ZEISS kurs i Humphrey-perimetri

Covid-19

På grund av situationen kring Covid-19 och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer väljer vi att erbjuda perimetrikursen den 27 november digitalt istället. Kursavgifter är justerad till 2 500 kr exkl. moms.

Kursen kommer att hållas via Zoom och du erhåller några dagar före kursen en länk till mötet. Kursmaterialet skickas till dig per post.

Om kursen

Digitalt heldagskurs i Humphrey-perimetri Fredagen den 27 november 2020 kl. 09.00-16.15

Kursen* har arrangerats i mer än 15 år med positiv feedback och det är alltid stort intresse för platserna. Det som blir nytt denna gång är att den sker digitalt. Mer än 700 ögonläkare, sjuksköterskor och optiker har deltagit i kursen, som är tänkt för sjukvårdspersonal med erfarenhet av och intresse för perimetri. Om man vill utveckla perimetrin på sin klinik/mottagning har det visat sig särskilt värdefullt om både ansvarig läkare och sjuksköterska/optiker deltar vid samma kurstillfälle.Stationshuset Konferens,Bergslagdsgatan 2 vid Centralstationen i Göteborg.

* Kursen hålls av Anders Heijl och Boel Bengtsson - ZEISS är endast arrangör.

Om föreläsarna

Kursen leds av professorerna Anders Heijl och Boel Bengtsson, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Dessa två har sedan början av 1982 utvecklat både test- och tolkningsprogrammen i Humphrey-perimetern och i den egenskapen har de unik kunskap av Humphreyperimetri.

En representant från ZEISS kommer också att finnas tillgänglig för frågor under ”kaffe rasterna”.

På kursen belyses också HFA 800-serien och Forum, samt det nya och snabba testprogrammet SITA Faster (50% mindre testtid än SITA Standard), som är utvecklat av kursledarna. Även kinetisk Humphreyperimetri diskuteras.

Preliminärt program

Ungefärliga tider

09:00 - 09:20

Välkommen, presentation alla

09:20 - 09:45
 

När skall vi göra synfältsundersökningar?
Olika tillstånd då perimetri är viktigt

09:45 - 10:00
 

Första interaktiva övningen del 1,
titta igenom frågor och exempel

10.00 - 10:30

Välja test-område och program och utskrifter/resultatdisplayer

10:30 - 10:50

Kaffepaus

10:50 - 11:20

Statpac-tolkning av enstaka synfält

11:20 - 11:40

Andra interaktiva övningen del 1-genomgång och frågor

11:40 - 11:50

Bensträckare

11:50 - 12:15

Kan alla genomgå synfältsundersökning?
Bra perimetri: instruktioner och attityder

12:30 - 13:15

Lunchpaus

13:15 - 13:35

Tredje interaktiva övningen del 2, titta igenom frågor och exempel

13:35 - 14:05

Patientuppföljning med perimetri, progressanalys

14:05 - 14:15

Bensträckare

14:15 - 14:45

Tillförlitlighet av testresultat, fällor och fel och annat

14:45 - 15:05

Kaffepaus

15:05 - 15:25

 

Klinisk handläggning av glaukom baserat på perimetri;
justering av glaukombehandling hos patienter med försämring.
Forum Glaucoma Workplace

15:25 - 16:00

Fjärde interaktiva övningen del 2, genomgång och frågor

16:00 - 16:15

Konklusion – avslutning; kurskritik

Pris

Kursavgiften är 2.500 SEK exkl. moms och inkluderar undervisningsmaterial samt förmiddagsfrika, lunch och eftermiddagskaffe. Samtliga deltagare erhåller också en USB-sticka med kursmaterialet och boken Effective Perimetry, the Field Analyzer Primer, 4th edition.