ZEISS FÖR OPTIKER

ZEISS SmartLife glasögonglas

Upptäck skillnaden.

ZEISS bästa kompletta sortiment av glasögonglas. Innovativa och moderna produkter som möter synbehoven hos dagens konsumenter, oavsett ålder.
 

ZEISS FÖR OPTIKER

ZEISS SmartLife glasögonglas

Upptäck skillnaden.

ZEISS bästa kompletta sortiment av glasögonglas. Innovativa och moderna produkter som möter synbehoven hos dagens konsumenter, oavsett ålder.

ZEISS FÖR OPTIKER

ZEISS SmartLife glasögonglas

Upptäck skillnaden.

ZEISS bästa kompletta sortiment av glasögonglas. Innovativa och moderna produkter som möter synbehoven hos dagens konsumenter, oavsett ålder.

Vårt sortiment för alla åldersgrupper

består av 3 olika glas.

Enstyrkeglas

Beräknar enstyrkeglasets design för att se tydligt på alla avstånd, i synnerhet när man sänker blicken och fokuserar på föremål på nära håll. Förbättrad optisk prestanda med större, klara synfält.1

 • ZEISS Single Vision SmartLife
 • ZEISS Single Vision SmartLife Individual

Digitalglas

Ger en smidigare övergång till glasets periferi och gör att man upplever mindre suddighet. Detta möjliggör ett periferiseende som interagerar naturligt och dynamiskt för mindre ansträngda ögon.2 Designen är inriktad på ZEISS SmartLife progressiva glas för att det ska bli lättare att i ett senare skede byta till progressiva glas.

 • ZEISS Digital SmartLife
 • ZEISS Digital SmartLife Individual

Progressiva glas

Ger en smidigare övergång till glasets periferi och gör att man upplever mindre suddighet, och möjliggör därmed ett periferiseende som interagerar naturligt och dynamiskt för ett bekvämt seende från nära håll till längre avstånd i alla synzoner.3

 • ZEISS Progressive SmartLife Pure
 • ZEISS Progressive SmartLife Plus
 • ZEISS Progressive SmartLife Superb
 • ZEISS Progressive SmartLife Individual

ZEISS SmartLife sortiment. Svaret på en förändrad livsstil.

Allt fler använder digitala enheter och allt fler är uppkopplade oavsett ålder.

> 50 %

Mer än hälften av jordens befolkning har nu en digital enhet.4

57 %

av världens befolkning är nu anslutna till internet.5

+1 Million

nya internetanvändare per dag.

55+ years

Bland personer som är 55 år eller äldre ökar andelen smarta telefoner mest.6

48 %

årlig ökning av leveranser av smarta klockor kvartal 1 2019.7

Vi delar en uppkopplad och aktiv livsstil

som påverkar våra synvanor.

Vi lever i en hektisk värld där vi är i konstant förbindelse med människor, information och saker både on- och offline. Vi har blicken fäst vid digitala enheter även när vi är på språng. Ändå är livet mer än bara skärmarna framför oss. Att konstant växla mellan digitala enheter och den fysiska omgivningen kan vara påfrestande för ögonen och leda till att vi ser obekvämt och blir trötta i ögonen. Det kan göra att även enkla uppgifter känns svårare, eller ännu värre – göra att vi missar livet som pågår runtomkring oss. Att se bra och bekvämt är avgörande för att vi ska kunna möta varje ny dag alerta och självsäkra. Vi behöver inte bara kunna se bra rakt genom glaset, utan även genom glasens perifera områden, för att enkelt kunna växla mellan olika avstånd och riktningar på vår väg genom livet.

Våra synbehov förändras när vi blir äldre.

Anatomiska och fysiologiska förändringar i ögonen kan med tiden medföra olika synutmaningar. Oavsett hur gamla vi är måste vi hantera hur den moderna livsstilen påverkar våra ögon. Dessutom förändras våra synbehov i takt med att vi blir äldre. Det beror på två huvudsakliga faktorer:

 • Att ögats anpassningsförmåga avtar.
 • Att pupilldiametern blir mindre.

Ett komplett och högklassigt sortiment för att möta dagens glasögonanvändares behov.

Som ett svar på relevanta kundutvärderingar och omfattande forskning har ZEISS omvandlat detta till ett nytt och komplett sortiment av glasögonglas för att erbjuda en glaslösning som hjälper alla glasögonanvändare att följa med sin tid.

 • Enkla att sälja
 • Ger dina kunder ett brett synfält och bekväm syn hela dagen för en uppkopplad och aktiv livsstil, oavsett ålder och synutmaning
 • Gör att man ser enkelt, bekvämt och optimalt på alla avstånd och i alla riktningar
 • ZEISS SmartLife glasögonglas anpassar glasdesignen till synförändringarna i takt med att användarna blir äldre

Ett komplett och högklassigt sortiment för att möta dagens glasögonanvändares behov.

Som ett svar på relevanta kundutvärderingar och omfattande forskning har ZEISS omvandlat detta till ett nytt och komplett sortiment av glasögonglas för att erbjuda en glaslösning som hjälper alla glasögonanvändare att följa med sin tid.

 • Enkla att sälja
 • Ger dina kunder ett brett synfält och bekväm syn hela dagen för en uppkopplad och aktiv livsstil, oavsett ålder och synutmaning
 • Gör att man ser enkelt, bekvämt och optimalt på alla avstånd och i alla riktningar
 • ZEISS SmartLife glasögonglas anpassar glasdesignen till synförändringarna i takt med att användarna blir äldre

Bevisad kundnöjdhet med ZEISS SmartLife glasögonglas.

94 %

94 % av användarna upplevde att det var lätt att titta åt alla håll med ZEISS SmartLife enstyrkeglas.9

81 %

Med ZEISS SmartLife digitalglas upplevde 81 % av användarna att de såg bekvämt inom ett brett område på medellångt och nära avstånd.10

80 %

4 av 5 användare upplevde ett bekvämt seende från nära håll till långt avstånd i alla synzoner med ZEISS SmartLife progressiva glas.11

Innovationerna bakom ZEISS SmartView Technology

Integrerade i alla ZEISS SmartLife glasögonglas.

Smart dynamisk optik

Avancerad 3D-objektmodeller och nya designegenskaper anpassade till dagens dynamiska synbeteende leder till en jämnare övergång mellan olika synzoner.

Åldersintelligens

Tar hänsyn till hur synbehoven förändras med användarens ålder.

Klar och tunn optik

ZEISS löfte om precision och glasestetik med en optimal balans mellan optiken och tunna och lätta glas.

ZEISS is one of the world’s leading manufacturers of spectacle lenses, and is committed to delivering maximum precision and comfort. ZEISS designs and produces lenses, instruments and measurement systems, as well as retail concepts and technology services that continue to raise the bar in vision care.

Contact us to get started

ZEISS Customer Service


Liittyvät tuotteet