Hållbarhet
inom ZEISS Vision Care

Ett ansvarsfullt handlande har alltid varit kopplat till vår långsiktiga framgång. Som ett företag inom Carl Zeiss Foundation har vi levt efter dessa värderingar i mer än 100 år. Tillsammans med våra team världen över arbetar vi för att bevara jordens resurser och erbjuda lösningar inom ögonhälsa för att hjälpa människor att se bättre.

För att uppfylla vårt ansvar fokuserar vi på tre huvudområden:

Spara resurser

Hållbar produktutveckling

Socialt engagemang

Hållbarhet är avgörande

Med vår teknik, våra produkter och våra lösningar har vi under många år förbättrat människors liv. Och vi är helt samstämmiga med vår ensamägare Carl Zeiss Foundation i att hållbarhet är avgörande för framtiden för oss människor, våra kunder, vårt företag och våra medarbetare.

Dr. Matthias Metz, Chef för ZEISS Consumer Markets

Samarbeta för en bättre framtid

Klimatkrisen och dess effekt på vår planet är i högsta grad verklig. ZEISS vill vara en del av lösningen.

Dr. Nicole Ziegler, Hållbarhetschef, ZEISS
Plan

Som en del av vår hållbarhetsstrategi strävar vi efter att våra egna verksamheter ska vara klimatneutrala år 2025. I kombination med målet att ställa om till grön el på våra största anläggningar världen över senast 2022 bidrar vi till att uppfylla Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till max. 2°C.

2022

Grön el på våra största tillverkningsanläggningar världen över.

2025

Alla våra egna globala aktiviteter ska vara CO2-neutrala.

Spara resurser

Vi säkerställer att vi använder mindre vatten, energi och plast vid tillverkningen av våra glasögonglas och att mindre CO2 släpps ut genom hela värdekedjan – från tillverkning av halvfabrikatsglas hela vägen till leverans.

I över 250 enskilda initiativ strävar vi varje dag för att bättra uppfylla vårt ansvar. Vi jobbar hårt för att skapa hållbara affärsrutiner inom hela processen.

Washing Hands. Cleaning Hands. Hygiene With Motion Blur Effect

Mindre vatten

Den mängd vatten vi sparar motsvarar 180 000 människors behov av dricksvatten under ett år.

Antique electronic decorative lamp in factory

Mindre energi

Vi sparar tillräckligt med energi för att förse 3 100 med elektricitet i ett helt år.

Mindre avfall

Vår årliga avfallsminskning motsvarar 2,5 miljoner plastpåsar.

Mindre papper

Vår nya glasögonförpackning sparar 68 ton papper varje år.

Några av våra över 250 initiativ

zeiss-smt-maps-location
Italien
Italien

100 % förnybar energi i Varese1

Med en mix av vattenkraft och bioenergi når anläggningen sitt energibehov med 100 procent förnybara källor. Mängden bokad förnybar elektricitet skulle kunna uppfylla elbehovet i 1 500 italienska hushåll och bidra till att förhindra över 1 500 ton koldioxidutsläpp per år.

Mexiko
Mexiko

Återanvändning av avloppsvatten i Tijuana2

På denna fabrik, där man tillverkar glasögonglas, använder man processavloppsvatten i tillämpningar med lägre krav på vattenkvaliteten i syfte att motverka vattenbristen. Det gör att man varje år kan spara cirka 100 m3 vatten, vilket motsvarar årsbehovet av dricksvatten för 100 personer.

Indien
Indien

Återvinning av regnvatten i Bangalore3

Fabriken i Bangalore samlar upp regnvatten på en 1 200 m2 stor yta på taket och använder det vid glastillverkningen. På detta sätt kan man varje år undvika att förbruka runt 690 000 liter av kommunens dricksvatten, som nu istället är tillgängligt för invånarna i en region som ofta drabbas av vattenbrist under den torra delen av året.

Kina
Kina

Värmeåtervinning i tillverkningsprocesserna i Guangzhou4

Att byta ut ett tryckluftssystem leder alltid till högre energieffektivitet, men i det här fallet ledde det också till att våra ingenjörer i Guangzhou började återvinna den genererade frånluften genom att återanvända den för att värma upp färgbaden, vilket gav runt 90 MWh lägre förbrukning, motsvarande energiförbrukningen i 30 kinesiska hushåll.

Kina
Kina

Glastillverkning med solenergi i Guangzhou5

För att tillverka glasögonglas använder man på denna tillverkningsanläggning nästan 100 procent solenergi i stället för fossila bränslen.

