Back To Top

Om Carl Zeiss Vision

Om ZEISS
ZEISS är en internationellt verksam koncern inom optik och optoelektronik. ZEISS utvecklar och distribuerar litografioptik, mätteknik, mikroskop, medicinsk teknologi, glasögonglas samt foto- och filmobjektiv, kikare och teknik för planetarier. Med sina lösningar driver koncernen den optiska världen framåt och formar den tekniska utvecklingen. Koncernen är indelad i de sex affärsgrupperna industriell mätteknik, mikroskopi, medicinsk teknologi, Vision Care, konsumentoptik och tillverkning av halvledarteknik. ZEISS verkar i över 40 länder och har cirka 30 tillverkningsanläggningar, fler än 50 försäljnings- och servicefilialer samt runt 25 forsknings- och utvecklingsanläggningar. Koncernen har nära 25 000 medarbetare och omsättningen uppgick under räkenskapsåret 2013/14 till cirka 4,3 miljarder euro. Företaget grundades i Jena år 1846 och har nu sitt huvudkontor i Oberkochen i sydvästra Tyskland. Carl Zeiss AG driver ZEISS Group som strategiskt holdingbolag. Bolaget ägs helt av stiftelsen Carl Zeiss Stiftung.

Mer information finns på www.zeiss.com

Vision Care
ZEISS affärsgrupp Vision Care kombinerar som en av världens ledande tillverkare optisk expertis och optiska lösningar med ett internationellt varumärke. Affärsgruppen utvecklar och tillverkar instrument och lösningar för hela ögonoptikbranschen. Runt 8 300 medarbetare arbetar inom affärsgruppen Vision Care och omsättningen uppgick under räkenskapsåret 2013/14 till 761 miljoner euro. Den utökade Styrelsen för ZEISS Vision Care koncernen består av Dr. Matthias Metz (VD och koncernchef), Sven Hermann (CSO/CMO), Dr Marc Wawerla (COO), Dr Timo Mappes (Innovation), Jens Boy (Nordamerika) och Paul Bilsdorfer (Finans).

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. mer

OK