ZEISS digital heldagskurs i Humphrey-perimetri

På grund av situationen kring Covid-19 var vi tvungna att ställa in kursen den 13. mars 2020 som du hade anmält dig till. Kursen senarelades istället till den 9. oktober. Nu, med tanke på fortsatta situationen med Covid-19 och det oklara läget i oktober, väljer vi att erbjuda denna kurs digitalt istället.

För att man även nu skall kunna interagera vid kursen har vi begränsat antalet deltagare till 15 personer.

Om du inte har möjlighet att delta vid något av de två datum vi erbjuder, eller vill lämna din plats till någon kollega, ber vi dig skicka ett mail till Kathrin Lindholm, kathrin .lindholm @zeiss .com snarast möjligt.

Om kursen

Kursen* har arrangerats i mer än 15 år med positiv feedback och det är alltid stort intresse för platserna. Det som blir nytt denna gång är att den sker digitalt. Mer än 700 ögonläkare, sjuksköterskor och optiker har deltagit i kursen, som är tänkt för sjukvårdspersonal med erfarenhet av och intresse för perimetri. Om man vill utveckla perimetrin på sin klinik/mottagning har det visat sig särskilt värdefullt om både ansvarig läkare och sjuksköterska/optiker deltar vid samma kurstillfälle.

* Kursen hålls av Anders Heijl och Boel Bengtsson - ZEISS är endast arrangör.

Om föreläsarna

Kursen leds av professorerna Anders Heijl och Boel Bengtsson, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Dessa två har sedan början av 1982 utvecklat både test- och tolkningsprogrammen i Humphrey-perimetern och i den egenskapen har de unik kunskap av Humphreyperimetri.

En representant från ZEISS kommer också att finnas tillgänglig för frågor under ”kaffe rasterna”.

På kursen belyses också HFA 800-serien och Forum, samt det nya och snabba testprogrammet SITA Faster (50% mindre testtid än SITA Standard), som är utvecklat av kursledarna. Även kinetisk Humphreyperimetri diskuteras.

Agenda

09.00 - 09.20

Välkommen, presentation alla, genomgång av den digitala mötes-tekniken

 

09.20 - 09.40

När skall vi göra synfältsundersökningar? Olika tillstånd då perimetri är viktigt

 

09.40 - 10.00

Första interaktiva övningen del 1, titta igenom frågor och exempel

 

10.00 - 10.30

Välja test-område och program och utskrifter/resultatdisplayer

 

10.30-11.00

Kaffepause.
Tillfälle för frågor till kurshållarna och ZEISS representant

 

11.00 - 11.30

Statpac-tolkning av enstaka synfält

 

11.30 - 11.50

Andra interaktiva övningen del 1 – genomgång och frågor

 

11.50 - 12.15

Kan alla genomgå synfältsundersökning? Bra perimetri: instruktioner och attityder

 

12.15-13.00
12.30-13.00

Lunchpaus.
Tillfälle för frågor till kurshållarna och ZEISS representant

 

13.00 - 13.20

Tredje interaktiva övningen del 2 – titta igenom frågor och exempel

 

13.20 - 13.50

Patientuppföljning med perimetri, progressanalys

 

13.50 - 14.20

Tillförlitlighet av testresultat, fällor och fel och annat

 

14.20–14.50

Praktisk om perimetern, Camilla Arnesson, ZEISS representant

 

14.50 - 15.10

Kaffepaus - Tillfälle till frågor till kurshållarna och ZEISS representant

 

15.10 - 15.30

Klinisk handläggning av glaukom baserat på perimetri; justering av
glaukombehandling hos patienter med försämring.
Forum Glaucoma Workplace

 

16.00 - 16.15

Konklusion – avslutning; kurskritik

 

Kurshållare: Professor Boel Bengtsson, professor Anders Heijl
ZEISS representant: Camilla Arnesson, optiker och produktspecialist.

Pris

Kursavgiften är 2.500 SEK exkl. moms och inkluderar undervisningsmaterial. Samtliga deltagare erhåller också boken Effective Perimetry, the Field Analyzer Primer, 4th edition.