Woman look hospital door
The moment you realize that we are there when you need us. This is the moment we work for.

Tjänster med mervärde

Förlita dig på en partner med lång erfarenhet inom den medicintekniska branschen. Vårt mål är att hjälpa dig att optimera din verksamhet på lång sikt. Så gör vi ditt liv enklare. Ta reda på vilka tjänster som passar dina behov.

OPTIME

Kundvård hos ZEISS sträcker sig mycket längre än bara tillverkargaranti. Ta reda på vilka OPTIME-serviceavtal som bäst passar dina behov på följande sidor.

ZEISS ACADEMY

Öka din kompetens med ZEISS ACADEMY:s omfattande utbud av kurser och utbildningar.