ZEISS DriveSafe Lenses

Ett allroundglas optimerat för vardagsbruk och säkrare körning.

Många känner sig osäkra, obekväma och stressade när de kör bil, särskilt i skymning, gryning eller mörker, eller i besvärligt väder som regn eller dimma. I genomsnitt kör 83 % av alla glasögonbärare* bil. Bilkörning kan ibland vara en verklig utmaning även om man inte ska köra särskilt långt och att kunna se bra är helt avgörande för säkerheten.

Med ZEISS DriveSafe Lenses lanserar ZEISS nu en ny kategori av glasögonglas optimerade för vardagsbruk. Glasen är specifikt designade för att uppfylla synbehoven hos människor som vill kunna köra säkrare och bekvämare med sina vanliga glasögon.
ZEISS DriveSafe Lenses finns både som enstyrkeglas och som progressiva glas.


*Källa: Marknadsundersökning genomförd i augusti 2013 bland 36 optiker och 480 konsumenter i USA och Tyskland

ZEISS har utvecklat ett glasögonglas optimerat för vardagsbruk som består av tre element för att göra bilkörningen säkrare och bekvämare.

 • Luminance Design® Technology från ZEISS tar hänsyn till pupillens storlek vid svaga ljusförhållanden.
 • ZEISS DuraVision DriveSafe ytbehandling minskar den uppfattade bländningen.
 • ZEISS DriveSafe Lenses är designade så att mellanavståndsområdet är upp till 43 % större, vilket gör att det är enklare för ögat att växla mellan att titta på instrumentbrädan och speglarna. Synområdet på långt håll är upp till 14 % större vilket ger en bredare vy över vägen.

1//

Se bättre vid dåliga ljusförhållanden för säkrare och bekvämare bilkörning

2//

Minskad bländning i mörker från mötande bilar eller gatubelysning

3//

Tydlig syn på vägen, på instrumentbrädan och i back- och ytterspeglarna

Fördelar för användaren

Ett par allroundglas optimerade för vardagsbruk och säkrare körning:

 • Bättre syn vid dåliga ljusförhållanden för säkrare och bekvämare bilkörning
 • Minskad bländning i mörker från mötande bilar eller gatubelysning
 • Tydlig syn på vägen, på instrumentbrädan och i back- och ytterspeglarna

Användarna är mycket nöjda med ZEISS DriveSafe Lenses*

Användarna är mycket nöjda med ZEISS DriveSafe Lenses*

97 % vid bilkörning

94 % vid vardagliga sysslor, t.ex. kontorsarbete

1// Se bättre i dåliga ljusförhållanden.

Luminance Design® Technology från ZEISS.

Utmaningen

Pupillen reagerar på ljusintensiteten i omgivningen, speciellt det ljus som direkt träffar ögat. I dagsljus är pupillen liten, i mörker blir den större. I så kallade mesopiska förhållanden, t.ex. i skymning, vid regn eller dimma, eller vid körning i mörker, är pupillen någonstans mitt emellan stor och liten. Föraren får svårare med rumsuppfattningen och att bedöma avstånd.
Efter intensiv forskning på området mesopiskt seende* identifierade man basen för utvecklingen av Luminance Design® Technology från ZEISS och verifierade den med hjälp av användartester. Sammanfattningsvis: det finns kraftigt ljus (fotopiskt seende), inget ljus (skotopiskt seende) och skymningsljus (mesopiskt seende). Vid mesopiska förhållanden förändras ljusintensiteten och därmed även pupillens storlek: en utmaning för synen.


*Mer information finns i ZEISS DriveSafe White Paper

ZEISS lösning

ZEISS utvecklade nya Luminance Design® Technology (LDT), som tar hänsyn till olika ljusförhållanden och pupillstorlekar för att förbättra glasdesignen och ge användaren ett naturligt seende i alla situationer. LDT tar hänsyn till pupillens storlek vid körning i mesopiska förhållanden och optimerar glasdesignen utifrån detta. Den anpassade pupillstorleken som används i optimeringsalgoritmerna är 5,0 mm i enstyrkeglas och 4,3 mm i progressiva glas.

Resultatet blir att användarna ser bättre i svagt eller dåligt ljus.

Kraftigt ljus = fotopiskt seende med liten pupill

Kraftigt ljus = fotopiskt seende med liten pupill

Stort skärpedjup, avslappnad rumsuppfattning

Inget ljus (mörker) = skotopiskt seende med stor pupill

Inget ljus (mörker) = skotopiskt seende med stor pupill

Litet skärpedjup

Svagt ljus = mesopiskt seende med varierande pupillstorlek

Svagt ljus = mesopiskt seende med varierande pupillstorlek

Besvärliga förhållanden på grund av varierande skärpedjup

2// Minskad bländning i mörker.

DuraVision® DriveSafe ytbehandling från ZEISS.

Utmaningen

Bländning beskriver svårigheten att se i starkt ljus, såsom direkt solljus eller artificiellt ljus. Både marknadsundersökningar och vetenskapliga rön tyder på att upplevd bländning i trafiken i synnerhet är kopplad i till LED- och Xenon HID-ljuskällor i modern billjusteknik. Kraftig bländning kan innebära en risk, eftersom den minskar föremåls synlighet och ögats känslighet för kontrast. Bländning kan också subjektivt uppfattas som obehaglig och irriterande.

