Bolagsportfölj

Segment

Medical Technology

Medical Technology

Med sina produkter och lösningar för oftalmologi, neurokirurgi och ÖNH-kirurgi leder ZEISS den medicinska utvecklingen framåt och hjälper läkare världen över att förbättra sina patienters livskvalitet.

Industrial Metrology

Research & Quality Technology

ZEISS garanterar att de kvalitetsstandarder som krävs uppfylls där maximal precision är en nödvändighet: med mättekniska lösningar och mikroskop för materialgranskning. Inom forskningsområdet används mikroskop från ZEISS för att göra även de minsta strukturer och processer synliga. 

Semiconductor Manufacturing Technology

Semiconductor Manufacturing Technology

Idag tillverkas en stor del av världens microchips med teknik från ZEISS. Som marknadsledare inom litografioptik spelar ZEISS en avgörande roll inom mikroelektroniken genom att löpande utveckla nya microchips som är mindre men samtidigt kraftfullare.

Vision Care

Vision Care/Consumer Products

Som en av världens ledande tillverkare av glasögonglas står ZEISS för maximal synkomfort. Film- och kameraobjektiv, planetarier, kikare och tubkikare från ZEISS erbjuder sina användare en unikt hög optisk kvalitet.