att se till att våra system är säkra och övervakas dygnet runt. När du använder ZEISS webbplatser och plattformar anförtror du din personliga information till oss. Att skydda denna information är av yttersta vikt för oss. Det finns också saker du själv kan göra för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst. Nedan följer några tips på hur du kan bidra till att säkerställa att din information är skyddad.

Hur kan jag skydda min personliga information?

Tumregeln är att skydda informationen på din dator och dina mobila enheter med lösenord och PIN-koder som bara du känner till. Se också till att du loggar ut från ZEISS webbplatser, plattformar och butiker när du är klar.

Se till att du endast använder ett unikt lösenord per konto. Använd aldrig samma lösenord för olika tjänsteleverantörer eller onlineportaler. Säkerställ att de lösenord du använder på ZEISS webbplatser och plattformar inte används på andra webbplatser också. Om så är fallet rekommenderar vi att du omedelbart ändrar alla ZEISS-lösenord.

Skriv inte ner dina lösenord så att andra kan se dem. Återigen - se till att du är den enda som har åtkomst till dessa lösenord.

Hur skapar jag säkra lösenord?

Du måste se till att det inte går att gissa sig till dina lösenord. Det innebär att du inte bör använda vanliga ord, ditt eget eller dina familjemedlemmars namn i dina lösenord. För extra säkerhet är det bra att använda en kombination av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.

Finns det något annat jag bör känna till?

Om du använder en publik dator för att besöka ZEISS webbplatser eller plattformar är det viktigt att du loggar ut från ditt konto när du är klar.

Om du får e-postmeddelanden du inte har begärt där du uppmanas att uppge ditt lösenord eller dina betalningsuppgifter bör du ignorera dessa och omedelbart kontakta ZEISS. Vi utreder då ärendet.

Meddelande om skydd av personuppgifter

Databehandling på ZEISS (t.ex. insamling, behandling, överföring) sker i enlighet med gällande lagstiftning. Den personliga information vi behöver från dig för att kunna genomföra affärstransaktioner lagras av oss och överförs i den utsträckning som krävs till tjänsteleverantörer som på uppdrag av ZEISS behandlar transaktionerna.

Tillämpningsområde

Detta meddelande om skydd av personuppgifter gäller för webbplatser, domäner, sociala medieplattformar och applikationer som tillhör företagen inom ZEISS Corporate Group (nedan kallad ZEISS). Det gäller inte för webbplatser tillhörande ZEISS-företag som t.ex. har utökade meddelanden om skydd av personuppgifter och rättsliga meddelanden till följd av nationell lagstiftning. Notera därför respektive förklaringar om skydd av personuppgifter och rättsliga meddelanden för alla ZEISS-webbplatser du besöker eller för program du använder.

I vissa fall innehåller ZEISS webbplatser även länkar till tredje parts webbplatser, d.v.s. företag som inte ingår i ZEISS-koncernen, för vilka detta meddelande om skydd av personuppgifter och rättsliga meddelande inte gäller.

Allmän standard för skydd av personuppgifter

ZEISS är en globalt verksam koncern som består av gränsöverskridande juridiskt oberoende företag, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system.

När du besöker webbplatsen kan data samlas in som i vissa fall är av personlig natur. I detta meddelande anger vi vilka personuppgifter som företagen inom ZEISS samlar in under ditt besök på våra webbplatser, samt hur vi hanterar dessa uppgifter.

Vi lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in under ditt besök på våra webbplatser behandlas helt i enlighet med gällande lagstiftning. Dessutom baseras vårt sätt att hantera personuppgifter på EU:s dataskyddsprinciper vilka möjliggör högsta möjliga grad av öppenhet, beaktande av rätten att välja, åtkomsträttigheter och överföring och laglig behandling av personuppgifter.

Alla företag inom ZEISS lyder under respektive tillämpliga dataskyddslagar. Dessutom regleras hanteringen av personuppgifter i form av ett företagsdirektiv för samtliga företag inom ZEISS-koncernen. ZEISS företagsdirektiv syftar till att säkerställa att dina uppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämpliga lagar vid de ZEISS-företag som hanterar personuppgifter. Samtidigt har vi instruerat vår personal att alltid observera och följa våra dataskyddsregler i de fall där personlig information begärs på någon av våra webbplatser eller andra online-plattformar.

I den utsträckning som lagen medger och med hänsyn till dina rättmätiga intressen av att exkludera överföringen eller användningen av informationen kan vi överföra din adress och uppgifter om din kreditvärdighet till, eller begära dessa uppgifter från, kreditbolag för att ta kreditupplysningar inför beställningarna.
För beställningar som betalas mot faktura samt för installationsköp använder vi adressuppgifterna och andra uppgifter om kreditvärdighet för att bedöma risken för utebliven betalning i enskilda fall.
ZEISS och andra företag inom ZEISS Group erbjuder i normalfallet kunderna möjligheten att betala via osäkra betalningsmetoder (t.ex. betalning via faktura, kreditköp). Nedan följer en icke fullständig lista över företag i ZEISS Group:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Företag som erbjuder sina kunder möjligheten att betala via osäkra betalningsmetoder har ett rättmätigt intresse av att skydda sig mot utebliven betalning. Detta görs normalt genom att kontrollera kundens kreditvärdighet innan möjligheten att betala via en osäker betalningsmetod erbjuds. För kreditupplysningar äger ZEISS rätt att använda information om låg kreditvärdighet för en kund som företaget själv har samlat in eller som har överförts till ZEISS från ett annat företag inom ZEISS Group.

