DuraVision® BlueProtect från ZEISS

ZEISS lösning för blockering av blå-violett ljus.

DuraVision® BlueProtect från ZEISS är en ytbehandling speciellt utvecklad för människor som vistas mycket inomhus och utsätts för blå-violett ljus från LED-lampor, TV-apparater, datorer eller läsplattor.

DuraVision® BlueProtect har samma högkvalitativa egenskaper som ZEISS övriga ytbehandlingar.

DuraVision® BlueProtect

BPI 15 

Överlägsen hårdhet

Enkel skötsel*

På klara materialversioner och PhotoFusion.*: 1.5/1.53/1.59/1.60/1.67/1.74
* Enkel skötsel-funktion: glasen är lätta att rengöra och har antistatiska och reptåliga egenskaper

DuraVision® BlueProtect - lösningen för inomhusaktiviteter

ZEISS DuraVision® BlueProtect reflekterar en del av det blå-violetta ljuset som genereras av dessa ljuskällor och förhindrar därmed att ljuset når ögat.

ZEISS DuraVision® BlueProtect reflekterar en del av det blå-violetta ljuset som genereras av dessa ljuskällor och förhindrar därmed att ljuset når ögat.

Denna ytbehandling från ZEISS minskar överföringen i spektrat 380-455 nm (farligt blått ljus) till ett BP-index på 15, samtidigt som den höga transmissionsnivån hålls kvar på över 460 nm.

Mängden blå-violett ljus som vi exponeras för är inte alltid densamma.

Men vi måste alltid kunna se bra och bekvämt.
Blå-violett ljus finns överallt även om dess intensitet varierar kraftigt.

Blå-violett ljus finns överallt även om dess intensitet varierar kraftigt.
En vanlig LCD-datorskärm genererar en ljusstyrka på 250 cd/m2, medan en klar blå himmel mitt på dagen är 32 gånger starkare. Direkt solljus kan vara tusentals gånger kraftigare.

De två sidorna av blå-violett ljus*

De två sidorna av blå-violett ljus

Pro

Kontra

Reglerar dygnsrytmen (kroppens dag-natt-rytm)
Det finns tillräckligt med bevis för att fastställa att blått ljus i spektrat mellan 400 och 520 nm med maximalt 460 nm är viktigt för att kroppen ska kunna reglera melatoninhalten korrekt, som påverkar vår dygnsrytm och vårt allmänna välbefinnande.

Ökar risken för makuladegeneration
Å andra sidan tyder bevisen också på att långsiktig exponering för blå-violett ljus på under 460 nm, med maximalt 440 nm, kan bidra till fotokemiska skador på näthinnan vilket ökar risken för makuladegeneration över tiden (känt som "blåljusrisk").

Krav när det gäller blockering av blå-violett ljus.
Hur mycket skadligt blå-violett ljus vi exponeras för varierar kraftigt mellan inom- och utomhus. Det är viktigt att blockera blå-violett ljus i lämplig utsträckning beroende på hur kraftigt ljuset är.

* För mer information, se ZEISS vitbok om DuraVision® BlueProtect.

Fördelar för användaren

  • Informerar kunderna om de hälsomässiga fördelarna med ZEISS lösningar för blockering av blå-violett ljus.
  • Erbjuder ett omfattande sortiment som tar hänsyn till de olika graderna av skadligt blå-violett ljus vid inomhus- och utomhusaktiviteter.
  • Enkelt att förstå med Blue Protect Index (BPI).

ZEISS lösningar för blockering av blå-violett ljus -

utformade för att passa alla typer av exponering av blå-violett ljus.

ZEISS erbjuder ett omfattande utbud av lösningar för blockering av blå-violett ljus, som möter kundernas olika krav för inomhus- och utomhusaktiviteter och filtrerar olika grader av blå-violett ljus beroende på aktiviteten ifråga.

Skylet® och ZEISS PhotoFusion är tonade och färgskiftande glas som blockerar olika grader av blå-violett ljus och samtidigt erbjuder 100 % UV-skydd. Nu finns ett nytillskott i sortimentet: DuraVision® BlueProtect från ZEISS, en ny ytbehandling med partiell blockering av blå-violett ljus, perfekt för inomhusaktiviteter.

ZEISS utbud av blockeringslösningar

ZEISS utbud av blockeringslösningar

ZEISS BlueProtect Index (BPI) gör det enklare att välja rätt lösning för blåljusblockering utifrån vad användaren huvudsakligen ägnar sig åt. Indexet går upp till 100, vilket är den maximala blockeringsgrad som Skylet®-glas erbjuder.

Tonade eller färgskiftande glas absorberar blå-violett ljus delvis
Tonade eller färgskiftande glas absorberar blå-violett ljus delvis
ZEISS DuraVision® BlueProtect reflekterar blå-violett ljus delvis
ZEISS DuraVision® BlueProtect reflekterar blå-violett ljus delvis

* ZEISS har utvecklat BPI exklusivt för att göra det lättare att rekommendera rätt blå-blockeringslösning utifrån användarens huvudsakliga aktiviteter. För mer information, se ZEISS vitbok om DuraVision® BlueProtect.

NYHET! Äkta UV-skydd från alla sidor.

För att erbjuda patienterna ett unikt skydd har ZEISS utvecklat ett extra antireflexskikt på glasets baksida, som minskar det indirekta ljus som reflekteras in i ögat och kompletterar det skydd som erbjuds genom ZEISS UVProtect Technology, i alla klara plastglas som blockerar direkt UV-strålning framifrån.

 

Mer än 90 % av UV-strålningen kommer rakt framifrån. En liten del kommer dock indirekt från sidorna och glasets baksida. Då vissa UV-strålar kan reflekteras på ögat från glasets bakre yta är ZEISS antireflexbehandlingar utvecklade för att ha låg reflektans i UV-spektrat.

 

UV-skydd på glasets bakre yta är nu standard i alla ZEISS DuraVision Premium-ytbehandlingar och DuraVision Chrome-ytbehandlingen.

Anti-reflective coatings with UV protection

ZEISS är en av världens ledande tillverkare av glasögonglas och strävar efter att erbjuda maximal precision och komfort. ZEISS designar och tillverkar glasögonglas, instrument och mätsystem, samt butikskoncept och tekniska tjänster som fortsätter att sätta nya standarder inom synvården.

Kontakta oss för att komma igång

ZEISS kundservice