F 451-452

Ett filter för blåtapps-monokromasi

De blå specialfilterglasen F 451 och F 452 absorberar selektivt. De är speciellt utvecklade för patienter med blåtapps-monokromasi. De uppvisar en transmission på mindre än 20 % i området med synlig strålning från 550 nm till 650 nm.

1. Märkbar förbättring av synskärpan hos patienter med blåtapps-monokromasi

ZEISS specialfilterglas, F 451, F 452
Transmissionskurvor för F 451 och F 452

Blåtapps-monokromasi är en mycket sällsynt ögonsjukdom där bara stavarna och de blå tapparna fungerar.

Det blå filterglaset F 451 och det mörkblå filterglaset F 452 kan användas för att uppnå märkbart högre kontrastkänslighet, synskärpa och synskärpa i gryning/skymning.

ZEISS specialfilterglas, filterclips

Filterclip med specialfilterglas

Filterclipsen är försedda med specialfilter i plastglas utan styrka. De kan monteras på i princip alla glasögonbågar utan problem.
Filterclipsen kan användas som ett tillbehör till befintliga Rx-glasögon, de är lätthanterliga och gör det möjligt att snabbt byta filter om man behöver använda olika filterfärger. När clipsen inte används kan de fällas upp via en fjädermekanism i bryggan.

2. Filterkategorier för F 451/452

Glastyp

Kategori
enligt DIN EN ISO 8980-3

UV-absorption

Lämpliga för trafik och
bilkörning i mörker och i
gryning/skymning
enligt DIN EN ISO 14889

F 451
F 452

Kategori 2
(57–82 %)

100 % UV-B-absorption
>95 % UV-A-absorption

Ej lämpliga för användning i trafiken!

Tips till optikern

  • Alla specialfilterglas med brytningsindex 1,5 finns även som
    specialfilterglasen F 451 och F 452
  • Alla ytbehandlingar förutom hårdskikt är möjliga  

ZEISS är en av världens ledande tillverkare av glasögonglas och strävar efter att erbjuda maximal precision och komfort. ZEISS designar och tillverkar glasögonglas, instrument och mätsystem, samt butikskoncept och tekniska tjänster som fortsätter att sätta nya standarder inom synvården.

Kontakta oss för att komma igång

ZEISS kundservice