DuraVision® Platinum från ZEISS

ZEISS bästa Premium-behandlingar

För att möta vardagens utmaningar behöver vi hårda och smutståliga glas som är lätta att hålla rena. Detta är precis det som hårda, antireflekterande glasbehandlingar erbjuder - men kvaliteten på dessa ytbehandlingar kan variera kraftigt.

Vad gör ZEISS-glas med DuraVision® Platinum antireflexbehandling så speciella? De hårda och tunna glasen är mycket robusta, smutsavvisande och enkla att rengöra samtidigt som de erbjuder förstklassiga antireflexegenskaper. Ett integrerat system av ytbehandlingslager som hårdpackats med hjälp av jonbombardering ger en glasyta som är tre gånger hårdare än föregående generationens antireflexbehandlade (AR) ZEISS-plastglas och 35 % hårdare än antireflexbehandlade ZEISS-mineralglas*. ZEISS glas med DuraVision® Platinum antireflexbehandling har dessutom en kosmetiskt vackrare, blåaktig restreflex som ger mer än 20 % mindre ljusreflexer än ZEISS-glas med traditionell grön antireflexbehandling.

1. Utmärkt hållbarhet

ZEISS-glas med DuraVision® Platinum antireflexbehandling är tre gånger så hårda som den föregående generationens antireflexbehandlade ZEISS-plastglas1 och 35 % hårdare än antireflexbehandlade ZEISS-glas.2

ZEISS-glas med DuraVision® Platinum, Utmärkt hållbarhet
Utan DuraVision® Platinum** och med DuraVision® Platinum
Utan DuraVision® Platinum** (vänster) och med DuraVision® Platinum (höger).

2. Smutståliga

Det patenterade antistatiska tredje lagret förhindrar att statisk elektricitet byggs upp. Eftersom damm och ludd inte dras till glasens yta förblir de renare längre.

ZEISS-glas med DuraVision® Platinum, dirt resistant
Utan DuraVision® Platinum** och med DuraVision® Platinum
Utan DuraVision® Platinum** (vänster) och med DuraVision® Platinum (höger).

3. Mycket lätta att rengöra

Den extremt släta enkel skötsel-behandlingen gör glasen mycket lätta att rengöra. Glasögonglas med höga kontaktvinklar avvisar olja och vatten mer effektivt. ZEISS-glas med DuraVision® Platinum antireflexbehandling har en kontaktvinkel på minst 110° (glas utan den extremt släta ytan: 95°).

ZEISS-glas med DuraVision® Platinum, Mycket lätta att rengöra
Utan DuraVision® Platinum** och med DuraVision® Platinum
Utan DuraVision® Platinum** (vänster) och med DuraVision® Platinum (höger).

4. Antireflexegenskaper

En mer diskret blå reflexfärg ökar glasets ljusöverföring och ger en ännu bättre syn. De här glasen uppvisar över 20 % mindre ljusreflexer än traditionella gröna antireflexbehandlade ZEISS-glas.

ZEISS-glas med DuraVision® Platinum, Anti-reflective properties
Utan DuraVision® Platinum** och med DuraVision® Platinum
Utan DuraVision® Platinum** (vänster) och med DuraVision® Platinum (höger).

Upptäck tekniken bakom den hårdaste antireflexbehandlingen från ZEISS någonsin: DuraVision® Platinum

Ett integrerat system av nio supertunna ytbehandlingslager som hårdpackats med hjälp av jonbombardering ger en glasyta som är tre gånger hårdare än föregående generationens antireflexbehandlade ZEISS-plastglas1 och 35 % hårdare än antireflexbehandlade ZEISS-mineralglas.2

ZEISS-glas med DuraVision® Platinum antireflexbehandling

Hemligheten bakom hårda glasögonglas: jonbombardering

Joner överför sin kinetiska energi till ytbehandlingens molekyler när de slår emot glasögonglasets yta.
Resultatet: ytbehandlingens lager packas tätare.

Varför tumma på hårdheten, smutståligheten och den enkla rengöringen när du kan få nya ZEISS-glas med DuraVision®Platinum antireflexbehandling?

De hårdaste ZEISS-glasen någonsin.

Tre frågor - tre svar:

 1. Vad exakt är ett "hårt" glas?
  Glasen måste vara tillräckligt robusta för att stå emot skador i vardagen. Ju hårdare glasets yta är desto mer robusta är glasen.

 2. Hur definieras glasets hårdhet?
  För att ta reda på hur vi bäst skulle tillverka den hårdaste antireflexbehandlingen från ZEISS någonsin för DuraVision® Platinum tittade vi på flera saker:
  - Andra högteknologiska branscher
  - Hur en glasögonbärares vardag ser ut

 3. Hur bra är DuraVision® Platinum när det gäller hårdheten?
  DuraVision® Platinum är överlägsna tidigare generationers antireflexbehandlingar från ZEISS när det gäller:
  - Högteknologiska hårdhetstester
  - Simuleringstester i verkliga livet
  - Bayer-grad

Hårdhetstester enligt DIN ISO 14577

I enlighet med de mätningsinställningar som beskrivs i DIN ISO 14577 använde vi oss av en indenter för att fastställa två kritiska egenskaper hos DuraVision® Platinum:

Hårdhetstester enligt DIN ISO 14577

Vi mätte hårdheten på runt 200 nanometers djup, det mest kritiska området för synliga repor.

