ZEISS FÖR OPTIKER

ZEISS-koncernens testcenter

Sätter standarden för kvalitet

ZEISS Vision Care Group Test Center erbjuder en rad olika prestandatester för glasögonglas och andra produkter.

ZEISS-koncernens testcenter säkerställer optimal prestanda i glasögonglas.

Som en av världens ledande leverantörer av produkter och tjänster inom den optiska industrin kombinerar den strategiska affärsenheten ZEISS Vision Care optisk expertis och optiska lösningar med ett internationellt och väletablerat varumärke av världsklass.

Drivs av kundernas behov och förväntningar.

Kvalitetstester är avgörande verktyg inom företaget ZEISS, inte bara för tillverkningsändamål utan även för forskning och utveckling, benchmarking och felsökning. Laboratoriet i Aalen, Tyskland, är ackrediterat enligt standarden DIN EN ISO/IEC 17025. Vissa tester omfattas av ackrediteringen och främjar på så sätt en välstrukturerad och standardiserad uppsättning av interna processer och ‒ ännu viktigare ‒ tillförlitliga testresultat.

The ZEISS quality promise
SERVICES

Tester av glasögonglas

 • Produktens prestanda
  • Regulatoriska tester utifrån en rad internationella standarder
  • Materialets och ytbehandlingens hållbarhet
  • Imitation av mekanisk stress
  • Livscykelsimulering
  • Kemisk hållbarhet
 • Ytans egenskaper
 • Spektrala egenskaper
 • Design och styrkevärden
 • Lösningar anpassade till omgivningsförhållanden
 • Individuellt anpassade lösningar

 

Laboratorietester av glasögonbågar

 • Dimensionsstabilitet
 • Motstånd mot svett
 • Motstånd mot antändning (brandfarlighet)
 • Deformering av bryggan
 • Uthållighet
 • Motstånd mot optisk strålning

Utbildning i oftalmisk testning

 • Utbildning av laboratorieledningen som förberedelse inför DIN EN ISO/IEC 17025
 • Utbildning i testning av glasögonglas

Andra specialisttjänster

 • Deltagande i round robin-tester
 • Ballistiska tester som en del av standarder för skydd av ögon och ansikte
 • Olika tester av optiska produkter, t.ex. glasrengöringsdukar
 • Benchmarking inom alla kategorier
 • Interna granskningar enligt DIN EN ISO/IEC 17025

Kontakt

ZEISS Vision Care
Group Test Center
Turnstrasse 27
73430 Aalen, Tyskland
Telefon: +49 7361 591-0
E-post: gtc .vision @zeiss .com

Monika Meyer
GTC Support & Service


 

Julia König
GTC Support & Service

ZEISS är en av världens ledande tillverkare av glasögonglas och strävar efter att erbjuda maximal precision och komfort. ZEISS designar och tillverkar glasögonglas, instrument och mätsystem, samt butikskoncept och tekniska tjänster som fortsätter att sätta nya standarder inom synvården.

Kontakta oss för att komma igång

ZEISS kundservice