ZEISS industriell mätteknik

Resultat du kan lita på!

Industriell mätteknik hos Carl Zeiss AB tillhör den nordiska ZEISS-organisationen, som är en del av den globala ZEISS-koncernen med cirka 25 000 medarbetare. Vi har under många år levererat och servat mätmaskiner för koordinering och andra precisionsinstrument till den svenska industrin.

ZEISS erbjuder marknadens största utbud av mätmaskiner för många olika syften. Allt från taktil mätning av mikrodelar inom och ur- och instrumentindustrin till mätning av stora flygstrukturer och delar till vindkraftverk. Allt från laserscanning av ytor till mätning av inre och dolda detaljer med CT.

Men även de mest innovativa produkter kommer till korta utan en kompetent serviceorganisation i ryggen. Vi har egna servicetekniker som uteslutande arbetar med installation, förebyggande underhåll, reparation, uppdatering och kalibrering av ZEISS mätmaskiner.

Dessutom erbjuder vi utbildning i programvaror och telefonsupport med egna applikationstekniker. Vi kan också erbjuda support vid utarbetande av mätprogram och rådgivning om specifika mättekniska problem.

Med tanke på hur många mätmaskiner ZEISS har installerat arrangerar vi användarträffar, där vi erbjuder möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra användare och presenterar nyheter och förbättringar av ZEISS programvaror. Detta främjar bildandet av ett informellt nätverk att dra nytta av vid speciella uppgifter.

Kontakta oss på tel: +46 8 459 25 00 eller info .metrology .se @zeiss .com

CMM, Mätspetsar och tillbehör

+46 8 459 25 21 |  orders .metrology .se @zeiss .com

Service av CMM-hårdvara, underhåll och reparation
+46 8 459 25 34  |  service .metrology .se @zeiss .com

Support frågor Calypso och övriga applikationer
+46 8 459 25 30 |  swsupport .metrology .nordics @zeiss .com

Utbildning, mjukvara, mätningstjänster
ZEISS Metrology Center i Eskilstuna, Sweden
+46 8 459 25 60  |  eskilstuna .metrology .se @zeiss .com

ZEISS Metrology Center i Olofström, Sweden
+46 454 910 40  |  olofstrom .metrology .se @zeiss .com

Se mer om utbudet på vår online-portal