För att skapa repor som trängde ner längre än de kritiska 200 nm under ytbehandlingen krävs mycket högre krafter på DuraVision Platinum än på traditionella gröna antireflexbehandlingar från ZEISS.
Hårdhetstester enligt DIN ISO 14577

Samtidigt mätte vi också den kraft som krävdes för att helt spräcka ytbehandlingen:

Den kraft som krävdes för att spräcka ytbehandlingen ökade från 211 µN (vanliga ZEISS-ytbehandlingar) till 316 µN.

Högteknologisk utrustning vid utvecklingen av DuraVision® Platinum

Högteknologisk utrustning vid utvecklingen av DuraVision® Platinum

Tekniken: en högupplöst nanoindenter

Vad vi uppnådde: en hård yta och en spricktålig ytbehandling

Nyhet:
Liknande teknik har använts internationellt inom många olika branscher där hårdheten på ett materials yta spelar en viktig roll, till exempel vid utveckling och tillverkning av moderna precisionsverktyg. Fram tills nu har den dock inte kunnat tillämpas på glasögonglas.

I forskningens framkant:
Sedan en kort tid tillbaka finns indenteringsutrustning som är exakt nog för de extremt tunna ytskikten på glasögonglas. Denna utrustning köptes direkt in till ZEISS forskningslaboratorium för att skapa den hårdaste antireflexbehandlingen från ZEISS någonsin - DuraVision® Platinum.


SDWT (Standardized Dirt Wiping Test): Ett test som återspeglar det verkliga livet.

600 torkningar med 4 kg tryck: DuraVision® Platinum-glasen ser fortfarande ut som nya.

SDWT (Standardized Dirt Wiping Test): Ett test som återspeglar det verkliga livet.

I vardagen uppstår de flesta repor när vi putsar glasen med en smutsig putsduk. Reporna uppstår antingen på grund av att det finns slipande smutspartiklar på glaset när vi börjar putsa det, eller på grund av smutspartiklar som finns i putsduken. Vid SDWT-testet använde vi en konstgjort nedsmutsad duk för att simulera skadorna som uppkommer när man putsar glasen:

 • Rengöringsprocedur där standardiserat damm användes för att smutsa ner putsduken
 • Förbättrad reptålighet jämfört med tidigare generationers ZEISS antireflexbehandling på DuraVision® Platinum efter 600 torkningar med 4 kg tryck.

Bayer-grad (COLTS-metoden)

Bayer-graden är ett mått på en (behandlad) ytas motstånd mot nötning från ett oscillerande slipande medium (viss typ av sand eller dylikt).
Tidigare generationers ZEISS antireflexbehandling: Bayer-grad < 3 Antireflexbehandlingen släpper från ytan och skapar en stor mängd spritt ljus
Tidigare generationers ZEISS antireflexbehandling: Bayer-grad < 3 Antireflexbehandlingen släpper från ytan och skapar en stor mängd spritt ljus
DuraVision® Platinum från ZEISS: Bayer-grad > 10 Endast fina linjer uppstår i ytbehandlingen. Ytbehandlingen släpper inte och mängden spritt ljus blir mindre
DuraVision® Platinum från ZEISS: Bayer-grad > 10 Endast fina linjer uppstår i ytbehandlingen. Ytbehandlingen släpper inte och mängden spritt ljus blir mindre
 • Bayer-graden är ett mått på en (behandlad) ytas motstånd mot nötning från ett oscillerande slipande medium (viss typ av sand eller dylikt).
 • Skadorna på ytan bestäms genom ökningen av spritt ljus till följd av ytskadorna.
 • Det finns olika sätt att utföra den här typen av test.
 • Vi följer de metoder som anges av COLTS-laboratoriet i USA.
 • (COLTS är ett oberoende testorgan för oftalmiska glas i USA).

3 gånger hårdare än tidigare generationers antireflexbehandlade ZEISS-glas och 35 % hårdare än ZEISS mineralglas

Användningen av ett elektronmikroskop med 3 000x förstoring gör fördelarna med DuraVision® Platinum tydliga. Medan tidigare generationers ytbehandlingar från ZEISS spricker och släpper uppstår bara fina små linjer på DuraVision® Platinum. Mindre spritt ljus genereras och en högre Bayer-grad uppnås.

NYHET! Äkta UV-skydd från alla sidor.

För att erbjuda patienterna ett unikt skydd har ZEISS utvecklat ett extra antireflexskikt på glasets baksida, som minskar det indirekta ljus som reflekteras in i ögat och kompletterar det skydd som erbjuds genom ZEISS UVProtect Technology, i alla klara plastglas som blockerar direkt UV-strålning framifrån.

 

Mer än 90 % av UV-strålningen kommer rakt framifrån. En liten del kommer dock indirekt från sidorna och glasets baksida. Då vissa UV-strålar kan reflekteras på ögat från glasets bakre yta är ZEISS antireflexbehandlingar utvecklade för att ha låg reflektans i UV-spektrat.

 

UV-skydd på glasets bakre yta är nu standard i alla ZEISS DuraVision Premium-ytbehandlingar och DuraVision Chrome-ytbehandlingen.

Anti-reflective coatings with UV protection

ZEISS är en av världens ledande tillverkare av glasögonglas och strävar efter att erbjuda maximal precision och komfort. ZEISS designar och tillverkar glasögonglas, instrument och mätsystem, samt butikskoncept och tekniska tjänster som fortsätter att sätta nya standarder inom synvården.

Kontakta oss för att komma igång

ZEISS kundservice