ZEISS äger också rätt att överföra information om låg kreditvärdighet för kunden till andra företag inom ZEISS Group innan dessa företag erbjuder kunden möjligheten att använda en osäker betalningsmetod.

Informationen om kreditvärdighet avser information om utestående fordringar och information som utgör en tydlig indikering om att det finns risk för att kunden inte kan betala (t.ex. konkurs, skuldrådgivning, uppskov till följd av betalningsoförmåga). Innan ZEISS lagrar den insamlade negativa informationen om utestående betalningar i syfte att överföra denna information till andra företag inom ZEISS Group informeras kunden om att denna information kan komma att överföras. ZEISS har också rätt att överföra information om avvikande beställningar (t.ex. samtidiga beställningar av flera artiklar med samma leveransadress men gjorda från olika kundkonton) till andra företag inom ZEISS Group samt att använda information om avvikande beställningar som har mottagits från andra företag inom ZEISS Group. Syftet med detta är att förhindra utebliven betalning och att skydda kunderna mot att deras identiteter används i bedrägerisyfte.

Vidare äger ZEISS rätt att samla in och behandla adress- och beställningsuppgifter för egna marknadsföringssyften. Detta innebär exempelvis att ZEISS kan jämföra e-postadresser insamlade under beställningsprocesserna med Facebook Ireland Limiteds e-postlistor för att visa personanpassade annonser för adressägaren. Facebook Ireland Limited äger dock inte rätt att använda e-postadressen för andra syften än för att jämföra den mot sin egen adresslista. Informationen skickas endast till tredje part för marknadsföringsändamål i de fall så är tillåtet enligt lag.

Notera

Du kan återkalla ditt godkännande att använda, behandla och överföra din personliga information när som helst genom att skicka ett informellt brev till ZEISS eller via e-post. När vi har tagit emot din återkallelse upphör vi med användning, behandling och överföring av informationen i fråga för alla ändamål utom för att behandla dina beställningar och förfrågningar. Vi slutar också att skicka reklam och marknadsföringsmaterial till dig.


Yppande eller invändning:
Vill du veta vilken personlig information om dig som ZEISS behandlar? Vill du att din information inte ska användas?
Enligt artikel 15 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och § 34 i den tyska dataskyddslagen 2017 är detta din lagstadgade rätt och vi uppfyller självklart ditt önskemål.
Begär information

Insamling, behandling och överföring av personlig information

ZEISS vill ge dig så stor kontroll som möjligt över dina personuppgifter. I normalfallet kan du besöka ZEISS webbplatser utan att behöva ange några personliga uppgifter.

Inom vissa delar av ZEISS webbplatser blir du dock ombedd att tillhandahålla personlig information för att göra det möjligt för oss att förbättra sidan och hålla kontakten med dig. Personlig information du uppger behandlas konfidentiellt och sparas och behandlas uteslutande inom ramen för affärsförbindelsen mellan dig och ZEISS. Din personliga information kommer inte att överföras, publiceras eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje part i marknadsföringssyfte utan föregående medgivande från dig.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster kan din information dock i vissa fall överföras till tredje part som har till uppgift att behandla våra beställningar, t.ex. affärspartners eller leverantörer av IT-tjänster. Vid överföring av personlig information till dessa tredje parter begränsar vi oss till den information som är nödvändig för att tjänsten i fråga ska kunna utföras, och vi garanterar att överföringen sker i enlighet med nödvändig datasäkerhet. Företag inom ZEISS överför endast din personliga information till tredje part som har åtagit sig att följa dataskyddsbestämmelserna och att behandla dina uppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

Dessutom kan ZEISS vara tvunget att yppa dina uppgifter och tillhörande information efter uppmaning från domstol eller myndighet. På samma sätt förbehåller vi oss rätten att använda din information som bevis eller försvar vid en juridisk tvist.

Vid eventuellt övertagande eller samgående med ett annat företag kan vi vara tvungna att yppa eller överföra din information till potentiella eller faktiska köpare. I ett sådant fall strävar ZEISS efter en så hög grad av dataskydd som möjligt och kommer att följa gällande lagstiftning.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi behandlar. Du kan också neka till att denna information behandlas samt begära att den utsträckning i vilken din personliga information behandlas begränsas och att informationen rättas eller raderas. Notera att ZEISS endast raderar din personliga information i de fall där det inte krävs enligt lag att denna information lagras, eller där ZEISS rätt att lagra informationen inte har företräde framför din rätt att få den raderad. Notera även att du efter att du har begärt att din information raderas, att behandlingen av din information begränsas, eller nekat till behandlingen av din information inte längre fullt ut eller delvis kan använda de av ZEISS tjänster som kräver användning av din personliga information.

