ZEISS Single Vision Aphal

Flackare glasdesign för höga plusstyrkor

ZEISS enstyrkeglas Aphal 1.5 är ett asfäriskt linsformat plastglas speciellt utvecklat för kraftig översynthet och afaki. Med ett brytningsindex på 1,501 är ZEISS enstyrkeglas Aphal en optimal lösning: det är lätt, har ett högt abbetal, d.v.s. låg dispersion, och erbjuder tack vare den asfäriska ytan en hög optisk kvalitet i det optiskt verksamma området.

ZEISS Single Vision Aphal, Diagram
Diagram som visar strukturen i ett ZEISS enstyrkeglas Aphal 1.5

Översynta patienter med höga plusstyrkor har särskilt höga krav: de vill ha glas som inte bara är så lätta som möjligt så att glasögonen blir lätta, utan som de dessutom ser perfekt med. Det innebär att den utpräglade astigmatiska avvikelsen som är typisk för höga plusstyrkor och som är särskilt irriterande för användaren måste korrigeras i största möjliga mån. Plastmaterial med högt brytningsindex gör det visserligen möjligt att tillverka tunnare glas, men den högre dispersionen skulle försämra synkomforten betydligt.

Ytdesign

Ett särskilt kännetecken för ZEISS enstyrkeglas Aphal 1.5 är den asfäriska frontytan speciellt utformad för höga plusstyrkor. Glaset är försett med en krökt kontinuerlig övergångszon mellan det optiskt verksamma området och den planare kanten (asfärisk kantyta).
Den asfäriska ytdesignen av det optiskt verksamma området ger samma utmärkta optiska kvalitet som återfinns även i andra ZEISS enstyrkeglas.

Fördelar med asfärisk design

Den speciella asfäriska designen gör också glaset flackare. Det minskar den effektiva förstoringen i glaset vilket gör att användarens ögon framstår som mindre förstorade. Förutom de optiska och estetiska fördelarna leder den asfäriska ytan också till att glaset väger mindre än ZEISS Single Vision Sph 1.5 eller mineralglas, och därmed även till ökad användarkomfort. De tunnare kanterna gör det möjligt att montera glasen i standardbågar utan problem.

ZEISS enstyrkeglas Aphal, tjockleksjämförelse
Jämförelse av mittjockleken på ZEISS Single Vision Sph 1.5 och ZEISS Single Vision Aphal 1.5, diam. 55
ZEISS Single Vision Aphal, viktjämförelse
Jämförelse av vikten på ZEISS Single Vision Sph 1.5 och ZEISS Single Vision Aphal 1.5, diam. 55

Fördelar för användaren

 • Stort, obehindrat synfält (utan ringskotom)
 • Tunnare glas: upp till 10 % tunnare glas än ZEISS Single Vision Spherical 1.5
 • Lätta glas: upp till 50 % lättare än mineralglas med samma brytningsindex (ZEISS Single Vision Spherical Mineral 1.5)
 • Upp till 13 % lättare än ZEISS Single Vision Spherical 1.5
 • Utmärkt visuell kvalitet tack vare asfärisk yta i det optiskt verksamma området
 • Flackare kurvatur än icke-asfäriska eller icke-atoriska glas
 • Ögonen förstoras mindre än med traditionella glas
 • Flackare kant som gör det möjligt att montera glasen i standardbågar  
ZEISS Single Vision Aphal, ringskotom
I linsformade standardglas upplevs ett glapp i synfältet (ringskotom)
ZEISS Single Vision Aphal, utan ringskotom
ZEISS Single Vision Aphal 1.5-glas är fria från ringskotom

Traditionella linsformade glas

I linsformade standardglas i både plus- och minusområdet är övergången mellan det optiskt verksamma området och kanten abrupt. Det leder till plötsliga förändringar av styrkan i den optiska skiljelinjen vilket skapar ett ringformat glapp i synfältet ("ringskotom") som gör det märkbart svårare för användaren att orientera sig.

Asfärisk kant

Den asfäriska kanten i ZEISS Single Vision Aphal 1.5-glas förhindrar ringskotom eftersom styrkan förändras löpande mellan det optiskt verksamma området och glasets kant. Användaren ser bra över hela synfältet och kan orientera sig väl. Glasen är fria från ringskotom. Även om synskärpan är reducerad i glasens perifera områden på grund av den asfäriska kanten är den tillräcklig för perifert seende.

Våra rekommendationer

 • Rekommenderat användningsområde: kraftig översynthet från +8,00 dpt. till sph +20,00 dpt
 • Anpassning enligt kraven för "rotationscentrum" (glasets optiska axel löper genom ögats optiska rotationscentrum) precis som för alla asfäriska och atoriska glas
 • Finns med DuraVision® Platinum för klara glas
 • Vi rekommenderar alltid att personer med kraftig översynthet har ett par extra glasögon hemma  

ZEISS är en av världens ledande tillverkare av glasögonglas och strävar efter att erbjuda maximal precision och komfort. ZEISS designar och tillverkar glasögonglas, instrument och mätsystem, samt butikskoncept och tekniska tjänster som fortsätter att sätta nya standarder inom synvården.

Kontakta oss för att komma igång

ZEISS kundservice