ZEISS Progressive Lens Precision Pure

Tydlig syn med förbättrad prestanda för den digitala världen.

Vi använder digitala enheter allt mer och allt oftare. Under de senaste åren har användning av datorer, mobiltelefoner och surfplattor har blivit en allt naturligare del både i vårt arbete och på det privata planet.

Människans ögon står inför större utmaningar än någonsin tidigare
Läsavståndet när vi använder digitala enheter är kortare än när vi läser böcker eller andra tryckta medier. Ögonrörelserna är snabba och dynamiska, från kort till långt avstånd och tillbaka hela dagen lång. För att undvika allvarlig ögonstress, trötta ögon och onaturlig huvud- och kroppshållning måste man ta hänsyn till detta.

ZEISS Progressive Lens Precision Pure möter synkraven hos användare av digitala enheter.

ZEISS Progressive Lens Precision Pure
Skarpt, tydligt och bekvämt seende, oavsett vad ögonen utsätts för.

Ge dina kunder en optimal och bekväm synupplevelse på alla avstånd och åt alla håll oavsett ålder med ZEISS SmartLife Lenses.


ZEISS Progressive Lens Precision Pure.

Optimerade för ögonen

Digital Inside® Technology.

Digital Inside® Technology svarar mot den ökade digitaliseringen i våra liv. Tekniken gör att vi kan se avslappnat och tydligt på digitala enheter och få ett bra dynamiskt seende med snabb fokusering på olika avstånd.

Fördelar för användaren

  • Avslappnat och tydligt seende vid läsning av tryckta medier och på digitala enheter för människor över 40
  • Snabb fokusering och ett bra dynamiskt seende hela dagen som klarar den moderna tidens utmaningar
  • Tunna och lätta glas
Fördelar för användaren

* Källa: Extern marknadsundersökning med 400 kunder i Tyskland och USA (2014)
** Källa: Internt bärartest med 48 deltagare (2014)
*** Källa: Internt bärartest med 52 deltagare (2014)

Progressiva glas optimerade för traditionellt sätt att läsa
Progressiva glas optimerade för traditionellt sätt att läsa

Progressiva glas optimerade för traditionellt sätt att läsa:
Närzonen och inset har anpassats till läsavståndet för tryckta medier.

Progressiva glas som inte är optimerade för digital läsning
Närzonen är inte kompatibel med det kortare läsavståndet som krävs vid läsning på digitala enheter.

Progressiva glas som inte är optimerade för digital läsning:
Närzonen är inte kompatibel med det kortare läsavståndet som krävs vid läsning på digitala enheter. Resultatet är att man måste hålla huvudet och kroppen i en onaturlig position för att flytta de digitala enheterna till det tydligare synområdet på nära håll.

ZEISS Progressive Precision Pure svarar mot denna nya utmaning med förbättrat seende för den digitala världen

Digital Inside® Technology
Progressivt glas med Digital Inside® Technology optimerat för traditionell och digital läsning

Progressivt glas med Digital Inside® Technology optimerat för traditionell och digital läsning:
Närzonen förlängs vertikalt och horisontellt för båda läsavstånden - traditionella tryckta medier och digitala enheter. Resultatet: avslappnad och naturlig huvud- och kroppshållning.

Produktutbud

  Klara/tonade PhotoFusion Transitions® Polariserande

Plast 1.74   


 
(endast klara)

 

 

 

Plast 1.67



Plast 1.6
(finns även i Sport)


Polycarbonate 1.59
(finns även i Sport)


Trivex 1.53

 



Plast 1.5
(finns även i Sport) 

 

Minsta höjdtillpassning Rekommenderad höjdtillpassning*

Standard

18 mm

20 mm

Medium

16 mm

18 mm

Kort

14 mm

16 mm

*Närmare information finns i ZEISS produktkatalog.

ZEISS är en av världens ledande tillverkare av glasögonglas och strävar efter att erbjuda maximal precision och komfort. ZEISS designar och tillverkar glasögonglas, instrument och mätsystem, samt butikskoncept och tekniska tjänster som fortsätter att sätta nya standarder inom synvården.

Kontakta oss för att komma igång

ZEISS kundservice