Om din personliga information används av ZEISS till följd av att du har godkänt användningen av den, eller då det krävs för att uppfylla ett avtal du har ingått med ZEISS kan du begära en kopia av den information du har gjort tillgänglig för ZEISS. Var god skicka din begäran till nedan angiven e-postadress. Se till att ange vilka uppgifter eller behandlingsaktiviteter du begär information om, i vilket format du vill få informationen, och huruvida informationen ska skickas till dig eller till en annan mottagare. ZEISS går noggrant igenom din begäran och informerar dig om bästa sättet att emotse den.

Du kan också begära att ZEISS begränsar framtida behandling av din personliga information i följande fall:

 1. Om du hävdar att den personliga information som ZEISS innehar är felaktig (behandlingen av informationen begränsas dock i detta fall endast till den period som krävs för att ZEISS ska kunna verifiera att den personliga informationen i fråga är korrekt) 
 2. Om det inte finns någon rättslig grund för att ZEISS ska behandla din personliga information och du begär att ZEISS upphör att behandla din information 
 3. Om ZEISS inte längre behöver din personliga information men du hävdar att ZEISS måste lagra denna information för att rättsliga krav ska kunna ställas eller verkställas, eller för att kunna försvara dig mot rättsliga krav från tredje part 
 4. Om du motsäger dig att ZEISS behandlar din personliga information (grundat på ZEISS rättmätiga intressen) under den tid det tar att fastställa om ZEISS anspråk på att behandla din personliga information har företräde eller om ett lagkrav föreligger om att lagra informationen.

Visa formulär

Personlig information om barn:
ZEISS samlar inte medvetet in eller behandlar information om barn under 16 eller enligt vad som krävs enligt lokal lagstiftning, förutom på webbplatser specifikt avsedda för barn. ZEISS följer tillämpliga dataskyddslagar på dessa webbplatser.

Överensstämmelse med rättsliga föreskrifter

ZEISS och våra produkter, tjänster och tekniker omfattas av olika länders exportbestämmelser, inklusive dem som gäller i Europeiska unionen och dess medlemsstater samt i USA. Du accepterar att ZEISS utifrån gällande exportbestämmelser, handelssanktioner och embargon måste vidta åtgärder för att förhindra att företag, organisationer och parter som är upptagna i listor över förbjudna handelspartners förvärvar vissa produkter, tekniker och tjänster från ZEISS webbplatser eller via leveranskanaler kontrollerade av ZEISS. Dessa åtgärder kan inkludera följande:

 1. Automatiserad jämförelse av den registrerade användarens information enligt beskrivningen i detta meddelande och annan information relaterad till användarens identitet med gällande sanktionslistor 
 2. Regelbundna och upprepade jämförelser av denna information då sanktionslistorna uppdateras eller då användaren uppdaterar sin information 
 3. Blockering av åtkomst till ZEISS tjänster och system om en användare återfinns i en tillämplig sanktionslista
 4. Ta kontakt med användaren om hans eller hennes information återfinns i en sanktionslista för att verifiera dennes identitet.

Vidare accepterar du att den information som krävs för att genomföra aktiviteter i enlighet med ditt beslut att godkänna att din personliga information behandlas och används, eller för att erhålla reklam och marknadsföringsmaterial från ZEISS (oberoende av i vilket land ZEISS-företaget i fråga är baserat och oavsett om du har givit ditt uttryckliga godkännande eller nekande till att ta emot reklam och marknadsföringsmaterial) kan sparas av företag inom ZEISS Group och överföras mellan dessa i den utsträckning som gällande lagstiftning kräver.

ZEISS rättmätiga intressen

Nedan anges olika fall där ZEISS har ett rättmätigt intresse av att behandla och använda din personliga information. Om du inte godkänner att din information behandlas och används av ZEISS på dessa sätt kan du neka till att informationen behandlas på det aktuella sättet.

Visa formuläret

Undersökningar och enkäter

ZEISS kan bjuda in dig att delta i en kundundersökning. De enkäter som används vid dessa undersökningar är utformade på ett sätt som gör att frågorna kan besvaras utan att uppge personlig information. All personlig information som uppges i en undersökning eller enkät kan dock användas av ZEISS för att förbättra våra produkter och tjänster.

Generering av anonymiserade dataregister

ZEISS kan anonymisera den personliga information som omfattas av detta meddelande om skydd av personuppgifter för att skapa anonymiserade dataregister som kan användas för att förbättra produkter och tjänster tillhörande ZEISS och andra företag inom koncernen.

Inspelning av telefon- och chattsamtal för att förbättra kvaliteten på vår service

ZEISS kan spela in telefon- och chattsamtal i syfte att förbättra kvaliteten på vår service. Inspelningen påbörjas först efter att du har upplysts om den under samtalet.

Hålla dig informerad om nya produkter och tjänster och för att samla in feedback från kunder

Inom ramen för ZEISS affärsförbindelse med dig som kund kan ZEISS i den utsträckning som lagen medger hålla dig informerad om våra produkter och tjänster (t.ex. webbinarer, seminarier och evenemang) som påminner om de produkter och tjänster från ZEISS du redan har köpt eller redan använder, eller produkter eller tjänster som är relaterade till dessa. Vidare kan ZEISS kontakta dig för att samla in feedback om produkter, tjänster, seminarier, webbinarer eller evenemang som du har köpt eller deltagit vid i syfte att förbättra produkten, tjänsten, webbinaret, seminariet eller evenemanget i fråga.