Brasilien
Brasilien

Inköp av förnybar energi i Petrópolis6

På fabriken i Petrópolis används el från förnybar vattenkraft. Detta gör att man kan undvika utsläpp på runt 550 ton CO2 per år, vilket motsvarar ungefär kolfixeringen i en skog med 400 träd.

USA
USA

Förvandla avfall till råmaterial i Hebron7

Fabriken i Hebron har inlett ett samarbete med ett lokalt företag inom fordonsbranschen. Samarbetet gör att man kan återanvända den alkohol som uppkommer vid glastillverkningen som råmaterial för tillverkning av nya alkoholbaserade produkter. Varje år kan man därmed återvinna runt 150 kg potentiellt skadliga flyktiga organiska föreningar.

Australien
Australien

Vattenbesparingar genom ny tillverkningsprocess i Tonsley8

Med en investering på över 1 miljon USD ställer man om tillverkningen i Tonsley från våt- till torrslipning av glas med CNC-styrda maskiner. På detta sätt uppkommer inget spillvatten under tillverkningsprocessen.

Hållbar produktutveckling

För att göra vår glastillverkning så hållbar som möjligt granskar och förbättrar vi löpande våra tillverkningsprocesser. Vi utvecklar metoder som gör att vi kan tillverka glas av en allt mindre mängd material och ersätta föråldrad tillverkningsutrustning med energieffektiva maskiner.

Vi vill bort ifrån en tradition av automatisering för sakens skull, och istället gå mot att tillämpa optimala parametrar som kan ge lägsta möjliga energiförbrukning och minimera det avfall som uppkommer.

Inte bara mängden material som används är avgörande för en hållbar utveckling, utan även själva råmaterialen. Genom att använda ett betydande antal biobaserade material har vi utvecklat mer miljövänligt tillverkade solglasögonglas och kan därmed erbjuda kunderna ett hållbart alternativ.

Hundratals ton material varje år

Vi har lyckats minska vår resursanvändning vid tillverkning av glasögonglas för halvfabrikatsglas betydligt.

Sven Hermann, Marknads- och försäljningschef, ZEISS Vision Care

Bevarande av resurser

Vårt mål är att använda mindre vatten och energi och minska avfallet som uppkommer vid våra tillverkningsprocesser.

Emanuele Novelli, Hållbarhetschef, ZEISS Vision Care

Socialt engagemang

Socialt engagemang är viktigt för oss som ett stiftelseägt företag. Att handla ansvarsfullt är därför en av vårt företags värderingar. Vår mission: klar syn åt alla.

I detta syfte stöttar vi en rad lokala initiativ på området. Många har inte tillgång till ögonvård, i synnerhet inte på landsbygden. Den största anledningen till det är att det i många utvecklingsländer och fattiga regioner råder brist på professionell och logistisk kapacitet för att hjälpa människor med synfel.

Aloka Vision Programme i Indien

Behovet av prisvärda glasögon av god kvalitet på landsbygden i Indien är massivt. ZEISS har initierat och stödjer Aloka Vision Programme, vars syfte är att förbättra tillgången till ögonvård i sådana område genom entreprenörsnätverk, teknik, innovation, högkvalitativa glasögon och genom att öka medvetenheten om fördelarna med att kunna se bra.

vision care free lunch fund

Gratislunch-fond i Kina

Eftersom många familjer på kinesiska landsbygden är för fattiga för att ha råd med lunch erbjuder gratislunch-fonden skolmåltider åt barn. ZEISS gick med i projektet år 2014 och har sedan dess bidragit med runt 820 000 gratismåltider för barn. Dessutom erbjuder ZEISS, tillsammans med samarbetspartners, ögonvård och synhälsa på de medverkande skolorna genom att tillhandahålla professionella syntester och donera glasögon.

earth in hands. green planet on hand. save of earth. environment concept for background web or world guardian organization.Elements of this image furnished by NASA

Optometry Giving Sight i Vietnam och Malawi

För att förhindra blindhet och synnedsättningar orsakade av okorrigerade synfel och åtgärda problemet med försvagande synnedsättning grundades Optometry Giving Sight år 2003. Med en donation på över 110 000 USD har ZEISS Vision Care Canada i samarbete med WestGroupe bidragit till att finansiera kritisk utveckling på lokal nivå, till exempel en skola för ögonläkare i Vietnam och utrustningen till ett ögonvårdsprogram i Malawi.