ZEISS vision science-forskare utförde bländningsexperiment. Dessa låg till grund för internationella studier* med olika behandlingssimuleringar. Vetenskapliga bevis visar att den blåaktiga, högenergiska delen av det synliga spektrumet (i synnerhet inom 440-470 nm) med hjälp av LED eller Xenon H.I.D. (High Intensity Discharge)-teknik kopplas till en bländningseffekt som uppfattas av förare.


*Mer information finns i ZEISS DriveSafe White Paper.


ZEISS lösning

DuraVision® DriveSafe ytbehandling reflekterar dessa våglängder delvis och minskar på så sätt den uppfattade bländningen med upp till 64 %** jämfört med de bästa antireflexbehandlingarna.

**Jämfört med ZEISS bästa ytbehandlingar. Med DuraVision DriveSafe upplevde 64 % färre testförare problem med bländningar med den nya ytbehandlingen jämfört med andra antireflexbehandlingar i premiumsegmentet.

Utan DuraVision® DriveSafe ytbehandling

Med DuraVision® DriveSafe ytbehandling: upp till 64 %** mindre bländning

Med DuraVision® DriveSafe ytbehandling: upp till 64 %** mindre bländning

Minskad ljusinducerad irritation såsom bländning och reflektion

Utan DuraVision® DriveSafe ytbehandling

Utan DuraVision® DriveSafe ytbehandling

Med DuraVision® DriveSafe ytbehandling: upp till 64 %** mindre bländning

Med DuraVision® DriveSafe ytbehandling: upp till 64 %** mindre bländning

3// Tydlig syn på vägen, på instrumentbrädan och i back- och ytterspeglarna.

ZEISS DriveSafe glasdesign.

Utmaningen

Bilkörning kräver en hög grad av uppmärksamhet från förarna. Oftast behöver man kunna se en bred vy över vägen för att kunna bedöma trafiksituationen. Framför allt för de som använder progressiva glas kan det vara besvärligt att växla fokus från vägen till instrumentbrädan och speglarna och omvänt. Det är då dynamiskt seende blir avgörande.

Vid en studie i samarbete med FKFS* där ögonens rörelser följdes identifierade vi vilket synfält en bilförare behöver:

 • 97 % av den inspelade tiden tittade förarna på vägen.
 • 2 % av den inspelade tiden tittade de på instrumentbrädan.
 • 1 % av den inspelade tiden växlade de mellan att titta på de olika speglarna.

*FKFS Research Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines Stuttgart är en oberoende stiftelse med koppling till universitetet i Stuttgart, Tyskland. FKFS grundades år 1930 och är nu ett av de största och ledande forskningsinstituten inom fordonsteknik. Institutet arbetar mot fordonstillverkare och -leverantörer. Mer information finns ZEISS DriveSafe White Paper.

ZEISS lösning

För att underlätta för användare av progressiva glasögon att snabbt växla fokus mellan vägen, instrumentbrädan och speglarna har ZEISS utvecklat de nya progressiva glasen DriveSafe med optimerade synområden på långt håll och mellanavstånd, vilket minskar behovet av att vrida på huvudet.

 • Dynamiskt seende för snabb omfokusering mellan vägen och instrumentbrädan och speglarna
 • Synområdet på nära håll är perfekt optimerat för vardagsbruk.
Upp till 43 % större ** mellanavståndsområde för att enklare växla fokus mellan instrumentbrädan och speglarna.

Upp till 43 % större ** mellanavståndsområde för att enklare växla fokus mellan instrumentbrädan och speglarna. Och upp till 14 % större** område på långt håll för en bredare vy över vägen.

**Jämfört med ZEISS bästa progressiva glas

ZEISS DriveSafe progressiva och enstyrkeglas för bättre bedömning av trafiksituationen; optimerade för vardagsbruk.

ZEISS DriveSafe progressiva och enstyrkeglas för bättre bedömning av trafiksituationen; optimerade för vardagsbruk.
ZEISS DriveSafe progressiva och enstyrkeglas för bättre bedömning av trafiksituationen; optimerade för vardagsbruk.

Produktutbud

  Ljusa Tonade PhotoFusion Transitions® Polariserande

Plast  1.74   

 

 

 

 

Plast  1.67Plast  1.6 


Plast  1.5


Polariserande glas kan göra det svårare att se bilder som visas på vissa LCD-/LED-skärmar. Kontrollera därför alltid att glasen fungerar för att se på digitala enheter.

Närmare information finns i ZEISS produktkatalog.

 

Variabel höjdtillpassning Rekommenderar höjdtillpassning och standard

 

14 – 20 mm

18 mm

Liknande produkter

ZEISS är en av världens ledande tillverkare av glasögonglas och strävar efter att erbjuda maximal precision och komfort. ZEISS designar och tillverkar glasögonglas, instrument och mätsystem, samt butikskoncept och tekniska tjänster som fortsätter att sätta nya standarder inom synvården.

Kontakta oss för att komma igång

ZEISS kundservice