Information om datasäkerhet

ZEISS vet hur viktigt det är att den information du överför till oss via internet behandlas skyddat och diskret. Vi prioriterar datasäkerhet på våra webbplatser. Av denna anledning har vi lagt ner stor möda på att våra säkerhetsåtgärder på internet ska vara effektiva. Viktig datatrafik på ZEISS webbplatser är därför krypterad. ZEISS strävar efter att kontinuerligt anpassa kodningstekniken till den tekniska utvecklingen för att garantera att de uppgifter du skickar via internet skyddas.

Vi använder olika typer av teknik för autentisering, för att förenkla navigationen och förbättra användarvänligheten. Dessa tekniker inkluderar "cookies" som mäter en webbplats användning och effektivitet. En cookie är en datapost som en webbplats skickar till din webbläsare. Den lagras i ditt system och används för att identifiera systemet (se cookies, webbspårning och webbanalys).

Besökarnas IP-adresser registreras på våra webbplatser för att analysera felfunktioner, administrera webbplatsen och för att inhämta demografisk information. Vidare använder vi IP-adresser och annan information, som du har gjort tillgänglig för oss på denna webbplats eller på annat sätt utifrån behov, för att ta reda på vilka av våra sidor som besöks och vilka ämnen som intresserar våra besökare.

Cookies, webbspårning och webbanalys

ZEISS onlinetjänster använder cookies, pixlar och andra liknande tekniker (gemensamt kallade "cookies") för att känna igen din webbläsare eller enhet, för att ta reda på mer om dina intressen, för att kunna erbjuda dig viktiga funktioner och tjänster samt för andra syften.

Fördelen med cookies är att de gör det möjligt för dig att använda många av de tjänster och funktioner vi erbjuder. Om du inte godkänner att cookies placeras eller på annat sätt nekar till användning av cookies kan du till exempel inte använda vissa av våra onlinebaserade tjänster eller andra produkter eller tjänster som kräver cookies.

Även godkända tredjepartsleverantörer kan placera cookies när du använder ZEISS tjänster. Tredjepartsleverantörer inkluderar sökmotorer, företag som erbjuder mät- och analystjänster, sociala medienätverk och annonsföretag. Dessa tredje parter använder cookies för att tillhandahålla innehåll, inklusive annonser, som är relevant för dig, för att mäta annonsernas effektivitet, samt för att tillhandahålla tjänster på uppdrag av ZEISS. För mer information om vilka tredje parter som kan placera cookies, se avsnittet "Samarbetspartners inom spårnings- och cookieteknologi".

I vissa fall kan de insamlade uppgifterna användas för att identifiera besökaren. De uppgifter som samlas in används för att förbättra vårt erbjudande eller för att nå vissa kunder. IP-adresser förkortas vanligen eller behandlas endast i anonymiserad form.
Beroende på aktuell funktion och syfte kan cookies delas in i olika kategorier: strikt nödvändiga cookies, funktionscookies, prestanda- eller analyscookies, cookies för marknadsföringsändamål eller sociala medie-cookies.

Strikt nödvändiga cookies
Strikt nödvändiga cookies behövs för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda de inbyggda funktionerna. Utan dessa cookies kan webbplatsens funktionalitet inte garanteras. Det innebär att vissa åtgärder som utförs av användaren (t.ex. textinmatning, konfigurationsalternativ) inte lagras när användaren navigerar till andra sidor på webbplatsen.

Funktionscookies
Med dessa cookies kan webbplatsen lagra information som användaren uppger (t.ex. användarnamn, språkval, aktuell plats) för att förbättra upplevelsen av sidan och anpassa webbplatsens funktioner till användaren. En webbplats kan t.ex. informera användaren om de lokala priserna om en cookie används för att spara information om i vilken region användaren befinner sig. Funktionscookies används också för att utföra kommandon som att spela upp videor. Dessa cookies samlar in information anonymt och kan inte användas för att spåra din användning av andra webbplatser.

Prestandacookies
Prestandacookies används för att samla in information om hur en webbplats används (t.ex. information om vilka sidor besökaren oftast besöker och huruvida användaren får några felmeddelanden eller inte). Dessa cookies lagrar ingen information som kan användas för att identifiera användaren. Den insamlade informationen sammanställs och anonymiseras. Dessa cookies används enbart för att förbättra webbplatsens prestanda och därmed användarupplevelsen.

Cookies för marknadsföringsändamål
Cookies för marknadsföringsändamål används för att visa annonser relevanta för användarna och skräddarsydda utifrån deras intressen. De används också för att begränsa antalet visningar av en annons och för att mäta annonskampanjernas effektivitet. De registrerar om en användare har besökt en viss sida eller inte. Denna information kan sedan delas med annonsörerna. Dessa cookies används för att förbättra annonsernas relevans och är delvis kopplade till tredje parts sidfunktioner.

Sociala medier
Som exempel använder vi sociala medie-cookies för att aktivera ikoner för sociala medie-insticksprogram. Det gör det samtidigt möjligt för oss att få åtkomst till sociala medier, och den som driver det sociala nätverket kan spåra surfandet på vår webbplats och andra webbplatser.

