ZEISS uppförandekod

Betydelse för ZEISS och våra affärspartners

ZEISS strävar alltid efter att erbjuda optimal prestanda och möta de högsta kraven, inte bara när det gäller tekniken utan även genom att följa alla tillämpliga bestämmelser.

För ZEISS är det en självklarhet att följa alla gällande lagar i de länder där vi är verksamma. Detta gäller i synnerhet gentemot våra konkurrenter och inom områdena korruption och mutor. Dessutom sätter ZEISS stort värde i att bemöta alla medarbetare och affärspartners rättvist och respektfullt.

ZEISS författade dessa standarder för första gången år 2007. Den aktuella utgåvan av ZEISS uppförandekod finns under "Nedladdning".

ZEISS uppförandekod åtföljs av ett detaljerat system för efterlevnadskontroll, genom vilket man regelbundet granskar att uppförandekoden efterlevs inom koncernen.

Att konsekvent följa lagar och regler går hand i hand med ZEISS och dess affärspartners hållbara ekonomiska framgångar - det är något vi på ZEISS är säkra på. Därför förväntar sig ZEISS att alla våra affärspartners samarbetar med ZEISS med ZEISS uppförandekod som grund, alltså att alla affärspartners följer ZEISS uppförandekod i sina förehavande med ZEISS.