Om du vill ändra, begränsa eller neka användning av cookies eller analys av ditt surfbeteende, eller om du vill återkalla ditt nekande, kan du ändra och hantera inställningarna för varje webbplats på följande sätt i de flesta standardwebbläsare:

 • Chrome: Klicka på hänglåset bredvid adressfältet (på SSL-certifierade sidor) eller på informationsikonen (i).
 • Firefox: Klicka på ikonen bredvid webbadressen och välj "Inställningar". Hanteringen av cookies finns under "Sekretess & säkerhet".
 • Internet Explorer: Klicka på kugghjulet och gå till "Verktyg" > "Internetalternativ". Gå till fliken "Sekretess". Alternativen för cookies finns under "Avancerat".

Du kan också hantera webbläsarcookies för de flesta webbläsare via webbläsarinställningarna. De flesta webbläsare har en hjälpfunktion som beskriver hur man förhindrar att webbläsaren accepterar nya cookies, hur webbläsaren kan meddela dig när du får en ny cookie, hur man inaktiverar cookies och när cookies upphör att gälla. Om du inaktiverar alla cookies i din webbläsare kommer varken ZEISS eller tredje part att skicka cookies till din webbläsare. När du har gjort så kan du dock behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker en webbsida, och vissa funktioner och tjänster fungerar eventuellt inte.

Hur använder ZEISS cookies?

Cookies används för att övervaka åtkomsten till våra onlinebaserade tjänster och för att kunna utföra funktioner avsedda för sociala medier och marknadsföring. Vi vidarebefordrar även information till våra samarbetspartners i analys- och marknadsföringssyfte samt för sociala medier. Våra samarbetspartners kan slå ihop denna information med andra uppgifter som du tillhandahåller, eller andra uppgifter som de kan ha samlat in under din användning av tjänsterna. Du kan neka till denna användning i olika utsträckning. Välj dina personliga preferenser.

Cookie Preferences

ZEISS använder cookies på flera sätt och för följande syften:

 • För att autentisera och identifiera dig när du använder någon av våra webbplatser eller applikationer, så att vi kan tillhandahålla de tjänster du har begärt
 • För att göra ZEISS webbplatser och applikationer som du använder tillgängliga för dig
 • För att lagra dina inställningar eller dokumentera var du slutade använda en webbplats eller applikation från ZEISS
 • För att mäta din användning av ZEISS webbplatser och applikationer i syfte att förbättra och anpassa dessa så att de passar dig
 • För att förstå vad du troligtvis är intresserad av i syfte att visa relevant information för dig när du besöker ZEISS webbplatser
 • Allt innehåll, inklusive annonser, som är relevant för dig, på ZEISS webbsidor och tredje parts webbsidor och som skapar rapporter
 • Detta gör det möjligt för oss att mäta och analysera hur väl våra tjänster fungerar.
 • Förhindrar bedrägerier och förbättrar säkerheten.
 • Möjliggör forskning och diagnos för att förbättra innehåll, produkter och tjänster

Google Analytics

Denna webbplats använder delvis Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., med säte 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). Google Analytics använder cookies, d.v.s. textfiler som sparas på din hårddisk för att din användning av webbplatsen ska kunna analyseras. I regel överförs den information som cookien inhämtar om din användning av denna webbplats till en Google-server i USA, där den lagras. Din IP-adress förkortas dock av Google om IP-anonymisering aktiveras på webbplatsen. Detta gäller inom EU:s medlemsländer samt inom övriga länder i EES-området. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av denna webbplats operatör använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster i relaterade till användning av webbplatsen och internet till webbplatsens operatör. Google sammanslår inte den IP-adress som överförs från din webbläsare med annan data inom ramen för Google Analytics. Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in detta i din webbläsare. Om du väljer detta bör du dock vara medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på ZEISS webbplats i fråga fullt ut. Dessutom kan du förhindra att Google inhämtar och behandlar den data som genereras av den cookie som avser din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin-program som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Våra allmänna villkor och vårt meddelande om skydd av personuppgifter finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. och https://www.google.de/intl/de/policies.

Google har lagt till koden "anonymizeIp" till denna webbplats för att möjliggöra anonym identifiering av IP-adresserna.

Vi använder funktionen för återmarknadsföring och Google AdWords från Google på våra webbsidor. ("Google"). Denna funktion används för att visa annonser relaterade till webbsidebesökarnas intressen inom Googles annonsnätverk. På dessa sidor kan annonser för användaren som är relaterade till det innehåll som han eller hon tidigare har tittat på på andra webbplatser som använder Googles funktion för återmarknadsföring. Enligt Google samlar företaget inte in personlig information under denna process. Om du inte vill att Google använder funktionen för återmarknadsföring kan du normalt inaktivera denna genom att ändra inställningarna på http://www.google.com/settings/ads. Du kan även inaktivera användning av cookies för annonser relaterade till dina intressen påAdvertising Network Initiative genom att följa anvisningarna på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. För mer information om Googles återmarknadsföring och Googles integritetspolicy, se: http://www.google.com/privacy/ads/.

Om du kom till vår webbplats via en Google-annons kan Google AdWords placera en cookie på din enhet. Den går inte att spåra till dig som person. Informationen som samlas in med hjälp av denna så kallade "omvandlingscookie" används för att ta fram statistik om vår omvandlingsfrekvens. Det innebär att vi kan ta reda på hur många användare som besöker våra webbsidor via en Google-annons och, i förekommande fall, köper en produkt. Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du inaktivera cookies för omvandlingsspårning genom att ställa in din webbläsare på att blockera cookies från den aktuella domänen: Google AdWords: googleadservices.com

"Vi använder ibland Google Signals-funktionen från Google Analytics för att säkerställa att du får en optimal användarupplevelse på alla enheter."

Personliga rekommendationer

Vi använder programvara för att skapa användarprofiler och hålla dem uppdaterade. Processen inkluderar användning av cookies i spårningssyfte på webbplatsen. Okända besökare registreras som anonyma.

I vissa fall använder vi återannonsering där vissa av våra besökare taggas så att riktad information kan visas för dem på andra webbplatser. Denna information kan inte användas för att identifiera enskilda individer, och kan avaktiveras när som helst genom att ändra inställningarna för visning eller sekretess i din webbläsare.

I vissa fall använder vi Google Inc.:s funktion för återmarknadsföring. Denna funktion används för att visa annonser relaterade till webbplatsbesökarnas intressen inom Googles annonsnätverk. För att göra detta placeras en cookie i besökarens webbläsare med vilken vi kan identifiera användaren när han eller hon besöker en webbplats som ingår i Googles annonsnätverk. På dessa sidor kan annonser för användaren som är relaterade till det innehåll som han eller hon tidigare har tittat på på andra webbplatser som använder Googles funktion för återmarknadsföring. Enligt Google samlar företaget inte in personlig information under denna process. Om du inte vill att Googles funktion för återmarknadsföring ska användas kan detta i normalfallet avaktiveras genom att ändra inställningarna på http://www.google.com/settings/ads.

Genom användning av Googles funktion för återmarknadsföring och funktionen "Similar Audiences" kan annonser från ZEISS som är skräddarsydda för dig och dina personliga intressen visas för dig när du besöker webbplatser inom Googles så kallade "Display-nätverk". Du kan också avaktivera cookies som används i denna process när som helst genom att ändra inställningarna för visning eller sekretess i din webbläsare.

Användning av sociala insticksprogram

Vissa av ZEISS webbplatser innehåller följande sociala plugin-knappar för andra webbplatser:

Dessa knappar, i de fall de förekommer på webbplatsen, ansluter inte till servrarna hos Facebook, Google+, Twitter eller liknande onlinebaserade tjänsteleverantörer. För att anslutningen ska aktiveras och för att du ska kunna kommunicera med Facebook, Google+ och Twitter måste du först ge ditt godkännande genom att klicka på knapparna.

Om du redan är inloggad på ett socialt nätverk skickas rekommendationen utan att ett extra fönster öppnas. Då detta är en direkt överföring får vi ingen information om vilka uppgifter som har överförts. Det som överförs är det faktum att du har öppnat sidan i fråga. Om du samtidigt är inloggad på Facebook eller andra sociala medieplattformar kopplas denna information till ditt sociala mediekonto och därmed till dig.

Mer information om hur dina personliga uppgifter används och sparas av Facebook, Google+ och Twitter kan fås direkt från dessa sociala nätverkstjänster. Du kan även blockera sociala insticksprogram med hjälp av tilläggsprogram i din webbläsare.

Facebook

Vi använder Facebooks tjänster "Customer Audience" och "Facebook Pixel" på våra webbsidor för att optimera våra annonserbjudanden, såvida du har godkänt detta.

För mer information om dessa Facebook-tjänster och Facebook Ireland Ltd.:s integritetspolicy, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"), besök https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Om du har ett Facebook-konto kan Facebook-pixeln på våra webbsidor se detta via Facebook-cookien, som används för att överföra de insamlade användaruppgifterna till Facebook för analys- och marknadsföringsändamål. I vissa fall kan Facebook-pixeln möjliggöra spårning på många andra webbplatser. Du kan kontrollera och/eller inaktivera denna insamling och behandling av uppgifterna genom Facebook direkt på Facebook. Med Facebook Pixel överförs följande uppgifter till Facebook:

 • HTTP-rubrikinformation (inklusive IP-adress, webbläsarinformation, webbsidans plats, dokument, webbsidans URL, webbanvändaragent samt datum och tid för användning)
 • Pixel-specifika uppgifter: detta omfattar bland annat pixel-ID och Facebooks cookie-data, inklusive ditt Facebook-ID (dessa uppgifter används för att koppla ihop händelser med ett specifikt Facebook-annonskonto och koppla dem till en Facebook-användare)
 • Övrig information om ditt besök på våra webbsidor, samt standard- och anpassade datahändelser.
  • Gjorda beställningar (försäljningstransaktioner)
  • Slutförda registreringar och provprenumerationer
  • Sökta produkter, begäranden om produktinformation

Ovan nämnd behandling av personuppgifter gäller endast användare som har ett Facebook-konto eller har begärt en sida tillhörande en Facebook-samarbetspartner (där en cookie placerades). Annonser som visas på Facebooks sidor eller Facebooks samarbetspartners sidor och som använder "Customer Audience"-tjänsten berör inte användare som inte har ett Facebook-konto. Om Facebook-ID:t i en Facebook-konto kan kopplas till en Facebook-användare tilldelar Facebook denna användare till en målgrupp ("Custom Audience") i enlighet med de bestämmelser vi har lagt fast, såvida bestämmelserna är relevanta. Vi använder den information som erhålls för att presentera annonser på sidor som tillhör Facebook eller Facebooks samarbetspartners, eller andra webbplatser. Om du vill neka till användning av Facebook Pixel kan du ställa in en s.k. opt out-cookie på Facebook eller inaktivera JavaScript i din webbläsare. För mer information om och konfigurationsalternativ för att skydda din integritet i samband med annonsaktiviteter, se Facebooks integritetspolicy som bland annat finns på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

LinkedIn Analytics, LinkedIn Ads och LinkedIn Conversion Tracking

På vår webbplats använder vi LinkedIn Corporations teknik för omvandlingsspårning och retargeting-funktion. Med hjälp av denna teknik kan besökare på vår webbplats se personanpassade annonser på LinkedIn. Det går också att skapa anonyma rapporter om annonsernas effektivitet och om hur besökarna interagerar på webbplatsen. För att göra detta används LinkedIn Insight Tag på denna webbplats, som upprättar en anslutning till LinkedIn-servern om du besöker denna webbplats och samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto. Se LinkedIns integritetspolicy på www.linkedin.com/legal/privacy-policy för mer information om insamling och användning av personuppgifter, samt de val och rättigheter du har för att skydda din integritet. Om du är inloggad på LinkedIn kan du när som helst inaktivera insamlingen av personuppgifter via följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Användning av Twitter och Twitters konverteringsspårning

Med ditt samtycke använder vi "visitor action pixel" (aktivitetspixel) från Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter") på vår webbplats. Med hjälp av detta kan vi spåra användarnas åtgärder efter de har sett eller klickat på en Twitter-annons. Så kan vi spåra effektiviteten av Twitter-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål. Uppgifterna som samlas på detta sätt är anonyma för oss, vilket innebär att vi inte ser personuppgifter för enskilda användare. Dessa uppgifter lagras och bearbetas dock av Twitter, som vi informerar om enligt vår kunskap. Twitter kan koppla dessa uppgifter till ditt Twitter-konto och även använda dem för egna marknadsföringsändamål enligt Twitters dataskyddsdirektiv https://twitter.com/privacy. Du kan tillåta Twitter och dess dotterbolag att visa annonser på och utanför Twitter. I detta syfte kan också en cookie sparas på din dator.

För specifik information om konverteringsspårning och dataskyddsinställningar för anpassade annonser, se https://support.twitter.com/articles/20171528#.

Genom att använda Twitter och funktionen "retweet", kopplas webbplatserna du besökt ihop med ditt Twitter-konto och visas för andra användare. Data överförs också till Twitter under denna process. Observera att vi som leverantör av webbplatsen inte tar del av innehållet i den överförda datan eller dess användning av Twitter. För mer information om detta, se Twitters sekretesspolicy https://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter under kontoinställningar http://twitter.com/account/settings .

Detta samtycke får endast göras av användare över 16 år. För barn under 16 år krävs samtycke från en förälder eller målsman.

Hotjar

Med ditt samtycke använder vi Hotjar, ett analysprogram från Hotjar Ltd., på våra webbplatser för att bättre förstå våra användares behov och optimera vårt utbud på webbplatsen. Hotjar gör att vi kan mäta och utvärdera användaraktiviteter (musrörelser, klick, scrollningar osv.) på vår webbplats. Informationen som sparas av spårningskoden och cookies när du besöker vår webbplats överförs till och lagras i Hotjars server på Irland.

Följande information kan visas av din enhet och din webbläsare:

 • IP-adressen för din enhet (hämtas och sparas i anonymt format)
 • Din e-postadress, inklusive ditt för- och efternamn, om du har angett dessa uppgifter på vår webbplats.
 • Skärmstorlek på din enhet
 • Enhetstyp och information om webbläsaren
 • Geografisk position (endast land)
 • Föredraget språk vid visning på vår webbplats
 • Loggdata

Följande data genereras automatiskt av vår server när Hotjar används:

 • Hänvisande domän
 • Besökta webbplatser
 • Geografisk position (endast land)
 • Föredraget språk vid visning på vår webbplats
 • Datum och tid för åtkomsten till webbplatsen

Hotjar använder denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och utvärdera andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.


För att tillhandahålla tjänsten använder Hotjar också tjänster från externa företag som Google Analytics och Optimizely. Dessa externa företag kan lagra information som din webbläsare skickar inom ramen för ditt besök på webbsidan, som cookies eller förfrågningar om IP-adresser. För mer information om hur Google Analytics och Optimizely lagrar och använder data, se respektive sekretesspolicyer.


Cookies som Hotjar använder har olika "livslängd". Vissa upphör efter 365 dagar, medan andra endast gäller under det aktuella besöket.


Om du vill förhindra att data samlas av Hotjar, så klickar du på följande länk och följer instruktionerna som visas:
https://www.hotjar.com/opt-out.

Samarbetspartners som tillhandahåller teknik för spårning och cookies

Adresser till och integritetspolicyer för våra partners som tillhandahåller teknik för spårning och cookies

Google
Google Germany GmbH
ABC-Str.19
20354 Hamburg, Tyskland

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://privacy.google.com/businesses/processorterms
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms

Marketo
Marketo EMEA Ltd.
CairnHouse
South County Business Park
Leopardstown Road
Dublin 18, Irland
https://documents.marketo.com/legal/privacy

Facebook
Facebook Ireland Limited,
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irland
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Siteimprove
Siteimprove GmbH
Kurfürstdamm 56
10707 Berlin, Tyskland
https://siteimprove.com/en/privacy

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2, Irland
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Hootsuite
5 E 8th Ave,
Vancouver, BC V5T 1R6,
Kanada
https://hootsuite.com/legal/privacy

Entergon
entergon GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 14A
61381 Friedrichsdorf, Tyskland
https://entergon.de/datenschutz (in German)

Searchmetrics
Searchmetrics GmbH
Greifswalder Straße 212
10405 Berlin, Tyskland
https://www.searchmetrics.com/privacy-statement

TeamViewer
TeamViewer GmbH
Jahnstraße 30
73037 Göppingen, Tyskland
https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy

Gotowebinar
LogmeIn Ireland Limited
Bloodstone Building Block C
70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2, Irland
https://www.logmeininc.com/legal/privacy

Salesforce
Salesforce.com Germany GmbH
Erika-Mann-Straße 31
80636 Munich, Tyskland
https://www.salesforce.com/company/privacy

Wistia
Wistia Inc.
17 Tudor Street
Cambridge, Massachusetts, 02139 USA
https://wistia.com/privacy

Rebrandly
Rebrandly Ltd.
31 Westland Square
Dublin 2, Irland
https://www.rebrandly.com/privacy-policy

Hotjar Ltd.
3 Lyons Range
20 Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Malta, Europe
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Twitter Inc.
1355 Market Street
Suite 900
San Francisco CA 94103
https://twitter.com/de/privacy

Ändringar av detta meddelande om skydd av personuppgifter

Detta meddelande ändras från tid till annan för att säkerställa att det följer gällande lagstiftning och omfattar samtliga av våra onlinebaserade tjänster.

Dina lagstadgade rättigheter till information, ändring, blockering, radering och nekande påverkas inte av dessa ändringar.

Kontaktuppgifter för förfrågningar rörande skydd av personuppgifter

För förfrågningar rörande skydd av personuppgifter var god kontakta vårt företags representanter för skydd av personuppgifter:

Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Tyskland

Kontakt via e-post (var god skicka inte konfidentiell eller känslig information): datap rivacy @zeiss .com

Kontakt via telefon: +49 7364 20-0 (nyckelord: "skydd av personuppgifter")

Landsspecifika bestämmelser

Följande gäller användare i Ryska federationen:

Häri angivna tjänster är inte avsedda för medborgare i Ryska federationen med hemvist i Ryssland. Om du är medborgare i Ryska federationen och har din hemvist i Ryssland godkänner du att angivande av all form av personlig information när du använder våra tjänster sker på egen risk och att du är ensamt ansvarig för denna information. Vidare godkänner du att du vid användning av ZEISS tjänster ger ditt uttryckliga medgivande till att din personliga information samlas in och överförs till USA och andra länder för behandling, och att ZEISS inte kan hållas ansvarigt för underlåtenhet att följa lagstiftningen i Ryska federationen.

Följande gäller användare i Folkrepubliken Kina:

Du bekräftar att du genom att använda ZEISS-tjänster ger ditt uttryckliga tillstånd att få dina personuppgifter samlade och kanske bearbetade och överförda utanför Kina.

Följande gäller användare i USA:

Användning av innehållet på denna webbplats kan begränsas till personer som befinner sig i vissa geografiska regioner (inklusive men utan begränsning USA) och ZEISS övertar inget ansvar för att webbplatsen eller dess innehåll är åtkomligt eller lämpligt utanför dessa regioner. Åtkomst till webbplatsen är i vissa fall inte tillåtet för vissa personer eller i vissa länder. Om du besöker webbplatsen i strid mot lagstiftningen gör du så på eget initiativ och är själv ansvarig för att följa lokal lagstiftning.

"Shine the Light"-lagen i delstaten Kalifornien ger användare med hemvist i Kalifornien rätt att begära viss information om den information ZEISS samlar in och överför till tredje part i direkt marknadsföringssyfte.
Om du vill begära ytterligare information som omfattas av "Shine the Light"-lagen, kontakta oss via ovan angiven information eller skicka en förfrågan till angiven adress med texten "California Shine the Light Request" så att vi kan kategorisera din begäran på korrekt sätt.
För detta behöver vi din postadress, din permanenta adress och en e-postadress så att vi kan kontakta dig.

© Carl Zeiss AG – Senast uppdaterad: juni 2019